Čomu u gynekológa možno nerozumiete

Aby čítanie výsledku gynekologického vyšetrenia nebolo pre vás španielskou dedinou.

Čo je to cytológia, histológia a kolposkopia?

Cytologické vyšetrenie - nebolestivé vyšetrenie, pri ktorom gynekológ vyšetrovanej žene zotrie špeciálnou kefkou bunky z povrchu krčka a kanálika krčka maternice. Bunky z kefky sa okamžite natrú na sklíčko, a to sa ponorí minimálne na 20 minút do špeciálneho roztoku. Usušené sklíčko sa v špeciálnej kazete odošle do cytologického laboratória. Tam sa bunky na sklíčku zafarbia a následne ich prezrie cytologický laborant.

Histologické vyšetrenie - je hodnotenie buniek získané vyštiknutím kúska tkaniva z krčka maternice. Histologické vyšetrenie je presnejšie ako cytologické.

Kolposkopia - odborné vyšetrenie, pri ktorom gynekológ - špecialista (najčastejšie onkogynekológ) kolposkopom (druh mikroskopu) prezrie krčok maternice, a keď na ňom nájde podozrivé miesto z predrakovinového stavu alebo rakoviny, vyštikne z neho malý kúsok tkaniva na histologické vyšetrenie. Výsledok histologického vyšetrenia spoľahlivejšie stanovuje diagnózu stupňa predrakovinového stavu, prípadne rakoviny.

Na www.pravda.sk/hpv si prečítajte rozhovor s MUDr. Ladislavom Masákom, CSc., primárom Kliniky gynekologickej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave o tom, ktoré ženy sa majú dať testovať na prítomnosť HPV a kedy toto testovanie nemá význam.

Liečba predrakovinových nálezov na krčku maternice
Pri odhalení predrakovinových nálezov je potrebné, aby odborník zmenené bunky odstránil, pretože ďalšie zmeny by postupne mohli viesť k rakovine. Obyčajne ide o pomerne jednoduchý výkon, pri ktorom stačí krátka narkóza počas krátkej hospitalizácie, alebo sa zákrok robí dokonca ambulantne. Jestvuje niekoľko liečebných metód:
Elektrická slučka - zmenené tkanivo sa odstráni s pomocou malej drôtenej slučky, ktorá na rez využíva energiu tepelne nepoškodzujúcu krčok maternice (dnes je to najčastejšia metóda).

Konizácia - zmenené tkanivo sa odstráni výrezom časti krčka maternice v tvare kónusu. Tento proces sa dá urobiť technikou, ktorá namiesto elektrickej slučky využíva ihlu alebo skalpel.
Cieľom je odstrániť celý predrakovinový stav, ale pritom "vyrezať" čo najmenšiu masu tkaniva.

Kryoterapia - zmenené tkanivo sa zmrazí a tým odstráni (používa sa výnimočne).

Laser - zmenené tkanivo sa odparí s pomocou lasera (používa sa zriedkavo).

Výsledky z cytológie podľa Bethesda klasifikácie (iná by sa už nemala používať)
ASCUS - ide o jemné zmeny buniek, ktoré cytologický laborant nemôže hodnotiť ako normálne bunky, ale nemajú ani charakter predrakovinového stavu. Najčastejšie ide o zápalové zmeny na bunkách. Cytologické vyšetrenie sa má u ženy zopakovať najskôr o 4-6 mesiacov, alebo vykonať test na prítomnosť HPV. Ak sa u ženy prítomnosť HPV nezistí (čo je takmer polovica vyšetrovaných s takouto cytológiou), je jasné, že tieto ženy nemôžu mať predrakovinový stav. Ak má žena opakovaný výsledok cytológie ASCUS a dokázanú infekciu HPV, mala by byť odoslaná na kolposkopické vyšetrenie.

ASC-H - ide o nález zmien na bunkách, ktoré ešte nespĺňajú kritériá na stanovenie predrakovinového stavu, ale zmeny sú závažnejšie ako pri náleze ASCUS. Žena s takýmto nálezom by mala byť odoslaná na kolposkopické vyšetrenie.

LSIL - ľahký stupeň predrakovinového stavu. Ženy s takýmto nálezom by mali byť odoslané na kolposkopické vyšetrenie a odborné onkogynekologické pracovisko.

HSIL - stredne ťažký až ťažký predrakovinový stav. Žena s takýmto nálezom by mala byť odoslaná na kolposkopické vyšetrenie a odborné onkogynekologické pracovisko.

Karcinóm - cytológ vidí rakovinové bunky.

Text: -bs- pre Pravdu a Rakovina krčka maternice, leták Ligy proti rakovine
Foto: SHUTTERSTOCK

Foto:

Diskusia k článku

comments powered by Disqus

Najčítanejšie články

Staň sa fanúšikom

Starostlivosť o seba