Presunúť na hlavný obsah

Sex na verejnosti: trestný čin alebo priestupok?

Právna poradňa

Aj dnes v právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa, či je sex na verejnosti trestný.

OTÁZKA: Dobrý deň, moja priateľka ma stále prehovára, aby sme sa nemilovali len doma, ale aj niekde vonku. Ja sa však bojím, či by sme tým nemohli porušiť zákon. Je sex na verejnosti trestný? Veľmi pekne ďakujem.

Sex na verejnosti môže byť posudzovaný jednak ako priestupok proti verejnému poriadku, ale aj ako trestný čin výtržníctva, podľa závažnosti. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustíte okrem iného aj vtedy, ak vzbudíte verejné pohoršenie. To sa môže stať, ak svojím správaním porušujete zásady morálky, etiky a spolunažívania medzi ľuďmi a tým vyvoláte u ostatných vážne morálne odsúdenie, pohoršenie. Za priestupok Vám môže byť udelená pokuta max. 33 Eur. Ak však naplníte skutkovú podstatu trestného činu výtržníctva ( § 364 Trestného zákona), hrozí Vám trestné stíhanie a možný trest odňatia slobody až na tri roky.

Hrubej neslušnosti alebo výtržnosti, teda trestného činu výtržníctva, sa v danom prípade dopustíte vtedy, ak verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom vyvolávate verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík. Kedy môžete vyvolať verejné pohoršenie som už vysvetlila, ide teda o konanie v rozpore s etikou a morálkou takého charakteru, ktorý hrubo uráža väčší počet osôb súčasne prítomných. Ak sa pýtate, koľko súčasne prítomných, tak zákon myslí viac ako dve osoby odlišné od páchateľa (páchateľov). Pričom tieto min. tri súčasne prítomné osoby musia byť spôsobilé postrehnúť páchateľove konanie a tiež chápať jeho zmysel (takže napr. deti v kočíku by sa nemali do „verejnosti“ počítať).

Ktoré miesto možno považovať za verejne prístupné? Každé miesto, na ktoré má prístup širší okruh ľudí a zvyčajne sa tam aj zdržiava, takže je predpoklad, že konanie páchateľa môžu viaceré osoby postrehnúť (park, les, lúka, kino, električka, vlak, železničná stanica, metro, výťah, parkovisko atď., ale aj menej frekventované miesta – pozor na kamerové systémy). Môže ísť aj o miesto, ktoré verejnosti priamo prístupné nie je, ale verejnosť môže na takéto miesto vidieť alebo počuť prejavy vychádzajúce z takéhoto miesta (napr. kabínka v obchode, v aute, ale aj za plotom na Vašom pozemku ak ste hluční). 

Takže, aby „sex na verejnosti“ naplnil skutkovú podstatu trestného činu výtržníctva, musí ísť buď o pohlavný styk (penetrácia penisu do vagíny) alebo sexuálny exhibicionizmus (odhaľovanie genitálií) alebo  patologické (nenormálne) sexuálne praktiky, pričom takéto správanie musí byť vykonané na verejnosti alebo verejne prístupnom mieste za prítomnosti min. 3 súčasne prítomných osôb a musí vyvolať verejné pohoršenie. 

Iné formy sexuálnych prejavov (napr. orálny sex) na verejnosti by však v rámci skutkovej podstaty tohto trestného činu, mohli byť zahrnuté napr. pod hrubú neslušnosť, čo je závažné porušovanie pravidiel občianskeho spolužitia a zásad občianskej etiky.

Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie sexuálneho prejavu na verejnosti z hľadiska trestnosti je tiež stupeň jeho závažnosti. Ako prečin nemôže byť posudzované také konanie, ktorého závažnosť ( z pohľadu spôsobu vykonania, jeho následkov, okolností, za ktorých bol čin spáchaný, miery zavinenia a pohnútky páchateľa) je nepatrná. 

Takže sex na verejnosti, ktorému predchádzal uvážený úmysel, odohrávajúci sa na mieste, kde sa zdržiava väčší počet osôb (medzi nimi aj maloletí), vo frekventovanom čase, po dlhší čas a je vykonávaný spôsobom nezabraňujúcim odhaleniu (práve naopak), je každopádne trestný čin, za ktorý by mal byť páchateľ trestne stíhaný. Naproti tomu sex na verejne prístupnom mieste, kde je minimálny predpoklad prítomnosti iných osôb a vykonávaný spôsobom „ohľaduplným“ k verejnosti  by nemusel byť kvalifikovaný ako trestný čin, ale maximálne ako priestupok s pokutou do 33 Eur.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus