Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Odpovede nájdete na stránkach FEMINITY vždy v pondelok, svoje otázky posielajte na adresu poradna@feminity.sk." property="og:description" />

PRÁVNA PORADŇA: AKO RÝCHLO SA DÁ VYRIEŠIŤ DEDIČSKÉ KONANIE?

FEMINITY pre vás pripravilo právnu poradňu. Na vaše otázky týkajúce sa všetkých oblastí práva bude odpovedať advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Odpovede nájdete na stránkach FEMINITY vždy v pondelok, svoje otázky posielajte na adresu poradna@feminity.sk.

pravna poradna,

pravna poradna,

Matrika oznámi príslušnému súdu úmrtie osoby v jej obvode. Na základe tejto informácie začne okresný súd ex offo (aj bez návrhu) konanie o dedičstve. Úkonmi v konaní poverí notára ako súdneho komisára. Ten následne predvolá pozostalých, o ktorých sa predpokladá, že budú dediť, zisťuje v centrálnom registri závetov, či poručiteľ zanechal závet, prípadne listinu o vydedení. Prešetruje sa aj rozsah majetku poručiteľa.

 

Rýchlosť dedičského konania je závislá od množstva faktorov. Od dostupnosti informácií o majetku poručiteľa, od rozsahu majetku ( na Slovensku alebo v zahraničí), od počtu dedičov, od ich ochoty, respektíve neochoty uzavrieť dedičskú dohodu, od existencie závetu, listiny o vydedení (ich platnosť býva často súdnou cestou napadnutá hlavne zo strany neopomenuteľných dedičov), od skutočnosti, či niekto nepopiera dedičské právo iného dediča, od okolností ohľadne dedičskej nespôsobilosti...

Najrýchlejšie dedičské konanie je také, ak nie sú problémy so zisťovaním majetku a okruhu dedičov, ak dedičia medzi sebou kooperujú a uzavrú dedičskú dohodu. Notár začne konať v priemere do 2 mesiacov od úmrtia alebo vyhlásenia poručiteľa za mŕtveho, potom konanie komplikujú už „len“ hore uvedené faktory. 

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

Foto:
Zdroj:
FEMINITY

Súvisiace články

Diskusia k článku

comments powered by Disqus

Najčítanejšie články

Staň sa fanúšikom

TV programTV program Telkáč

Rozprávky, filmy a seriály

Starostlivosť o seba