Presunúť na hlavný obsah

PRÁVNA PORADŇA: Majetkové vyrovnanie pri rozvode a ako sa chrániť

Feminity

V právnej poradni sa tento týždeň opäť venujeme téme rozvodov. Na vaše otázky odpovedala advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa ako je to s majetkom manželov po rozvode, komu čo zostane a ako sa ochrániť pred nedorozumeniami.

Po rozvode manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) k všetkým veciam, ktoré počas manželstva nadobudol niektorý z manželov, s výnimkou zdedených alebo darovaných veci, vecí slúžiacich osobnej potrebe alebo výkonu povolania a reštituovaných vecí.

Ktorému z manželov čo zostane si môžu manželia určiť dohodou, podľa ľubovoľného kľúča, alebo prenechať rozhodnutie na súd, ktorý vysporiada spoločný majetok (existujúci ku dňu zániku manželstva) podľa zákona, pričom berie do úvahy aj dohodu manželov o zúžení alebo rozšírení BSM, prípadne dohodu o vzniku BSM ku dňu zániku manželstva, ak takúto manželia počas manželstva uzavreli. Primárne súd vychádza z rovnosti podielov manželov, potrieb maloletých detí a zásluh manželov pri starostlivosti o rodinu a o nadobudnutie majetku.

V prípade, že v 3-ročnej prekluzívnej lehote nedôjde ani k dohode ani k podaniu návrhu na súd, k vysporiadaniu BSM dôjde uplynutím tejto doby tak, že začne platiť nevyvrátiteľná prezumpcia, podľa ktorej si bývalí manželia hnuteľné veci vysporiadali podľa stavu, v akom ich každý z nich ako vlastník užíval výlučne pre seba alebo svoju rodinu, ostatné hnuteľnosti ako aj nehnuteľné veci sa stávajú predmetom podielového spoluvlastníctva bývalých manželov v rovnakom podiele. 

Nedorozumeniam sa snaží predchádzať jednak zákon sám, tým, že definuje, čo patrí do BSM a teda je predmetom „delenia“, prípadne uvedené manželské dohody, ktoré idú nad rámec zákona, ale aj „byrokratická“ opatrnosť manželov pri nadobúdaní majetku, ktorá im po rozvode uľahčí preukazovanie nadobudnutia majetku, teda, či daná časť majetku bola nadobudnutá zo spoločného alebo nie.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.


 

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus