Presunúť na hlavný obsah

PRÁVNA PORADŇA: Komu zostanú po rozvode deti a podľa čoho sa určuje výška výživného?

Feminity

V právnej poradni sa tento týždeň opäť venujeme téme rozvodov. Na vaše otázky odpovedala advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa komu zostanú po rozvode deti a podľa čoho sa určuje výška výživného.

Komu zostanú deti, resp. ktorému z rodičov bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok ako aj to kto a v akej výške  bude prispievať na výživu dieťaťa, resp. detí. sa rieši v samotnom rozvodovom konaní v rámci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, hlavne pri určení ktorému z rodičov bude zverené do osobnej starostlivosti. Tu je ponechaný priestor na dohodu rodičov, ktorá však musí byť schválená súdom, aby mala charakter exekučného titulu.

Ktorému z rodičov bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti nie je závislé od to, kto z rodičov dokáže dieťa lepšie materiálne zabezpečiť, ale kto vie vytvoriť lepšie podmienky na jeho výchovu a zdravý vývoj. Samozrejme treba brať do úvahy aj názor dieťaťa, ak je už dostatočne rozumovo vyspelé. Od 1. júla 2010 môže súd zveriť dieťa do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené jeho potreby.

Výška výživného musí odrážať odôvodnené potreby oprávneného – dieťaťa vo väzbe na jeho vek, zdravotný stav, záľuby, prípravu na povolanie a pod. ako aj reálne zárobkové a majetkové možnosti a schopnosti povinného – rodiča. V prípade nadštandardných majetkových pomerov povinného, môže byť časť výživného použitá aj na tvorbu úspor pre dieťa, napriek tomu, že výživné má spotrebný charakter..

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.


 

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus