Presunúť na hlavný obsah

Jedinečná terapeutická novinka už aj na Slovensku

Krása

Predstavte si, že máte uvoľnené, ľahko pohybujúce sa telo, žiaden pocit stuhnutosti, žiadna bolesť či chronický stres. Presne to vám pomôže dosiahnuť metóda ROLFING®, ktorú na Slovensku predstavili po prvýkrát.

„Tažko mi je v krátkosti opísať zmenu kvality môjho života, ktorú mi priniesol rolfing“, hovorí 53ročná ekonómka pani Ing. Katarína Marynčáková o svojej skúsenosti s touto výnimočnou metódou, „V mojom prípade to je bezproblemový pohyb - chôdza, beh, lepšia stabilita a rovné držanie chrbta. A nie iba to, lepšie sa mi dýcha a nebolieva ma krk.“

Ako to teda funguje? Nech robíme čokoľvek, naše telo je v neustálej interakcii s gravitáciou. Gravitačné sily sa priamo podieľajú na tvare a funkčnosti ľudského organizmu. Na základe tohto poznania vyvinula americká biochemička Dr. Ida P. Rolfová PhD. metódu štrukturálnej integrácie ROLFING®.

Základom metódy je uvoľňovanie fasciálnej siete a učenie tela takým pohybovým vzorcom, ktoré sú v súlade s gravitáciou. Ak neviete, čo sú to fascie, tak si predstavte bielu hmotu s rozdielnou mierou pružnosti a so štruktúrou vlákien, ktorá pripomina hustú pavučinu. Fasciálna sieť prepája všetky časti tela, formuje jeho celkovú štruktúru a tvar. Je súčasťou všetkých telesných sústav. Obaľuje svaly, kosti, orgány, prechadzajú ňou nervy, cievy, lymfatický systém... Všetko v tele navzájom prepája a zároveň oddeľuje. Obnovenie pružnosti fasciálnej siete zlepšuje pohyblivosť a prirodzené vyváženie tela. To priamo ovplyvňuje nielen funkciu pohybového, ale aj nervového, tráviaceho a obehového systému. Má teda účinok na celkový zdravotný stav organizmu.

 „S problémom zhoršenej citlivosti nôh som sa trápila od roku 2004.“, pokračuje pani Katarína, „Nakoľko mi ani lekári neurčili diagnózu a podľa všetkých vyšetrení som bola zdravá, skúšala som rôzne nenásilné cvičenia, rehabilitácie.. pomohol mi až rolfing. Každé stretnutie bolo o inej partii tela a preto boli aj rôzne reakcie. Niektoré stretnutia ma prekvapili svojou účinnosťou. Zrazu som si začala cítiť členky, chodidlá, kolená a prestalo mi v nich "mravenčit". Postupne som sa naučila správne používať celé chodidlo pri chôdzi a nestrácať rovnováhu. Po desiatich stretnutiach sa mi zmenilo držanie tela aj spôsob chôdze.“

Ako také ošetrenie metódou ROLFING® vyzerá? Vyškolený terapeut – certifikovaný rolfer si prezrie ako klient stojí, kráča, sedí, otočí hlavou alebo dvihne ruky. Na základe tohto pozorovania vytvorí individuálny terapeutický plán, čo znamená, kde a ako budú spolu s klientom na tele pracovať. Ťažiskom celého stretnutia je dotyk. Rolfer pôsobí rôznou intenzitou tlaku rúk na fasciálnu sieť, uvoľňuje ju a nanovo „tvaruje“.

Klient leží, alebo sedí, alebo je v takej polohe, ktorá je pre uvoľnenie konkrétneho miesta najvyhovujúcejšia.  Zároveň pomocou dotyku pomáha klientovi porozumieť, ako sa pohybovať, aby si nové - uvoľnené usporiadanie tela zachoval aj pri každodennej činnosti či športovom výkone.

Výsledkom odporúčanej série desiatich ROLFING® stretnutí sú výrazné zlepšenia na fyzickej úrovni, ktoré prinášajú zmeny aj vo vnímaní samého seba. Eliminujú pocity stresu či úzkosti. Výsledkom je emocionálna rovnováha, pocit spokojnosti a zdravého sebavedomia.

Čo hovoria o metóde ROLFING® ďalší z klientov, ktori už celú sériu stretnutí absolvovali? doc. Marta Polákova, ArtD., 48 rokov, tanečná pedagogička a choreografka: „Mám za sebou mnohoročné skúsenosti s viacerými somatickými metódami a rolfing sa pre mňa stal prameňom nových skúseností a informácií, cez ktoré môžem hlbšie komunikovať so svojim telom.“ 

Peter Kopelnický, 35 rokov, IT manažér: „Pre rolfing som sa rozhodol, pretože ma zaujalo jeho komplexné poňatie tela. Cieľ bol asi najviac zlepšenie postoja a odstránenie nejakých tých boliestok zo sedenia za počítačom. Rolfing stretnutia boli veľmi príjemné, a aj keď ma občas nejaká manipulácia trochu bolela a iná zase trochu viac šteklila, vždy som sa nakoniec cítil volnejšie. Bolo zaujímavé naučiť sa niečo o svojom tele a ovládať aj nejaké svaly a poznať súvislosti, o ktorých som predtým ani netušil.“ 

Mgr. Katarína Brestovanská, 31 rokov, tanečnica a učiteľka jógy: „Vo fyzickej rovine mi rolfing mi pomohol uvoľniť napätie v tele, špeciálne uľahčil pohyblivosť v hrudníku. V psychickej rovine cítim väčšie prepojenie svojho tela s aktuálnym vnímaním. Posunul ma gigantickým krokom vpred a niektoré poznatky som si zobrala aj do vyučovania jógy. Celý proces mal pre mňa veľký zmysel.“

Ako sa vyjadril zatiaľ prvý slovenský Rolfer Mgr. art. Juraj Korec, jedinečnosť a úspešnosť metódy ROLFING® spočíva v jej komplexnom a vysoko individuálnom prístupe k ľudskému organizmu.