Presunúť na hlavný obsah

Ako je to s pracovným časom matiek, tehotných a mužov, ktorí sa starajú o deti

Kariéra

Viete, aké pravidlá platia pre vás v prípade pracovného času, ak ste matkou alebo v požehnanom stave?

1. Rozvrhnutie a dĺžka pracovného času, až na niektoré výnimky, je pre tehotné ženy a rodičov starajúcich sa o deti rovnaká ako pre ostatných zamestnancov. Ak pracujú aj v noci, v nočných zmenách, zamestnávateľ musí reagovať na ich žiadosť o preradenie na dennú prácu. Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi aj povinnosť zabezpečiť lekárske vyšetrenie pre tehotné ženy alebo matky dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na nočnú prácu, ak ho o to požiadajú, pričom náklady znáša zamestnávateľ.

2. Nariadiť nadčasy tehotnej žene, matke alebo otcovi trvale sa starajúcim o dieťa mladšie ako tri roky, osamelému zamestnancovi alebo zamestnankyni trvale sa starajúcim o dieťa do pätnásť rokov veku možno iba s ich súhlasom.

3. Pracovnú pohotovosť zamestnávateľ môže s nimi dohodnúť, ale nie je oprávnený ju nariadiť.

4. Pri rozvrhnutí pracovného času sa vyžaduje dohoda o jeho nerovnomernom rozvrhnutí s tehotnou ženou, ženou alebo mužom trvale sa starajúcim o dieťa mladšie ako tri roky a osamelou ženou alebo mužom trvale sa starajúcim o dieťa mladšie ako pätnásť rokov. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času týmto zamestnancom nie je možné nariadiť.

5. Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, patria okrem prestávky v práci aj osobitné prestávky na dojčenie. Započítavajú sa do pracovného času. Na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku má dve polhodinové prestávky za zmenu a v ďalších šiestich mesiacoch jednu polhodinov[ prestávku na dojčenie za zmenu. Prestávky možno zlúčiť a poskytnúť ich na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny. Matke patrí počas nich náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku.

6. Ak tehotná žena, žena alebo muž, trvale sa starajúci o dieťa do pätnásť rokov požiadajú o kratší pracovný čas alebo o inú úpravu týždenného pracovného času, je zamestnávateľ povinný vyhovieť tejto žiadosti. Odmietnuť môže iba s odvolaním sa na vážne prevádzkové dôvody.

Text: kok pre Pravdu
Foto: SHUTTERSTOCK

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus