Presunúť na hlavný obsah

Kedy môže zamestnávateľ preradiť tehotnú ženu a matku na inú prácu

Kariéra

Pre tehotné ženy v zamestnaní alebo matky platia zákony, ktoré by mal zamestnávateľ dodržiavať.

- Ak je tehotná, stará sa o dieťa mladšie ako deväť mesiacov alebo ešte dojčí a robí prácu, ktorá je týmto ženám zakázaná.

- Tehotnú ženu alebo matku dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov preloží aj vtedy, ak predloží lekársky posudok, že práca, ktorú vykonáva, ohrozuje je tehotenstvo alebo materstvo – nemusí to byť práca týmto ženám zakázaná. Zákon vyžaduje lekársky posudok, nie lekárske potvrdenie.

- Tehotnú ženu alebo matku dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov, ktorá pracuje v noci, môže preradiť na dennú prácu, ak o to požiada.

- Zamestnávateľ by mal však najprv dočasne upraviť nevyhovujúce pracovné podmienky, ak to možné nie je, dočasne tehotnú ženu alebo matku preradí na prácu, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci. Ak ani to nie je možné, preradí ju aj na prácu iného druhu, ale len po vzájomnej dohode.

- Pokiaľ zamestnávateľ nemá prácu v rámci uzavretej pracovnej zmluvy, preradenie mimo jej rámca prichádza do úvahy len dohodou, nemôže jej to nariadiť. Ide totiž o zmluvný vzťah a zamestnávateľ nemôže jednostranne rozhodnúť o zmene podmienok. Dokonca ani vtedy, ak by svojím rozhodnutím žene dočasne ponúkal prácu, podmienky ktorej by jej zaručovali potrebnú a primeranú ochranu jej zdravia alebo materského poslania.

- Ak zamestnávateľ preradí tehotnú ženu alebo matku na inú prácu, má táto nárok na rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci. Inak jej patrí vyrovnávacia dávka.

- Ak tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo dojčiacu ženu nemožno preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, má zamestnávateľ povinnosť jej poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy.

- Zamestnávateľ musí vždy preložiť dojčiacu ženu na dennú prácu, aj keď o to nepožiadala.

Text: kok pre Pravdu
Foto: SHUTTERSTOCK

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus