Presunúť na hlavný obsah

Radíme: Ako postupovať v prípade nehody v zahraničí?

Lifestyle

Stať sa to môže... Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody počas vašej zahraničnej dovolenky či pracovnej cesty. Viete, čo v takom prípade treba robiť?

Pred cestou

1. Nezabudnite si so sebou vziať Správu o nehode. Správu o nehode má každá poisťovňa dostupnú aj vo viacerých jazykových verziách a vytlačiť si jazykovú verziu, ktorá bude v krajine, kam cestujete, pre vinníka zrozumiteľná.
2. Skontrolujte si, či máte so sebou zelenú kartu k povinnému zmluvnému poisteniu.
3. Uložte si do mobilu číslo na svoju poisťovňu.
4. Majte so sebou aj telefónne číslo na asistenčné služby zo zahraničia.
5. Hodiť sa môže aj telefónne číslo ministerstva zahraničných vecí pre pomoc občanom +421 2 5978 5978

V prípade nehody:

1. Pri akejkoľvek nehode musí jej účastník vypísať Správu o nehode, kde je potrebné vhodným spôsobom označiť, kto bol vinník, čo aj obe strany potvrdia svojím podpisom.
2. Od vinníka nehody si vyžiadajte tieto údaje: meno, priezvisko a trvalý pobyt vodiča aj majiteľa/držiteľa vozidla, názov a sídlo jeho poisťovne PZP a číslo poistnej zmluvy, evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie a číslo zelenej karty.
3. Správu o nehode podpíšte len v prípade, že jej úplne rozumiete a ak súhlasíte s jej obsahom. V prípade potreby máte možnosť napísať do správy vaše vyjadrenie k nehode.
4. Vždy k nehode privolajte miestnu políciu.
5. Urobte si vlastnú fotodokumentáciu nehody a spôsobenej škody.
6. Urobte si vlastný nákres, ako sa nehoda udiala.
7. Zapíšte si mená a adresy vodičov ostatných vozidiel, ktoré boli účastníkmi nehody a takisto aj mená a adresy svedkov.
8. Nehodu nahláste do poisťovne vinníka, prípadne na národnú kanceláriu poisťovateľov, ktorej adresa je na zelenej karte vinníka.
9. O spoluprácu môžete požiadať aj Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. V ich kontaktnom centre vám radi poskytnú presné inštrukcie, ako postupovať v konkrétnom v štáte, v ktorom sa nachádzate. Dôležité informácie nájdete aj na jej internetovej stránke www.skp.sk.

Text: cse, Genertel
Foto: SHUTTERSTOCK 

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus