Presunúť na hlavný obsah

Cenné rady k dovolenke v zahraničí: O pasoch či očkovaní

Lifestyle

Pred plánovaným odchodom na dovolenku si treba v prvom rade skontrolovať platnosť dokladov či cestovného pasu. Tie nesmú byť poškodené.

"Maloleté deti, ktoré nedovŕšia ešte päť rokov života, môžu byť vpísané do cestovného pasu svojich rodičov. Po prekročení tohto roku musí mať každé dieťa svoj vlastný pas. Pokiaľ ide o cestovanie do USA, tam sa vyžaduje biometrický pas a každé aj maloleté dieťa musí mať samostatnú platnú elektronickú autorizáciu ESTA," priblížila vedúca oddelenia konzulárnej asistencie ministerstva zahraničných vecí (MZV) Miroslava Píšová.

V prípade, že maloleté deti necestujú so svojím zákonným zástupcom, ale so starými rodičmi alebo inými príbuznými, je dobré pripraviť notársky overený písomný súhlas rodičov. Ten sa má preložiť do miestneho jazyka, kde dieťa s takouto osobou cestuje, najlepšie do anglického.
 
Pri použití pasu treba dodržať nevyhnutnú dobu jeho platnosti po vstupe do krajiny. Spravidla sa vyžaduje šesťmesačná platnosť. S občianskym preukazom možno cestovať do členských štátov EÚ, ďalej do Švajčiarka, Lichtenštajnska, Nórska, Islandu, Chorvátska, Srbska, Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory.
 
Odporúča sa urobiť aj kópie cestovného pasu či občianskeho preukazu a uložiť ich u svojich príbuzných. Ďalšie by turisti mali mať mimo dokladov, ktoré so sebou nosia na mieste pobytu. Netreba zabúdať ani jednu až dve fotografie pasového rozmeru. V prípade straty či krádeže pasu sa bude ľahšie vybavovať náhradný cestovný doklad.
 
V dovolenkovej destinácii treba po celý čas venovať pozornosť svojim dokladom a hotovosti. "Odporúčame nenosiť všetky peniaze, platobné karty a doklady spolu na jednom mieste," radí Píšová.
 
Pri cestách do krajín únie treba mať preukaz zdravotného poistenca. Keďže jeho vybavovanie trvá istý čas, o jeho vydanie treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom. Európska karta zdravotného poistenia však slúži len na pokrytie základného zdravotného poistenia. Pre prípad ochorenia, úrazu, smrti a následného návratu domov je nutné komerčné pripoistenie.
 
"Dôsledne upozorňujeme občanov, aby nepreberali žiadne balíčky, darčekové balenia rôznych suvenírov od neznámych osôb s cieľom, aby ich previezli do Európy, respektíve do Schengenského priestoru, pretože je to častý spôsob pašovania drog na územie Európy," zdôraznila Píšová.
 
Cestujúci do vzdialenejších exotických krajín by mali konzultovať potrebu očkovania so svojím ošetrujúcim lekárom. Rovnako sa oplatí preveriť si bezpečnostnú situáciu v krajine a pridržiavať sa cestovných odporúčaní, ktoré uvádza ministerstvo na svojej stránke. Ide najmä o štáty, kde sú nepokoje, zložitá politická situácia či prírodné katastrofy. Pre uľahčenie pomoci v rôznych núdzových situáciách je dobré ešte pred odchodom vyplniť registračný formulár na webovej stránke MZV.
 
"Treba dodržiavať zákaz dovozu potravín do rôznych krajín, colné a devízové predpisy. Správať sa primerane zvyklostiam danej krajiny  vyvarovať sa rôznych protestných zhromaždení, neprovokovať žiadnym neprípustným spôsobom a neprekročiť povolenú dobu pobytu stanovenú vízom," prízvukovala Píšová.

Text: TASR
Foto: SHUTTERSTOCK

- Najčítanejšie -

Najväčší dom nábytku na webe