Presunúť na hlavný obsah

Video: Myšlienka stať sa profesionálnou mamou ma okamžite nadchla

Rodinné vzťahy

Hoci spočiatku sa profesionálna mama Rút Valašíková stretla aj s negatívnymi reakciami, dnes jej nové povolanie všetci berú na vedomie. Ona sama ho vníma ako poslanie.

Čo je profesionálne rodičovstvo?

V detských domovoch je v súčasnosti 4 665 detí. Len 598 z nich vyrastá v profesionálnej rodine. Profesionálni rodičia sú pritom pre deti, ktoré nemôžu žiť so svojou biologickou rodinou alebo sa pre ne ešte nenašla náhradná rodina, dôležití. Umožňujú deťom vyrastať v rodinnom prostredí, sledovať prirodzené vzory rodinných rolí a poskytujú im väčší priestor na individuálny rozvoj. "Ak dieťa nemôže mať vlastnú rodinu a ešte sme preň nenašli náhradnú, potom je ideálnym riešením umiestnenie v náhradnej rodine. Najmä pre malé deti má profesionálna rodina obrovský význam, pretože nevyrastajú v anonymnej inštitúcii, ale v rodine, ktorá napĺňa ich potrebu mať po svojom boku blízku osobu," povedal predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Základné informácie o profesionálnom rodičovstve

Kto je profesionálny rodič?
- je zamestnancom detského domova
- dočasne dieťaťu nahrádza rodinnú starostlivosť pred osvojením náhradnou rodinou alebo pred návratom do vlastnej biologickej rodiny

Prečo je profesionálna rodina dôležitá?
- pre deti má obrovský význam, lebo im umožňuje vyrastať v rodinnom prostredí a sledovať prirodzené vzory rodinných rolí
- poskytuje deťom väčší priestor na individuálny rozvoj

Kto môže byť profesionálnym rodičom?
- dôležité je mať ukončené aspoň úplne stredoškolské vzdelanie
- potrebné je absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
- v prípade, že ide o dieťa s poruchami správania , alebo s drogovou či inou závislosťou, profesionálny rodič musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovať rozsiahlejšiu prípravu

Viac informácií o profesionálnom rodičovstve sa dozviete na www.usmevakodar.sk


Príbeh profesionálnej mamy Rút Valašíkovej z Bratislavy

Jednou z "profi mám" je aj Rút Valašíková, ktorá sa tejto činnosti venuje dva roky. Počas tejto doby sa starala o tri deti, v súčasnosti má v opatere osemmesačného chlapca. O možnosti stať sa profesionálnou mamou sa dozvedela od kamarátky. "Jedného dňa som ju stretla veľmi rozžiarenú. Keď som sa jej opýtala, čo sa jej stalo, tak mi povedala, že sa práve stala profesionálnou mamou. Vysvetlila mi, o čo ide a hneď som sa pre túto myšlienku nadchla aj ja," povedala.

O tejto možnosti povedala svojmu manželovi a ten nebol proti. Hoci spoločne už vychovávali tri vlastné deti, profesionálnymi rodičmi sa stali bez zaváhania. "Keďže som vyštudovaná zdravotná sestra, absolvovala som ešte 40 hodinový prípravný kurz profesionálneho rodičovstva a mohli sme dostať prvé dieťa z bratislavského detského domova Studienka."

Do ich päťčlennej rodiny tak pred dvoma rokmi pribudla polročná Klaudia. O tom, aké dieťa sa do rodiny dostane, rozhoduje detský domov. Profesionálni rodičia si dieťa nevyberajú. "Študovala som si spisy Klaudie, v ktorých bolo napísané, že ide o neurotické dieťa. Po pár dňoch u nás sa jej stav začal veľmi rýchlo meniť k lepšiemu. Ako každé bábätko, aj ona potrebovala blízku osobu, lásku a najmä dotyky. Stalo sa  z nej spokojné bábätko, ktoré má teraz dva a pol roka a žije so svojou adoptívnou mamou."

Istou záťažou pre profesionálnych rodičov je možnosť citovej naviazanosti na dieťa, ktoré s nimi niekoľko mesiacov žije. "Stále si musíme uvedomovať, že dieťatko je u vás iba dočasne a potom sa dostane k novým rodičom. Ale samozrejme, že každé lúčenie bolí. No keď viem, že ide do rodiny, v ktorej bude šťastné, beriem to pozitívne," hovorí Rút Valašíková. O osud Klaudie sa neprestala zaujímať ani po jej odchode. "S jej novou mamou som v kontakte, píšeme si, posiela mi fotografie. Takže som spokojná, lebo viem, že obe sú šťastné."

Rút priznáva, že spočiatku sa s jej novou prácou nie všetci v jej okolí stotožnili. "Chvíľami podaktorí reagovali negatívne a snažili sa ma odhovoriť. Vraj ma to bude zaťažovať, predsa len, dieťa máte na starosti 24 hodín denne. Ale keď videli, že ma táto práca naozaj napĺňa, tak ich negatívne reakcie sa rozplynuli. To, že som profesionálnym rodičom, už berú ako samozrejmosť. My s manželom rozdiel medzi našimi deťmi a "novými" nerobíme."

Po prvom dievčatku prišiel do rodiny Valašíkovcov Klaudiin brat, Tomáško. Ostal u nich pol roka a potom sa aj preňho našla nová rodina. V súčasnosti sa manželia už pol roka starajú o tretie dieťa, ktoré sa takisto čochvíľa dostane do novej rodiny. "V tomto povolaní som našla svoje poslanie. Veľmi ma baví a myslím si, že nikdy neprestane. Odporúčam to aj ostatným, pretože život človeka to určite obohatí. Možnosti stať sa profesionálnym rodičom sa nemusia báť ani slobodné či bezdetné ženy, ktoré nežijú v manželstve. Poznám niekoľko takýchto žien a profesionálne rodičovstvo zvládajú bez problémov," hovorí Rút.

Text: Nina Bacharová pre oŽene.sk
Foto: Róbert Hüttner pre Pravdu