Presunúť na hlavný obsah

Na Slovensku vznikla prvá módna akadémia: V čom spočíva kurz stylingu či make up artistu?

Móda

Pôsobenie v oblasti módy a krásy je snom takmer každej ženy. Vďaka kurzom stylingu a vizáže s akadémiou STUDIO22 si môžete svoj sen splniť aj vy. Zakladateľka akadémie Jana Olšinská nám pre Feminity prezradila viac.

Ako ste sa dostali k myšlienke a vzniku STUDIO22 fashion & make up academy?

Hlavnou motiváciou k založeniu akadémie bola túžba vytvoriť aj na Slovensku školu, ktorá sa svojou profesionalitou bude približovať zahraničným školám podobného typu. Zároveň však bude svojim systémom výučby jedinečnou a nezávislou od akýchkoľvek diktátov. Jednoducho bude pracovať podľa vlastných pravidiel, ktoré vychádzajú z praxe a skúseností lektorov. To je aj hlavný dôvod, prečo je STUDIO22 odčlenené od Ministerstva školstva. 

Ďalším dôvodom bol fakt, že na Slovensku je v tomto smere viac práce, ako by sa mohlo zdať. Rovnako veľa je aj talentovaných ľudí, ktorí však nemajú potrebné informácie o tom, ako sa presadiť a ako o svojom talente svetu povedať. Práve v tomto im chceme pomôcť. Samozrejme určite poteší aj budúcich klientov, že budú mať väčšiu možnosť výberu profesionálov pre svoje projekty.

Z akých odborníkov pozostáva profesionálny tím a podľa čoho ste ich vyberali?

Výber lektorov bol tým najdôležitejším krokom k celkovej prezentácii akadémie STUDIO22. Tím pozostáva predovšetkým z ľudí, ktorí ma vďaka dlhoročnej spolupráci presvedčili, že sú profesionáli na správnom mieste. Zásadným kritériom boli skúsenosti a rukopis týchto umelcov, ktorý dotvára našu celkovú prezentáciu.

Bude sa tento tím profesionálov aj obmieňať?

Tak ako plánujeme rozširovať portfólio kurzov, rovnako sa bude dopĺňať aj profesionálny tím. Vo všeobecnosti si však myslím, že kvantita je niekedy na úkor kvality. Preto si tento tím budem starostlivo vyberať aj naďalej a spolupracovať len s tými, ktorých tvorba má pre mňa osobný význam.

Čo všetko je v kurzoch zahrnuté?

V akadémii kladieme dôraz hlavne na praktickú výučbu. Najmä budúci make up artisti intenzívne pracujú v podstate od začiatku kurzu. Kurzy stylingu sa skladajú z prednášok, ktoré sú podané veľmi pútavou formou a vďaka svojmu obsahu a interpretácii lektorky majú u študentov veľkú obľubu. Záverom všetkých kurzov je nafotenie reprezentatívneho portfólia, ktoré študentom zhotoví profesionálny módny fotograf. STUDIO22 spolupracuje s prestížnymi modelingovými agentúrami a naši študenti veľmi oceňujú možnosť samostatného výberu modelky pre svoje záverečné portfólio. Stylisti oblečenie pre svoje fotenie reálne vypožičiavajú z obchodov a zo showroomov známych značiek. Všetko na našich kurzoch prebieha tak, ako je to aj reálne v praxi. Som veľkým odporcom zastaralých a nudných prednášok, ktoré nemajú so skutočnou praxou nič spoločné. Na školách sme si toho odbili dosť, preto “nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe” :)

Je táto akadémia určená len pre začiatočníkov alebo sa v nej vedia zdokonaliť aj ľudia, ktorí v tejto brandži už pôsobia?

Kurzy sú určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o prácu módneho stylistu alebo make up artistu, pričom nezáleží na úrovni doterajších schopností a skúseností. Lektori študentov na kurze oboznámia so všetkým, čo profesionálny make up artista, či stylista musí pri svojej práci ovládať - od základov až po pokročilé techniky. 
Módny svet sa veľmi rýchlo vyvíja a rovnako pružne musí reagovať aj konkrétny umelec. Preto, ak aj na kurz príde už skúsený študent, vie si z neho odniesť veľa. Každý z lektorov pridáva do svojej výučby vlastné skúsenosti, ktoré sú zásadným benefitom a inšpiráciou pre každého študenta.

Ako dlho trvá takýto kurz?

STUDIO22 má v ponuke niekoľko kurzov s rôznou dĺžkou trvania. V našej ponuke nájdete jednodňové kurzy, ale aj kurzy trvajúce niekoľko mesiacov. 

S akými odborníkmi sa môžeme stretnúť po prihlásení na kurz?

Študenti maju jedinečnú príležitosť spoznať množstvo významných osobností módneho sveta. Prednášky súvisiace s módou vedie uznávaná módna kritička Dana Lapšanská. Stylistickú a vizážistickú prax mám nastarosť ja, v spolupráci s vybraným módnym fotografom. Taktiež máme v akadémii viacero známych vlasových stylistov a mnoho ďalších odborníkov. 

Povedzme si na rovinu, nie každý má na to, aby sa stal stylistom či vizážistom. Čo v prípade, že sa na kurz prihlási niekto, kto sa viac preceňuje?

Takéhoto študenta je možné spoznať už v úvodných dňoch kurzu. Neraz sa však ukázalo, že prvý dojem je jeden veľký klam. Prostredníctvom reálnych príkladov z praxe sa našim študentom snažíme ukazáť rozdiel medzi tým, čo je vkusné a čo už vkusné nie je. Napriek tomu, že estetické cítenie musí byť do značnej miery vrodené, aj ľudia, ktorí tento cit nemajú natoľko rozvinutý veľakrát prekvapili. Počas kurzu sa naozaj dali v mnohom usmerniť, dokázali sa skutočne posunúť a časom možno prekvapia ešte viac. 

V každej sfére platia isté pravidlá správania sa. Ako to je v tomto prípade? Existujú nejaké nepísané pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať zo strany študentov?

V našej akadémii panuje v prvom rade priateľská atmosféra. Myslím si, že každý človek túži po tom, aby sa pri práci a v kolektíve cítil uvoľnene a pohodovo. Podľa reakcií študentov a spolupracovníkov sa nám túto víziu darí úspešne plniť. Každý, kto sa na náš kurz prihlási je tam z vlastného presvedčenia a zatiaľ sa nám nestalo, že by sme niekoho museli napomínať za nevhodné správanie. Jediným nepísaným pravidlom je, že vykanie patrí na úrad, nie do nášho štúdia. Názory súvisiace s budovaním rešpektu prostredníctvom vykania a iných neosobných foriem komunikácie, pokladám za veľmi staromódne. 

Čo obsahuje záverečná skúška takéhoto kurzu?

Záverečná skúška študentov módneho stylingu pozostáva z dvoch častí. Prvou je písomný test, v ktorom nás študenti oboznámia, do akej miery si prehĺbili svoje znalosti z prednášok. Prednášky, ktoré vedie Dana Lapšanská majú u študentov veľký úspech, preto  absolvovanie tejto časti nebýva problémom. Druhá, praktická časť skúšky pozostáva z nafotenia portfólia na zadanú tému. Hodnotí sa kreatívne spracovanie témy, schopnosť nevybočiť zo stanovenej a dohodnutej vízie a celková pracovná profesionalita. Pri budúcich make up artistoch je skúška zostavená len z praktickej časti za rovnakých podmienok. 

Je možné, že niektorí zo študentov nemusia vždy urobiť túto záverečnú skúšku?

Certifikát o absolvovaní konkrétneho kurzu získa každý študent. Avšak možnosť ďalšej spolupráce s našou akadémiou patrí len tým najlepším, ktorí splnia spomínané podmienky. Ich záverečné portfólio bude teda pre nás a budúcich klientov zaujímavé, s perspektívou dobudúcna. 

Ďakujeme za rozhovor