Presunúť na hlavný obsah

Poctivé slovenské mäso nemusíme hľadať iba u mäsiara

Zábava

Potrpíte si na kvalitné slovenské mäso? Niektorí konzumenti si stále podvedome spájajú kvalitné mäso s návštevou mäsiara. Ale čo také obchodné reťazce? Dokážu ponúknuť rovnakú kvalitu?

Tradičné mäsiarstvo už nenájdeme na každom rohu, a ak, jeho návšteve neraz musíme prispôsobiť svoj časový harmonogram. Praktickým riešením sa tak stávajú obchodné reťazce, voči ktorým však u časti spoločnosti stále prevláda nedôvera, čo sa týka kvality a čerstvosti. Netreba však všetkých hádzať do jedného vreca. Zdá sa, že nastáva doba, kedy si do obchodného reťazca môžeme ísť po kvalitné slovenské mäso ako od mäsiara.

Ako spoznať 100 % slovenský pôvod?

Príkladom môže ísť obchodný reťazec Kaufland, ktorý pred rokom spustil projekt 100 % slovenské hovädzie mäso. Okrem umiestnenia na pulty zákazníkom vysvetlil, čo to 100 % slovenské mäso je. Ide o mäso zo zvierat, ktoré boli narodené, chované, porazené a spracované výhradne na území Slovenska. Predajom takéhoto mäsa reťazec tiež významne podporuje slovenských farmárov. „U nás je kvalita a čerstvosť celého sortimentu na prvom mieste. Mäso je potravina, ktorú konzumujeme takmer denne, a jeho kvalita by preto nemala byť otázkou, ale prioritou. 100 % slovenské mäso pochádza od overených dodávateľov a naši zákazníci si môžu byť istí, že nakupujú kvalitné mäso,“ uviedol riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Richard Bendík.

Za rok od spustenia projektu nakúpili slovenskí zákazníci v Kauflande až 170 ton 100 % slovenského hovädzieho mäsa. Reťazec musel dokonca dvojnásobne navýšiť počet býkov, z počiatočných 3 teraz odoberá mäso až zo 6 býkov. Jednoducho, ak zákazník vie, že je mäso kvalitné, rád siahne po slovenskom produkte. Potvrdzuje to aj Martina Gondeková z Výskumného ústavu živočíšnej výroby: „Záujem o kvalitné slovenské mäso zo strany domáceho spotrebiteľa určite rastie. Ako vidno, treba mu ho vedieť ponúknuť, označiť a hlavne venovať sa edukácii o kvalite, spracovaní a význame kupovania slovenského mäsa pre nás všetkých.“

Býky zo slovenských fariem

Dôvodom, prečo ľudia radi nakupujú u mäsiara, je pocit, že poznajú pôvod mäsa. Na tento aspekt si potrpí aj Kaufland, ktorý spolupracuje iba s overenými dodávateľmi. Takým je i Tauris, ktorý spracováva hovädzie mäso len z býkov pochádzajúcich zo slovenských fariem. Sú 4 a na každej je o zvieratá postarané čo najlepšie. Na kvalitu mäsa totiž vplýva aj výživa zvieraťa a celkové zaobchádzanie.

Následné spracovanie mäsa sa deje na bitúnku pod dohľadom odborníkov, aby všetko spĺňalo vysoké štandardy, ktoré má Tauris nastavené. Rovnako je tomu i pri ďalšej výrobe: „Sústredíme sa na vysokú hygienickú úroveň práce, technologickú úroveň baliaceho zariadenia, ako aj na teplotné parametre, ktoré sú pri mäse veľmi dôležité. To všetko zabezpečuje kvalitu a zdravotnú bezpečnosť našich produktov. Dobu spotreby stanovujeme podľa druhu mäsa a balenia na základe laboratórnych testov, takže vieme zaručiť čerstvosť produktu,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Tauris Richard Duda.

Ďalej vysvetľuje, že každý kus hovädzieho mäsa, ktorý opustí závod, je označený šaržou, pôvodom a je plne vysledovateľný až po úroveň chovateľa.  Ak sa mäso čo i len trocha odchyľuje od kvalitatívnych parametrov jatočného opracovania či vlastností, ktoré Tauris sleduje, dochádza k vyradeniu mäsa. „Odbyt kvalitnej slovenskej hovädziny je dôležitý a sme radi, že v spolupráci s Kauflandom sa na ňom môžeme podieľať. Vytvárame nové balenia a gramáže, aby si spotrebiteľ mohol vybrať to ideálne pre seba,“ dodáva Duda.

Aktuálne si do Kauflandu môžeme ísť napríklad po 100 % slovenskú hovädziu roštenku v celku i v plátkoch.

-reklamná správa-

- Najčítanejšie -