Presunúť na hlavný obsah

Ak máme poriadok vo financiách, sme rozvážnejší

Rodinné vzťahy

Aký máme vzťah k peniazom je väčšinou odrazom toho, čo sme videli u našich rodičov. Poriadok vo financiách pozitívne ovplyvňuje naše správanie. Odborníčka na vzťahy Janette Šimková hovorí, že ak sa naučíme s peniazmi hospodáriť, rozhodujeme sa slobodnejšie a správame sa zodpovednejšie vo vzťahu k najbližším.

Ako ovplyvňuje naše reakcie fakt, že nemáme poriadok vo financiách?

Vytvára to nepokoj, nespokojnosť a stres, pretože nám mozog neustále niekde na pozadí vysiela signály, že nemáme veci pod kontrolou. Aj keď o tom nehovoríme, bude sa to premietať do nášho prežívania, môžeme byť podráždení a precitlivení. Ak sa rozhodneme získať kontrolu nad svojimi výdavkami, pozitívne sa to prejaví na našich reakciách. Sme oveľa pokojnejší a slobodnejšie sa rozhodujeme. Ak sa nám to nedarí, nastúpi bezmocnosť a frustrácia.

Dá sa povedať kto je v riadení domáceho rozpočtu lepší? Muži alebo ženy?

Veľký podiel na tom majú návyky, ktoré sme získali od rodičov. Tak ženy, ako aj muži vedia dobre manažovať financie a držať rozpočet pevne v rukách. Vo vzťahu to závisí od vzájomnej dohody a najmä dodržiavania pravidiel, ktoré si obaja partneri spoločne stanovili.

Kedy je správny čas začať myslieť aj na horšie časy?

Pomyselná polovica života nám signalizuje, že zvyšná životná cesta prinesie aj situácie, kedy nám budú dochádzať sily, zdroje a budeme potrebovať čerpať zo zásob, ktoré sme si ich predtým vytvorili. Vzťah k peniazom sa však buduje od detstva. S nástupom do školy má mať dieťa vreckové a rozumieť tomu, že peniaze sa len tak niekde neobjavia samé od seba. Čím skôr sa naučíme s peniazmi hospodáriť, tým skôr vieme za to prevziať zodpovednosť a správať sa uvedomele. Pred dovŕšením dospelosti sa nám hodí konkrétna predstava, ako si chceme zarábať na svoje životné potreby a nároky. 

Čiže vedieť čo si za peniaze, ktoré zarobíme, vôbec môžeme dovoliť...

Áno, pretože narábanie s financiami je zručnosť, ktorú si osvojujeme priebežne skúsenosťami. Deti potrebujú zistiť, že niečo, po čom veľmi túžia, nedostanú automaticky a niečo možno nikdy. Potrebujú vedieť, že na niektoré veci sa čaká. Len keď zažijeme dobre vytýčené hranice v detstve, vieme si ich určovať neskôr aj sami, čo nás chráni pred neuváženým správaním sa.

Vedia ľudia s nižšími príjmami s peniazmi lepšie hospodáriť?

Je predpoklad, že človek, ktorý zarába menej, má dobre rozvrhnutý rozpočet a má prehľad vo všetkých výdavkoch. Zakrýva sa takou perinou, na akú má. No zároveň sa stáva, že ľudia s menšou finančnou slobodou sú náchylní „vypomáhať si“ pôžičkami, aby si zvýšili štandard. Nechcú čakať a prekračujú hranice toho, čo si môžu dovoliť. Je to zradné, lebo práve takéto správanie vedie k strate kontroly nad financiami. Ak nevieme ako na to, môžeme využiť rady kvalifikovaných odborníkov, ako dobre šetriť a zúročovať príjmy. Následne nám to umožní získať to, po čom túžime bez ohrozenia straty kontroly.

Ako konkrétne sa problémy s hospodárením prejavujú na partnerských vzťahoch? 

Z praxe vieme, že môže ísť o tzv. zástupný problém. Znamená to, že partneri prvoplánovo nepovedia, že ich problém spočíva v peniazoch. Avšak keď skúmame, prečo sú pri konfliktoch voči sebe nevraživí alebo si prestali dôverovať a stratili voči sebe úctu, často sa dostaneme práve k téme peňazí. Vzťah k peniazom sa totiž premieta do spôsobu života, návykov, rozhodovania, postojov...

Kedy nastáva teda problém, ktorý môže reálne vyústiť do rozpadu vzťahu?

Keď partneri nemajú naplnené svoje očakávania a nehovoria o nich, tak sú z toho konflikty, obviňovanie a nezhody. Spolužitie sa vyhrotí, ak jeden z partnerov porušuje pravidlá hospodárenia napríklad tým, že je márnotratnejší. Hoci sa táto vlastnosť spravidla pripisuje ženám, nemusí to tak byť. Na druhej strane sú situácie, kedy je žena finančne závislá od muža, napríklad na materskej dovolenke. Pocit, že si musí pýtať peniaze, znižuje jej sebahodnotu a sebaistotu. Zažívam aj prípady, kedy muži používajú peniaze ako nástroj moci a vyhovuje im, aby bola od nich žena závislá a mohli ju vďaka tomu ovládať. Peniaze majú veľký vplyv na harmóniu a pokoj v spolunažívaní – ak to pre ne škrípe, otriasa to stabilitou vzťahu. Bez otvorených rozhovorov a identifikovania vzájomných základných potrieb, kam patrí aj finančné zabezpečenie, nie je možné udržiavať vzťah v dobrej kondícii.

Čo môžu spôsobiť tieto finančné nedorozumenia vo vzťahu?

Keďže sa naruší dôvera, zo vzťahu sa vytratí úcta a rešpekt. Potom nastáva taký zvláštny druh súperenia kto z koho. Do vzťahu sa totiž dostal rušivý prvok, ktorý nenápadne vyrába „eróziu“ stability, kedy sa partneri na seba nemôžu spoľahnúť. Zároveň nastáva obranné správanie vedúce k únikovým tendenciám, kedy si partneri povedia, že to radšej vyriešia bez toho druhého. V tom je už signál, že nastáva krízový stav. 

JANETTE ŠIMKOVÁ

Odborníčka na partnerské vzťahy a osobný rozvoj, lektorka a mentorka. Je autorkou viacerých kníh.

Spolu nastavíme váš vlastný Osobný finančný plán - zadarmo!

Rovnako ako pri akejkoľvek inej činnosti, je dobré mať plán. Ideálne taký, s ktorým vám pomôže odborník, ktorému dôverujete. Vo VÚB banke máme teraz pre vás jedinečný finančný nástroj Osobný finančný plán, ktorý dokáže dostať vaše financie pod kontrolu a vám prinesie viac pohody a istoty. Skvelou správou je, že ho získate zadarmo.

Ako na dobrý Osobný finančný plán od VÚB banky?

  1. Dohodnite si stretnutie v ktorejkoľvek pobočke alebo na našej zákazníckej linke.
  2. Spíšte si všetky finančné produkty, ktoré aktuálne máte.
  3. Prineste so sebou na stretnutie vaše poistné zmluvy, aby sme vám pomohli skontrolovať, či máte poistenie správne nastavené.
  4. Po necelej hodinke odídete z VÚB s plánom šitým na mieru a jasnejšou predstavou o vašich financiách.

- reklamná správa -