Presunúť na hlavný obsah

Schaeffler Slovensko zvyšuje príťažlivosť pre ženy

Kariéra

Schaeffler aktívne formuje zvýšenie podielu žien na pracovnej sile ako celku a tiež podielu žien na technických pozíciách. Na Slovensku zamestnáva spoločnosť viac ako 2 200 žien a dosahuje 32 % podiel žien v riadiacom vedení. Podľa najnovších čísel, ktoré vydal EUROSTAT, štatistický úrad Európskej únie, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021, je podiel žien vo vedení najväčších výrobných a nevýrobných spoločností na Slovensku 36 percent; priemer EÚ je v súčasnosti 34 percent.

„Ženský potenciál je dôležitý pre budúcu konkurencieschopnosť. Máme rastúci počet kolegýň  na technických pozíciách a čoraz viac z nich preukazuje, že sú schopné prevziať vedúcu pozíciu a s ňou prichádzajúcu zodpovednosť,“ povedala Eva Jurkovičová, finančná riaditeľka Schaeffler Slovensko a Česká republika. Eva Jurkovičová je  najvyššie postavenou ženou vo vedení spoločnosti Schaeffler v rámci oboch krajín, ktorá bola nedávno zaradená časopisom Forbes medzi TOP 10 žien slovenského biznisu. Je jednou z prvých zamestnancov skalického závodu, významne sa podieľala na budovaní a rozvoji oboch slovenských závodov v Skalici a v Kysuckom Novom Meste, ako aj českých závodov v mestách Svitavy a Lanškroun.

Ženy na technických pozíciách

Cieľom spoločnosti Schaeffler na Slovensku je, aby podiel žien v spoločnosti neustále rástol, a to vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach: medzi priemyselnými a technickými stážistkami, medzi kvalifikovanými pracovníčkami, špecialistkami či manažérkami. „Chceme inšpirovať dievčatá a mladé ženy, aby vstúpili na technickú dráhu, a čo najskôr ich upozorniť na kariérne príležitosti. Robíme aktívnu náborovú kampaň medzi študentkami technického smeru a absolventkami stredných škôl. Pre študentky stredných aj vysokých škôl ponúkame rozvoj v oblasti technológií i strojárstva. Žiačky nášho Schaeffler duálneho systému vzdelávania sa aktívne zapájajú do rôznych strojárskych a technologických súťaží a projektov,“ vysvetľuje Elena Kolínková, vedúca HR Schaeffler Slovensko.

Kompatibilita medzi pracovným a súkromným životom

Nezávisle na týchto projektoch pokračuje spoločnosť Schaeffler v propagácii rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Je to výhodné pre matky a pre otcov v spoločnosti, ktorí môžu dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom prostredníctvom pružného pracovného času a sociálnych balíčkov, ktoré ponúka zamestnávateľ. Okrem tradičných zamestnaneckých výhod organizuje spoločnosť letné tábory a mikulášsky večierok pre deti zamestnancov a raz ročne aj Rodinný deň pre všetkých členov rodín našich zamestancov. Rovnako atraktívne sú aj peňažné rodinné odmeny pri špeciálnych príležitostiach, ako je napríklad narodenie dieťaťa.

- reklamná správa -

- Najčítanejšie -