Presunúť na hlavný obsah

Spokojná v zamestnaní? Máme pre vás tip

Kariéra

Vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia radi pracujú, je náročné. No v Kauflande vedia, že to ide. Známy reťazec kladie dôraz na kvalitné pracovné prostredie, ktoré pravidelne modernizuje a vytvára vhodné podmienky pre svojich zamestnancov. Dôvera, otvorenosť a zodpovednosť sú hnacími motormi spoločnosti.

Spokojnosť zákazníkov – to je úloha či skôr cieľ, ktorý sa snaží Kaufland napĺňať každý deň. Aby sa to reťazcu darilo, musia byť spokojní aj jeho zamestnanci. Prax totiž potvrdila, že spokojný zamestnanec je základom úspechu každej firmy. Preto aj v Kauflande robia všetko pre to, aby ľuďom, ktorí pre spoločnosť pracujú, vytvorili tie najlepšie podmienky pre prácu i súkromný život. Popri kvalitnom pracovnom prostredí, možnostiach kariérneho rastu, spravodlivom odmeňovaní či atraktívnych benefitoch zamestnanci osobitne oceňujú aj ľudský prístup zamestnávateľa a priateľský pracovný kolektív. Firemná kultúra Kauflandu je založená na otvorenosti, ľudskosti a obojstrannej komunikácii.

A že to nie sú len prázdne slová,  potvrdil  po tretíkrát aj medzinárodný audit, ktorého výsledkom je prestížny certifikát TOP EMPLOYER 2021 pre Kaufland na Slovensku.

Sektor obchodu je po priemysle druhým najväčším zamestnávateľom u nás a jeho potenciál stále rastie. V spoločnosti aktuálne pracuje viac ako 7 500 ľudí v 70 predajniach po celom Slovensku. „Vďaka angažovanosti, pevnej vôli a tímovosti patríme medzi vedúce spoločnosti na Slovensku. Chceme byť stále lepší, preto staviame na zamestnancoch, ktorí toto nadšenie s nami zdieľajú,“ vysvetľuje filozofiu reťazca Karin Marková vedúca oblasti ľudské zdroje spoločnosti Kaufland Slovensko. Svojim zamestnancom spoločnosť popri iných výhodách ponúka aj príjemnú pracovnú atmosféru a podporu dobrých vzťahov na pracovisku, príťažlivým bonusom sú pravidelné teambuldingy  a športové i kultúrne podujatia pre pracujúcich aj ich rodiny.

Pomáhajú maminám po materskej

Výkon, dynamika a férovosť – na týchto hodnotách stavia reťazec a práve tieto hodnoty slúžia ako hnací motor k lepším výsledkom. Úspech Kauflandu je založený na výkone, ktorý si vyžaduje činy, cieľavedomosť, odvahu a zanietenosť pracovníkov. A to platí ako pre jednotlivca, tak aj pre celý tím ľudí. „Rôznorodosť je pre nás kľúčom k úspechu,“ hovorí K. Marková. Reťazec podporuje tvorivého ducha a dáva svojim zamestnancom možnosť sebarealizácie. 

Vytvoriť vhodné pracovné prostredie pre každého zamestnanca sa môže zdať skutočne tvrdým orieškom. V Kauflande je to však realita. Potvrdzuje to aj Mária Červenková, ktorá sa po materskej dovolenke vrátila na pozíciu vedúcej predajne. K  návratu do pracovného kolobehu jej pomohla pravidelná komunikácia s kolegami a vedením v čase, keď bola doma. „Môj nadriadený mi ponúkol možnosť adaptačného obdobia a tiež mi vyšiel v ústrety v úprave pracovného času tak, aby sme spolu s manželom vedeli zabezpečiť starostlivosť o syna,“ hovorí M. Červenková.

Ako zodpovedný a férový zamestnávateľ Kaufland vytvára rovnaké podmienky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich sociálne zázemie, presvedčenie, pôvod, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo vek. S cieľom podporiť rozmanitosť garantuje zamestnancom rovnosť príležitostí, rovnaké možnosti kariérneho rastu a osobného rozvoja a pracovné podmienky, ktoré všetkým rovnako umožňujú harmonicky zladiť svoj pracovný a súkromný život. 

Jeden za všetkých, všetci za jedného

Jednotlivec, skupina či celý tím. Bez ohľadu na hranice tímov a pracovného zaradenia v reťazci všetci ťahajú za jeden povraz. V jednej predajni na Slovensku pracuje 60 až 120 ľudí. Zvládnuť komunikáciu s desiatkami ľudí nie je celkom jednoduché, no v Kauflande to funguje. Komunikácia medzi zamestnancom a nadriadeným je jednoduchá, priama, obojstranná a ku konfliktom pristupujú vždy konštruktívne. Aj spätná väzba od zamestnancov smerom k vedeniu je postavená na otvorenosti. „Firemná kultúra sa netvorí zo dňa na deň, tento proces zaberie dlhé roky. Aj Kaufland prešiel rôznymi fázami, rôznymi druhmi firemnej kultúry. Jej súčasná podoba je dielom všetkých ľudí, ktorí sa na tomto príbehu podieľali,“ dodáva K. Marková.

Novinky im uľahčujú prácu

Neustále zlepšovanie pracovných podmienok a starostlivosť o zamestnancov i zákazníkov patria k základným úlohám silného hráča na trhu. Skvelou novinkou, ktorá chráni zdravie zamestnancov pri práci v sklade a zároveň chráni aj tovar pri nakládke a preprave, sú špeciálne skladacie palety. Sú vlastnou inováciou Kauflandu, ktorá výrazne uľahčuje manipuláciu s tovarom. Vďaka tejto inovácii reťazec ušetrí až 40 percent baliacej fólie, čím sa výrazne podpisuje aj na ochrane životného  prostredia. Nová plnoautomatizovaná linka v logistickom centre zasa pomáha zjednodušiť a urýchliť logistické procesy. A takto by sme mohli pokračovať. Nechcete sa radšej o tom presvedčiť sami?

Viac o práci v prijemnom a priateľskom prostredí nájdete na stránke kariera.kaufland.sk.

- reklamná správa -

- Najčítanejšie -