Presunúť na hlavný obsah

Pozrite si hrdinský príbeh a podporte mamy, ktoré to najviac potrebujú

Zábava

Na pozadí aktuálnej situácie na Ukrajine vznikol hrdinský príbeh matky, ktorá sa napriek náročným podmienkam dokáže s láskou postarať o svoje dieťa. Tento emotívny televízny spot je ikonickým obrazom lásky mamy k dieťaťu. Stojí za ním Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá pri príležitosti Dňa matiek vzdáva hold materstvu.

Najväčšia banka tak namiesto bankovej kampane venuje svoj mediálny priestor téme pomoci mamám a nasadí televízny spot, ktorým chce poďakovať a vyzdvihnúť ich každodenné hrdinstvá.

Nadácia súčasne prerozdelí sumu 20-tisíc eur medzi päť neziskových organizácii, ktoré rôznymi spôsobmi pomáhajú mamám v núdzi. Podporí občianske združenia JEDEN RODIČ, Návrat, Cesta von, Dobrý Anjel a MyMamy. Tiež prostredníctvom kampane inšpiruje aj ľudí, aby podporili vybranú organizáciu ľubovoľným príspevkom.

„Sme presvedčení, že v dnešnej neľahkej dobe je dôležité pripomenúť si dôležitú úlohu, ktorú mamy plnia v životoch detí a celej spoločnosti. Rozhodli sme sa im preto poďakovať a poukázať na to, aké prekážky musia neraz prekonať vo svojom najnáročnejšom životnom povolaní. Naše ďakujem a podpora patrí všetkým mamám bez rozdielu: slovenským, rómskym, ukrajinským, ale aj náhradným, mamám samoživiteľkám, mamám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, či mamám, ktoré bojujú so závažným ochorením – svojím alebo svojho dieťaťa, teda úplne všetkým,“ vysvetľuje Barbara Henterová z Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Ľudia môžu podporiť vybranú neziskovú organizáciu ľubovoľným príspevkom, pričom viac informácií nájdu na webe www.pomozmame.sk.

Program Omama pomáha rodinám z vylúčených komunít, ktoré zasiahla generačná chudoba.  Zameriava sa na rozvoj rómskych detí od narodenia, aby získali zručnosti potrebné pri nástupe do školy. „Finančná pomoc nám pomôže pokryť náklady na rozbeh programu v nových komunitách a zamestnanie nových omám. Dnes pracuje v chudobných komunitách 27 omám, vďaka vám ich môže byť viac. Kým začne omama s rodinami pracovať, absolvuje 2 intenzívne tréningy s odborníkmi na ranú starostlivosť. Dostane sadu pomôcok, manuál k lekciám, detské knižky aj vlastnú mentorku, ktorá jej bude pri práci oporou. Pre niektoré je to prvé zamestnanie v živote s pravidelnou mzdou,“ vysvetľuje Pavel Hrica, výkonný riaditeľ, OZ Cesta von.

Prešovské združenie MyMamy sa venuje ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Aktuálne poskytujú pomoc aj odídenkyniam a deťom z Ukrajiny. “Naše klientky nemajú aj z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie vela príležitostí na venovanie času sebe samým či na aktívne trávenie voľného času s deťmi. Pomoc nám umožní realizáciu výletov, návštev kultúrnych podujatí a podobne. Chceli by sme zorganizovať aj letný pobyt, kde by si mamy s deťmi mohli užiť spoločný čas mimo každodenných povinností a nabrať nové sily do nie najpríjemnejšej reality,” vysvetľuje Ľudmila Vysocká, podpredsedníčka a výkonná riaditeľka MyMamy, o.z.

Nadácia Slovenskej sporiteľne  vznikla v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Podporuje verejnoprospešné projekty s celospoločenským dopadom, ale aj menšie komunitné aktivity. Poslaním Nadácie je v súlade s hodnotami Slovenskej sporiteľne prispievať k lepšiemu životu Slovensku. Prostredníctvom svojich grantových programov a partnerstiev s neziskovými organizáciami každoročne investuje viac ako 1 milión eur do rozvoja vzdelávania, udržateľnosti, zdravého životného štýlu, sociálnej pomoci, dostupného bývania a občianskej spoločnosti.

Viac informácií o tom, ako podporiť mamy v núdzi, nájdete na www.pomozmame.sk.

- reklamná správa - 

- Najčítanejšie -