Presunúť na hlavný obsah

Ernest Valko

Právnik
Ernest Valko

Ernest Valko

Právnik
Miesto narodenia:
Spišská Nová Ves
Rodinný stav:
ženatý
Vek:
57
Znamenie:
lev
Povolanie:
Právnik

Zaujímavosť


Ernest Valko sa venoval predovšetkým obchodnému a ústavnému právu. V minulosti sa zúčastňoval na tvorbe základných dokumentov štátu, bol pri vzniku listiny Základných práv a slobôd či Obchodného zákonníka. Bol koordinátorom prvého návrhu slovenskej ústavy po roku 1989. Išlo o verziu slovenskej ústavy, ktorá sa pripravovala v rámci federácie v roku 1991 a ktorá sa nestihla uplatniť.
Zaujímali ho exaktné vedy, najmä chémia, ktorú začal študovať aj na vysokej škole. Štúdium však musel zo zdravotných dôvodov prerušiť kvôli alergii na niektoré druhy chemikálií.
V roku 1972 začal študovať právo na Právnickej fakulte UK podľa otcových šlapajách. Štúdium dokončil v roku 1977 a v roku 1979 zložil rigoróznu skúšku a získal titul doktora práv.
Najprv pôsobil ako podnikový právnik vo viacerých organizáciách (Vodohospodárske stavby, Ľahké stavebné hmoty). Na vedľajší pracovný úväzok pracoval v manželskej poradni, teda venoval sa aj rodinnému a občianskemu právu. Popritom sa zaujímal aj o ústavné právo. Urobil si postgraduál na Vysokej škole ekonomickej a na Právnickej fakulte z hospodárskeho práva. Krátky čas potom pracoval ako obchodný námestník v bratislavskej Kablovke a pracoval aj v arbitráži.
Po novembri 1989 sa prihlásil do právnickej poradne, ktorú organizovala Verejnosť proti násiliu (VPN). V roku 1990 Valka kooptovalo VPN za poslanca Federálneho zhromaždenia (FZ). Od júna 1990 bol podpredsedom Snemovne ľudu (SĽ) FZ. V tom čase (na jeseň 1990) bol aj spravodajcom kompetenčného zákona. V poslednom roku bývalej federácie (od 31. januára do 31. decembra 1992) bol predsedom Ústavného súdu ČSFR. Od roku 1993 bol advokátom. Zastupoval niektoré osobnosti i právne subjekty v súdnych sporoch. V roku 1998 bol právnym poradcom Slovenskej demokratickej koalície (SDK). V auguste toho roka zastupoval Ústrednú volebnú komisiu (ÚVK) v súdnom spore o subjektivitu SDK pre septembrové parlamentné voľby 1998. Bol tiež právnym poradcom Fondu národného majetku (FNM) SR. Zastupoval Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v súdnom spore o takzvané Duckého zmenky. Naposledy sa jeho meno spomínalo v kauze Tipos, ktorý zastupoval pred Ústavným súdom.Mŕtve telo renomovaného advokáta Ernesta Valka objavila jeho dcéra a bývalá manželka v pondelok 8. novembra o 22.45 h pri príchode do rodinného domu právnika v Limbachu. Jeho vražda je veľkou stratou pre slovenskú advokáciu. Dodnes sa vrah nenašiel.