Presunúť na hlavný obsah

Branislav Sitár

svetoznámy jadrový fyzik, viceprezident Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN
Branislav Sitár

Branislav Sitár

svetoznámy jadrový fyzik, viceprezident Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN
Miesto narodenia:
Bratislava
Partner/ka:
Ľudmila Sitárová
Rodinný stav:
ženatý
Vek:
74
Znamenie:
býk
Povolanie:
svetoznámy jadrový fyzik, viceprezident Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN

Štúdium


1969 – vysokoškolské, fyzika, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

1976 – CSc., UK Bratislava

1989 – DrSc., SÚJV Dubna

1992 – docent, UK Bratislava

1997 – profesor, UK Bratislava

Kariéra


1969 – 1974 asistent na PriFUK Bratislava

1975 1-ročná stáž na University of Durham, Veľká Británia

1975 – 1977 odborný asistent na MFF UK Bratislava

1977 – 1989 MFF UK - vedecký pracovník v SÚJV Dubna

1990 – 1996 riaditeľ Ústavu fyziky MFF UK Bratislava

1996 – 1999 zástupca riaditeľa Ústavu fyziky MFF UK Bratislava

1999 – 2004 riaditeľ Ústavu fyziky FMFI UK Bratislava

od r. 2004 profesor na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky

Vedecké pôsobenie


1969 – 1974 Výskum zriedkavých rozpadov izotopov v prírodných vzorkách
na MFF UK Bratislava

1975 Vývoj zariadení na rentgenovskú diagnostiku na
University of Durham

1976 – 1977 Meranie izotopov v prírodných vzorkách na MFF UK Bratislava

1977 – 1979 Štúdium kanálovania a zahýbania zväzkov vysokoenergetických
protónov v monokryštáloch v SÚJV Dubna

1979 – 1989 Výskum v oblasti fyziky hadrónov na spektrometri HYPERÓN
v IFVE Serpuchov (z SÚJV Dubna)

1990 – 1995 Vedúci bratislavskej skupiny na projekte ATLAS v Európskom
centre fyziky vysokých energií CERN.

1991 – 1993 Vedúci bratislavskej skupiny na projekte RD-28 “Vývoj mikro-
stripových plynových detektorov pre LHC experimenty v CERN

od r. 1993 Štúdium exotických jadier s neutrónovým a protónovým haló
na Fragment separátore FRS v GSI Darmstadt – vedúci skupiny
1995 – 1997 Štúdium elektrón-pozitrónových interakcií na experimente DELPHI
v CERN

od r. 1995 Vedúci bratislavskej skupiny a grantu na experimente ALICE v
CERN – vývoj a výroba 26 čítacích komôr pre TPC Alice na LHC

1997 – 2002 Vedúci bratislavskej skupiny a grantu na experimente NA-49 v CERN – štúdium vysokoenergetických zrážok ťažkých iónov

2005 – 2006 Vedúci projektu: Vývoj univerzálneho RTG statívu, ktorý je uvedený na prvom mieste medzi úspešnými projektami riešenými v NARMSP

2005 – 2009 Vedúci výskumnej úlohy: Dirac Secondary Beams NUSTAR 3 v GSI
Darmstadt ( 6 FP)

Zaujímavosť

Špičkový európsky jadrový fyzik, vysokoškolský pedagóg a vedec na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na UK v Bratislave, splnomocnený predstaviteľ SR pri Európskej organizácii pre jadrový výskum – CERN