Presunúť na hlavný obsah

Robert Redhammer

rektor Slovenskej technickej univerzity
Robert Redhammer

Robert Redhammer

rektor Slovenskej technickej univerzity
Miesto narodenia:
Bratislava
Rodinný stav:
ženatý
Vek:
56
Znamenie:
škorpión
Povolanie:
rektor Slovenskej technickej univerzity

ZaujímavosťNový rektor STU v Bratislave na volebné obdobie 2011-2015 a doterajší prorektor pre vedu a výskum STU doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., vystriedal vo funkcii prof. Ing. Vladimír Báleša, DrSc.
Rektorom sa stal až po dvoch neúspešných voľbách na rektora STU, ktoré sa uskutočnili v októbri a v decembri minulého roka. Akademický senát STU tak zvolil nového rektora až na tretí pokus v pondelok 14. februára 2011, keď získal v druhom kole 35 hlasov z celkového počtu 42.


Je členom výkonného výboru Medzinárodnej únie pre vákuovú vedu, techniku a aplikácie (IUVSTA.org), predsedom Rady pre vedu a techniku Rady vysokých škôl.
Bol podpredsedom rady štátneho programu výskumu a vývoja "Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov" a predsedom rady štátneho podprogramu.
V rokoch 2005 až 2009 bol členom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV.sk) a autorom troch programov agentúry, zameraných na podporu excelentnosti, podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (obdoba programu SBIR/STIR), i podporu spolupráce akademických inštitúcií s podnikateľskou praxou.


Spolupodieľal sa na konzultáciách pri zostavovaní Akčného plánu SR veda, výskum, inovácie, Národnej Lisabonskej stratégie SR a Národného strategického referenčného rámca pre štrukturálne fondy EÚ na roky 2007 – 2013 pre oblasť výskumu, inovácií a ľudských zdrojov.
Bol členom pracovnej skupiny Ministra školstva pre prípravu OP výskum a vývoj.V roku 2006 absolvoval prestížny International Visiting Leadership Program, v rámci ktorého študoval úspechy takmer 20 elitných vysokoškolských inštitúcií v piatich štátoch USA.
V roku 2007 sa zúčastnil na Knowledge Economy Forum VI, organizované Svetovou bankou v Cambridge.
Vystúpil vo Výbore regiónov v Bruseli na podujatí Cluster building: the importance of regional networks, usporiadané v rámci Open Days 2007.

Štúdium


Doc. FEI STU 1996 elektronika

CSc. 1993 mikroelektronika

Ing. 1988 mikroelektronika

maturita 1983 programovanie a počítačové systémy


STÁŹE:

Nanotech. roadshow UK 2008

Cambridge, UK 2006

IVLP, USA 2006

Univ. Linz, A 1993

Univ. York, UK 1991-92

KariéraPRACOVNÉ ZARADENIE:

konateľ STU Scientific, s.r.o. od 2008

zastupujúci riaditeľ Výskumného centra STU od 2007

prorektor STU od 2003

prodekan FEI STU 1997 –2003

FEI STU docent od 1996

odb. asistent 1994–96

výskumník 1988–94


INICIATÍVY

2009 Vznik podnikov s podielom univerzity

2008 Založenie STU Scientific, s.r.o. obchodnej spoločnosti STU

2007 Založenie Výskumného centra STU a Projektového strediska

2005 Rekonštrukcia budovy SjF a otvorenie Univerzitného technologického inkubátora STU (Phare)

2001 Zostavenie knihy: Od žiarovky po internet, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1941 – 2001

1998 Prvý ročník konferencie ElITech ’98.