Presunúť na hlavný obsah

Jozef Makúch

guvernér Národnej banky Slovenska
Jozef Makúch

Jozef Makúch

guvernér Národnej banky Slovenska
Miesto narodenia:
Podhájska
Vek:
67
Znamenie:
panna
Povolanie:
guvernér Národnej banky Slovenska

Štúdium


1971 - 1976 - Vysoká škola ekonomická, riadne štúdium, Bratislava, SR

1981 - 1985 - Vysoká škola ekonomická, vedecká ašpirantúra, Bratislava, SR

1996 - neuvedené College of Europe, Bruges,Belgium

1998 - neuvedené - Studienzentrum, Gerzensee, Swiss

1999 - neuvedené - IBFI Banque de France, Paris, France

2001 - neuvedené - World Bank Institute Washington, USA

Kariéra


1976 - 1978 - Štátna banka československá, Bratislava, SR úverový inšpektor

1978 - 1994 - Ekonomická univerzita, Bratislava, SR, odborný asistent, docent, dekan fakulty /1991 - 1994/

1990 - 1992 - Poľnobanka a.s., Bratislava, SR, člen predstavenstva

1991 - 1992 - Fond národného majetku ČSFR, ČSFR, člen dozornej rady

1993 - 2000 - Národná banka Slovenska Bratislava, SR, člen Bankovej rady /do 1996/, vrchný riaditeľ

2000 - 2005 - Úrad pre finančný trh Bratislava, SR, predseda Rady úradu

2006 - 2010 - Národná banka Slovenska, Bratislava, SR, člen bankovej rady, poradca guvernéra

2010 - dodnes - guvernér Národnej banky Slovenska

Ocenenia


2006 - Zlatá medaila za rozvoj Národohospodárskej fakulty

Zaujímavosť


Počas odbornej praxe Jozef Makúch absolvoval viacero školení a stáží z problematiky bankovníctva a menovej politiky, ktoré organizovali medzinárodné finančné inštitúcie (Medzinárodný menový fond, Svetová banka) a zahraničné centrálne banky, vystúpil s referátmi na viacerých konferenciách v SR a zahraničí.


Jozef Makúch je členom vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity a redakčných rád časopisov Biatec, Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo a vedeckého časopisu Fakulty financií Univerzity Mateja Bela. Publikoval desiatky odborných prác (učebnice, monografie, výskumné práce a pod. v SR a v zahraničí).


Dňa 30. novembra 2005 vymenovala vláda SR Jozefa Makúcha za člena Bankovej rady NBS s účinnosťou od 1. januára 2006. Dňa 1. februára 2007 sa stal výkonným riaditeľom centrálnej banky pre oblasť bezpečnosti a hospodárenia. Je v poradí štvrtým guvernérom NBS.