Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková odpovedá na tému: Kedy je jeho dom aj môj dom?

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. tentokrát odpovedala na otázku ohľadom deľby majetku po rozvode.

Dobrý deň, s exmanželom sa po rozvode nevieme dohodnúť na rozdelení majetku, hlavne nášho domu. On tvrdí, že je len jeho, lebo ho začal stavať pred svadbou a na všetkých papieroch je jeho meno (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie...). Predsa nemôže byť len jeho, keď sa väčšina stavby budovala, aj svojpomocne, počas nášho manželstva a z našich peňazí. Prosím Vás, na čej strane je právo? Je dom spoločný alebo len jeho?

Podobnú dilemu rieši prax pomerne často. V princípe platí, že  bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) vzniká ku všetkému, čo môže byť predmetom vlastníctva fyzickej osoby a čo manželia, resp. niektorý z nich, nadobudli/získali zákonom dovolených spôsobom za trvania manželstva (okrem zákonných výnimiek). Vlastnícke právo k veci sa nadobúda nielen tradičnou kúpnou zmluvou (príp. darovacou), ale aj vydržaním, spracovaním alebo vytvorením veci. Pri nadobudnutí vlastníckeho práva k veci, vo Vašom prípade domu, vytvorením prácou jedného z manželov alebo obomi je pre posúdenie vašich práv k domu rozhodujúce, či ste ako manželia za trvania manželstva stavbu spoločne vytvárali alebo už len dokončovali začatú stavbu. Ak v okamihu uzavretia manželstva na stavbe domu neboli vybudované prvky dlhodobej životnosti (zvislé a vodorovné konštrukcie, konštrukcia strechy a schodište), resp. nebolo jednoznačne individualizované a známe dispozičné riešenie prvého nadzemného podlažia, tak možno usudzovať, že stavba nemala znaky, ktoré by ju charakterizovali ako vec v právnom slova zmysle. V takom prípade stavba ešte z právneho hľadiska pred uzavretím manželstva „neexistovala“ a teda sa nemohla stať výlučným vlastníctvom Vášho exmanžela. Nie je podstatné, že stavebné povolenie bolo vydané na meno Vášho exmanžela, rovnako ako neskôr i kolaudačné rozhodnutie, príp. list vlastníctva. Nehnuteľnosť vytvorená počas manželstva spoločnou prácou manželov patrí do BSM, i keď bola stavba začatá pred manželstvom.

Ak však stavba pre uzavretím manželstva bola vecou v právnom slova zmysle (viď. špecifikácia vyššie) a stavebné práce realizované počas manželstva smerovali len k dokončeniu druhovo a individuálne nezameniteľne určenej veci/stavby, patrí stavba do výlučného vlastníctva Vášho exmanžela, i keď náklady na dobudovanie stavby mohli niekoľkonásobne prevyšovať počiatočné investície. V takom prípade nebude síce predmetom vyporiadania BSM dom, ale to, čo ste spoločne do jeho domu investovali, nakoľko Váš exmanžel je podľa zákona povinný nahradiť, čo sa z vášho spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok. Avšak pre posúdenie výšky tejto náhrady nie je rozhodujúce, o akú sumu sa dom Vášho exmanžela investíciami zhodnotil, ale to, aká suma sa na tento účel skutočne vynaložila z ich spoločných prostriedkov.

- Najčítanejšie -