Presunúť na hlavný obsah

Jiří Georg Dokoupil posúva hranice remesla: Na výstave VENETIAN BUBBLES s úplne prvými veľkými sklenenými plastikami

Cestovanie

Výstava v Biblioteca Nazionale Marciana pri Museo Correr v Benátkach predstavuje nové diela vytvorené pre konkrétne miesto a zaznamenáva prenesenie slávnych obrazov mydlových bublín tohto umelca do trojrozmernej podoby.

Celosvetovo uznávaný umelec Jiří Georg Dokoupil otvára samostatnou výstavou Benátske bubliny novú etapu svojej všestrannej a experimentálnej umeleckej tvorby. Kurátorom výstavy je Reiner Opoku a podporila ju Asociácia pre umenie vo verejnom priestore (Association for Art in Public). Výstava prebieha od 22. júna do 18. augusta 2024 v Sale Monumentali v Biblioteca Nazionale Marciana pri Museo Correr v Benátkach. Autor odhalí osem svojich úplne prvých veľkých sklenených plastík, sedem veľkoformátových obrazov a sériu diel na papieri. Táto súčasná produkcia, zasadená do priestoru zdobeného historickými renesančnými maliarmi, ako napríklad Veronese, Tizian, Tintoretto a Zelotti, odráža Dokoupilovo slobodné skúmanie materiálov a techník, ukazuje nové prístupy ku sklárskej tvorbe s voľnosťou, hravosťou a humorom a zároveň zachytáva pominuteľnosť existencie.

Dokoupilove nové sklenené plastiky sú pokračovaním jeho slávnych obrazov mydlových bublín. Ich dočasnosť je teraz zachytená v trojrozmernom priestore, čo zmenšuje vzdialenosť medzi publikom a subtílnosťou jeho tvorby. Sedem kovových stojanov na fľaše (s výškou medzi 80 a 200 cm) zdobia sklenené bubliny jasných farebných odtieňov. Na počesť ich národného pôvodu, keď ich vyrobili rôzni sklári a majstri krištáľa z Čiech, ich umelec nazýva Domáce benátske bubliny. Hravým prenesením obyčajných predmetov do umeleckého kontextu Dokoupil nabúrava tradičné spôsoby využitia materiálov tým, že od sklárov žiada, aby skúmali novú tvorivú dynamiku sochárskeho procesu, čím následne narušuje tak zavedené umelecké techniky, ako aj očakávania spojené s remeselnou výrobou. Sklenené bubliny zavesené na stojanoch na fľaše v tvare ženských tiel ponúkajú prekvapivý kontrast medzi krehkosťou a silou a zdôrazňujú neustále sa opakujúce existenciálne témy pominuteľnosti a trvalosti prestupujúce celou Dokoupilovou tvorbou. Bublinové sochy, zachytené a zakonzervované na vrchole svojej existencie, odkrývajú svojou formou, štruktúrou a priestorovou prítomnosťou, typickými pre jeho tvorbu aj jeho reflektovanie ľudskej existencie, vrstvy zložitosti aj nuáns.

K hlavným dielam výstavy patrí Otvorená bublinová kondenzačná kocka, pripomienka diela Dokoupilovho bývalého učiteľa Hansa Haakeho Kondenzačná kocka (1963/68), ktorá zapuzdruje sklenené bubliny do krabice naplnenej kondenzovanou vodou. Dielo stelesňuje Dokoupilov prístup, ktorý prepája prostredie a divákov s umením samotným, čím vytvára živý systém vnútri umeleckého diela.

Georg Dokoupil, ktorý je kľúčovou postavou nemeckého hnutia „Neue Wilde“ a preslávil sa svojimi nekonvenčnými experimentmi na svetovej umeleckej scéne, sa nikdy neobmedzoval na určitý žáner alebo štýl. Naopak –  rád prekračuje  tradičné postupy a používa neobvyklé materiály, napríklad stopy po biči, sadze zo sviečok, ovocie a mydlové bubliny. Ukazuje tým veľkú pestrosť prístupov k maľbe a súbor diela, ktoré sa nedá jednoducho zaradiť do zavedených kategórií. Na výstave Benátske bubliny predstavuje Dokoupil sedem veľkoformátových obrazov (od 200 × 400 cm) zobrazujúcich farebné mydlové bubliny. Od konca 70. rokov minulého storočia skúma umelec nuansy svojej techniky, pri ktorej mieša mydlový výluh s pigmentmi a fúka bubliny na plátno pokryté farbou, a pri tom usmerňuje ich praskanie tak, aby zanechali zložité organické odtlačky. Tieto nepredvídateľné vzory pôsobia spontánne, čo je v priamom kontraste so snahou o umelcovu kontrolu nad tvorivým procesom, v maliarstve takou častou, a predstavou o stálosti. Dokoupil zároveň reflektuje hlbšie témy ľudstva –  dych, s ktorého pomocou bubliny vytvára, evokuje prchavosť bytia, zatiaľ čo ich odtlačky na plátne odhaľujú štruktúru pominuteľného.

Výstava Benátske bubliny je prierezom mnohostrannej umeleckej tvorby Jiřího Georga Dokoupila, jeho slobodného skúmania techník a materiálov na vyjadrenie príbehu, v ktorom sa prelína hravosť s hĺbkou. Tak ako sa krehké bubliny menia na nadčasové vyjadrenie umeleckého umu, odráža Dokoupilovo dielo jeho neutíchajúcu snahu o inováciu, ktorá prostredníctvom témy pominuteľnosti a transformácie spochybňuje hranice umeleckých médií. 

Dirk Geuer, tohtoročný hlavný kurátor všetkých umeleckých výstav v Marciane, ktoré sa konajú súbežne s Bienále Arte 2024, priváža do Benátok ďalšieho medzinárodne uznávaného umelca. „Kontrast Dokoupilových umeleckých diel s renesančnými maľbami na takom historicky významnom mieste otvára dialóg medzi novými a starými majstrami.“

Výstava Výstava potrvá od 22. júna do 18. augusta 2024
Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana Prístup na výstavu cez Museo Correr Piazza San Marco n.52 – Ala Napoleonica, I – 30124, Benátky

Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok | 10. – 18. hod. (posledný vstup o 17. hod.)