Presunúť na hlavný obsah

Peter Vačok

Advokát
Peter Vačok

Peter Vačok

Advokát
Miesto narodenia:
Bratislava
Rodinný stav:
ženatý
Povolanie:
Advokát

Štúdium a kariéra


V roku 1980 vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave.


Až do roku 1996 pôsobil v Policajnom zbore ako orgán činný v trestnom konaní (vyšetrovateľ). Päť rokov pôsobil na Správe vyšetrovania VB Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako starší vyšetrovateľ a ďalších päť rokov bol zaradený ako zástupca riaditeľa Krajského úradu vyšetrovania PZ Bratislava. V apríli roku 1996 odišiel na vlastnú žiadosť zo služieb polície. Od roku 1996 až po súčasnosť sa venuje (po zložení advokátskych skúšok) advokátskej činnosti.