Presunúť na hlavný obsah

Ivan Weiss

Právnik
Ivan Weiss

Ivan Weiss

Právnik
Miesto narodenia:
Bratislava
Povolanie:
Právnik

Štúdium a kariéra


Bol študentom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium dokončil s titulom magister v rokoch 1991 – 1997. Taktiež absolvoval štúdium v rokoch 1993 – 1995 na na Yale University v USA. V roku 1996 študoval externe na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského.


Jeden rok pôsobil ako poradca generálneho riaditeľa Slovenského plynárenského priemyslu pre financie. Potom nastúpil do funkcie riaditeľa SPP pre stratégiu, ktorú vykonával až do roku 2004. V súčasnosti sa venuje strategickému poradenstvu a riadeniu strategických projektov.