Presunúť na hlavný obsah

Ako sa nestať otcom proti svojej vôli

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni vám advokátka Jana Martinková (37) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. odpovedá na otázku, ako sa nestať otcom proti svojej vôli. Ak máte aj vy otázku, pošlite ju pomocou aplikácie, ktorú nájdete v tomto článku.

OTÁZKA: Dobrý deň, chcem sa opýtať, moja ex manželka je znova tehotná s iným a ja nechcem, aby to dieťa malo moje priezvisko, dá sa to?

Vaša otázka síce smeruje len k priezvisku novorodenca, ale je možné, že budete musieť riešiť aj otázku určenia otcovstva. Dieťa po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov, alebo, ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva, prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov.

Dieťa, ktoré sa narodí do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nadobúda priezvisko, na ktorom sa rozvedení manželia dohodli pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo bývalým manželom matky dieťaťa. Tu si treba uvedomiť dôležitú právne významnú otázku otcovstva. Pretože pokiaľ sa  dieťa, ktoré Vaša exmanželka čaká s iným mužom, narodí do 300 dní po zániku manželstva, môžete byť v právnom slova zmysle (1. zákonnej domnienky otcovstva) považovaný za otca dieťaťa Vy, i keď nie ste jeho biologickým otcom.

Dieťa bude mať voči Vám nárok na výživné, dedičské nároky a pod.. Samozrejme, ak Vaša exmanželka neuzavrie do narodenia dieťaťa nové manželstvo.  Ak tak neurobí a od zániku Vášho manželstva do pôrodu neuplynulo viac ako 300 dní, odporúčam pred súdom zaprieť otcovstvo. V zmysle zákona o rodine ste aktívne legitimovaný na podanie návrhu na zapretie otcovstva, na základe ktorého súd určí, že Vy nie ste otcom dieťaťa Vašej exmanželky. Pasívne legitimovanými sú dieťa a jeho matka. Návrh na zapretie otcovstva môže však podať aj Vaša exmanželka, a ak s biologickým otcom dieťaťa plánuje spoločnú budúcnosť, pravdepodobne tak aj urobí.

Keď súd rozhodne o zapretí otcovstva a Vy na základe rozsudku nebude zapísaný ako jeho otec v knihe narodení, dieťa získa priezvisko matky. To je však po rozvode pravdepodobne totožné s Vaším, ak Vaša exmanželka v trojmesačnej lehote po rozvode neoznámila matričnému úradu, že prijíma svoje predošlé priezvisko. Nemôžete ju však prinútiť, aby sa vrátila k svojmu predchádzajúcemu priezvisku a preto aj Vy sám nemáte bez aktivity a spolupráce Vašej exmanželky možnosť zabrániť tomu, aby dieťa, ktoré porodí nieslo jej meno a teda aj Vaše. Ak Vaša exmanželka sama bude chcieť, aby dieťa iného muža nieslo jeho meno, tak sa na tom môže dohodnúť s biologickým otcom, samozrejme potom, ako on bude zapísaný do knihy narodení ako otec dieťaťa a požiadať na matrike o zmenu. Ak by sa Vaša exmanželka vydala, vec by to zjednodušilo.

Ak by sa vydala do pôrodu, nemuseli by ste riešiť ani otázku otcovstva a možno ani priezviska (ak by sa však biologickí rodičia dieťaťa pri sobáši nedohodli, že si ponechajú svoje priezviská a dieťa bude mať priezvisko matky). Ak sa vydá až po pôrode a získa priezvisko nového manžela, môže so súhlasom druhého rodiča požiadať matriku, aby vykonala  zmenu priezviska už narodeného dieťaťa ( ktoré malo jej predchádzajúce priezvisko).  

Zmenu priezviska už narodeného dieťaťa môže matrika vykonať i vtedy, ak Vaša exmanželka uzavrie s otcom (uvedeným v rodnom liste dieťaťa) manželstvo a pri sobáši určia priezvisko pre ich ostatné deti. Ak určia manželovo priezvisko, môže aj už narodené spoločné dieťa získať takto určené priezvisko, teda dôjde k jeho zmene. K hore uvedenej zmene môže dôjsť aj vtedy, ak Vaša exmanželka uzavrie manželstvo s mužom, ktorý nie je otcom jej dieťaťa, za predpokladu, že v rodnom liste bude uvedené, že otec nie je známy. 

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus