Presunúť na hlavný obsah

Manžel chce vždy viac!

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni vám advokátka Jana Martinková (37) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. odpovedá na otázky, týkajúce sa vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Ak máte aj vy otázku, pošlite ju pomocou aplikácie, ktorú nájdete v tomto článku.

 

OTÁZKA: Chcela by som sa spýtať, keď muž dostal dom od rodičov darovacou zmluvou a teraz sa rozvádzame je povinný mi dať nejakú čiastku? Ďakujem.

Dom darovaný konkrétne a výlučne vášmu manželovi patrí do jeho výlučného vlastníctva a teda vám v tejto súvislosti pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode nevzniká nárok na finančné vyrovnanie. Ak ste však napr. zo spoločných prostriedkov tento dom počas manželstva zrekonštruovali, máte právo požadovať, aby vám polovica tejto spoločnej investície bola pri vyporiadaní refundovaná. Rovnako by ste mohla mať nárok aj polovici toho hnuteľného majetku v dome, ktorý ste počas manželstva obstarali zo spoločných prostriedkov.

- - -

OTÁZKA: Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadne vyporiadania BSM po rozvode, ja vlastním rod. dom, ktorý mi darovali darovacou zmluvou moji rodičia počas trvania manželstva, ja som jediný vlastník. Počas manželstva sme túto nehnuteľnosť opravili - zobrali sme si na to hypotekárny úver a naše dospelé deti nám tiež pomohli nemalou finančnou čiastkou, počas manželstva sme nadobudli trojizbový byt a garáž - nehnuteľnosti sú v podiele 1/2. Má manžel nárok na vyplatenie polovice nehnuteľnosti, ktorú vlastním len ja? Manžel mi tvrdí, že pri prípadnom súdnom vysporiadaní BSM bude táto moja nehnuteľnosť ohodnotená trhovou cenou a ja mu budem musieť vyplatiť polovicu z tejto sumy. Ďakujem.

Dobrý deň, obdobne ako v predchádzajúcom prípade, nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), keďže vec bola darovaná a darovanie predstavuje zákonnú výnimku pri vytváraní masy BSM. A nepatrí ani do podielového spoluvlastníctva vás a vášho manžela, nakoľko podľa vami uvedených skutočností, obdarovaný zo strany vašich rodičov bol len jeden z manželov, a to vy.  Rodinný dom teda patrí do vášho  výlučného vlastníctva  a  váš manžel nemá nárok na uvedenú nehnuteľnosť, ani na jej podiel, ani na finančné vyrovnanie z titulu vlastníctva k nej. Keďže ste však rekonštruovali dom zo spoločných prostriedkov, t.j. prostriedky získané z hypotekárneho úveru, vzniká vám pri vyporiadaní  BSM povinnosť uhradiť manželovi to, čo sa zo spoločného majetku  vynaložilo na váš výlučný majetok, tzn. že ste povinná vyplatiť mu  finančnú  náhradu vo výške polovice skutočných „spoločných“ investícií vynaložených na opravu domu. Zhodnotenie nehnuteľnosti nehrá v tomto prípade úlohu, podstatná je len výška investície. Manžel má síce pravdu, že pri vyporiadaní nehnuteľnosti súdom sa nehnuteľnosť oceňuje trhovou cenou, avšak vo vašom prípade sa bude vyporiadavať len trojizbový byt a garáž, ktoré ste spoločne nadobudli počas manželstva.

- Najčítanejšie -