Presunúť na hlavný obsah

Ako vrátiť manželovi úder

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni vám advokátka Jana Martinková (37) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. odpovedá na otázku, zvládnuť rozvod a neprísť o peniaze. Ak máte aj vy otázku, pošlite ju pomocou aplikácie, ktorú nájdete v tomto článku.

OTÁZKA: Dobrý deň, volám sa Janka a potrebovala by som poradiť ako ďalej všetko zvládnuť. Po 6-tich rokoch manželstva sa rozvádzam, máme s manželom dve deti. Po čase sa stalo, to že som pre neho začala byť osoba, ktorá mu uvarí, operie, ožehlí, poprípade s prepáčením roztiahne nohy keď potrebuje. Náš vzťah z mojej strany chladol, keď som sa snažila nájsť si k nemu cestu a objať ho, odpinkol ma slovami že načo aj tak nič nebude. Manžel podal návrh na rozvod. Momentálne žijeme ešte v spoločnej domácnosti a deti majú 5 a 2 rokov. Rozmýšľala som ako ďalej, lebo aj na deťoch vidím ako zle to znášajú a trpia. Zaujímalo by ma ako je to s výživným, manžel má na páske výplatu 360 eur pričom v skutočnosti zarobí 1000 eur, v návrhu na rozvod napísal, že chce platiť na jedno dieťa 80 eur. Máme spoločný byt ktorý predáva, on pôjde bývať k rodičom a ja s deťmi to ho nezaujíma. Proste chce polovicu sumy z predaja bytu. Ja som na rodičovskej dovolenke. Môžete mi poradiť na čo mám nárok na aké prídavky a či sa dá nejako dokázať že jeho príjem nie je aký ako uvádza? Budem vám veľmi povďačná za odpoveď a každú radu.

 

 

Problémy, ktoré popisujete určite nevytvárajú harmonický základ pre vzájomné trvalé spolužitie a už vôbec nepredstavujú vhodné prostredie pre zdravý vývin Vašich detí. I keď Váš manžel podal návrh na rozvod, ešte to však neznamená, že by ste sa obaja v záujme detí nemohli pokúsiť o nový začiatok. Samozrejme snaha musí byť úprimná a obojstranná. I súd na začiatku konania usiluje o zmierenie manželov. Bude skúmať, či intenzita rozvratu Vášho manželského zväzku je taká výrazná a dlhodobá, že manželstvo dlhodobo neplní svoj účel a už nemožno reálne očakávať jeho obnovenie, pričom primárny je vždy záujem detí.

 

Ako uvádzate, manžel navrhol výšku výživného 80 Eur na jedno dieťa. Pričom sa spolieha, že súd bude pri určení výživného vychádzať z jeho oficiálnej mzdy 360 Eur, i keď jeho reálny príjem je 1000 Eur. Tu treba uviesť, že súd by mal zohľadňovať reálny príjem povinného (treba súd upozorniť, že reálny príjem je vyšší), dokonca až potenciálny príjem, pretože rodičia sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov. Vy prispievate predovšetkým svojou osobnou starostlivosťou, ktorá je v nižšom veku dieťaťa dosť intenzívna na to, aby sa vyrovnala finančnému plneniu zo strany Vášho manžela. Takže ak neviete preukázať reálny príjem (napr. z výpisov z banky, ktoré si súd vyžiada, výsluchmi svedkov a pod.), zamerajte sa na výdavky (ak má vysoké výdavky, musí mať aj vysoký príjem), na majetkové pomery (či nemá aj výlučný majetok), na jeho schopnosti a možnosti dosahovať vyšší príjem (či by nemal vzhľadom na ne zastávať inú a vyššiu pracovnú pozíciu, či sa výhodnejšej práce alebo určitého finančného profitu nevzdal, atď.).  

Ďalej uvádzate, že manžel „predáva“ spoločný byt. V prípade predaja bytu, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM), sa jedná o právny úkon, na ktorý treba súhlas oboch manželov ( § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ďalej len „OZ“). Ak by Váš súhlas pri tomto predaji bytu nebol daný, právny úkon by bol relatívne  neplatný ( musíte sa neplatnosti v trojročnej premlčacej dobe dovolať), navyše ani kataster by takúto zmluvu bez Vášho podpisu ako bezpodielového spoluvlastníka nesmel zavkladovať. Váš manžel teda potrebuje s predajom bytu Váš súhlas, rovnako aj po rozvode, kým nedôjde k vyporiadaniu BSM (súdom, dohodou, alebo po 3. rokoch automaticky zo zákona). Po rozvode môžete taktiež Vy podať na súd návrh na vyporiadanie BSM súdom § 149 ods. 3 OZ, ak pokus o dohodu s Vašim manželom bude neúspešný. Súd pri rozhodovaní o vyporiadaní BSM vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Taktiež bude prihliadať predovšetkým na potreby maloletých detí; ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa kto zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Súd pri vyporiadaní BSM môže určiť, že vzhľadom na Vašu situáciu i vzhľadom na potreby maloletých detí bude byt prisúdený Vám, ale budete samozrejme musieť manželovi vyplatiť hodnotu polovice bytu, prípadne mu bude na vyrovnanie priznaný iný spoločný majetok, ak taký máte. Môžete súdu navrhnúť, že manžela budete vyplácať v splátkach a súd zváži, či by to bolo vo Vašom prípade spravodlivé.

Zaujímajú Vás aj Vaše ďalšie nároky voči manželovi. Okrem nároku detí na výživné,  čo bolo uvedené vyššie, majú aj manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak si ju Váš manžel neplní, súd na Váš návrh určí jej rozsah tak, aby životná úroveň Vás oboch bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na to, že sa staráte o deti a o domácnosť. Takže túto možnosť máte počas manželstva. Po rozvode Vám zákon o rodine dáva možnosť domáhať sa od manžela (aj súdnou cestou) „príspevku na výživu rozvedeného manžela“, a to v prípade, že nebudete schopná sa sama živiť. Príspevok musí byť primeraný a zohľadňovať schopnosti, možnosti a majetkové pomery exmanžela.  Súd prihliada pri poskytovaní tohto príspevku i na príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva (či by bolo v tomto kontexte spravodlivé požadovať od bývalého manžela tento príspevok), zvažuje všetky okolnosti (Vaše možnosti sa sama živiť, Vaše pracovné príležitosti, príp. strata kvalifikácie, starostlivosť o dieťa do 3. Rokov, atď.). Pre obmedzený priestor tejto poradne, si prehľad ďalších príspevkov, ktoré poskytuje štát v rámci svojej sociálnej politiky pozrite na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

- Najčítanejšie -