Presunúť na hlavný obsah

Právna poradňa: Ak vás úmyselne opili, za spôsobenú škodu v opitosti nezodpovedáte

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. sa tentokrát zaoberala naozaj nepríjemnou situáciou, do akej sa môžeme dostať v podguráženom stave. Do akej miery sme v tomto stave zodpovední?

Dobrý deň, priateľ zvyčajne vôbec nepije, je slušný a zodpovedný, ale na svadbe mojej sestry ho jeho kamaráti opili, s odôvodnením, že zo svadby sa triezvy neodchádza. Na ceste domov sa však pohádal s taxikárom, ktorý ich nechcel odviezť domov. Na koniec mu vraj hodil do auta kus nejakého kameňa alebo dlažby a tým rozbil zadné svetlo a preliačil plech na aute. Nepamätá si to a nechce ani uveriť, že by toho bol schopný. Jeho kamaráti hovorili, že vypili spolu max. 3 poháre vína a z toho nemohol byť až taký opitý, aby nevedel čo robí. On mi zas povedal, že keby bol vedel, čo s ním alkohol urobí, nikdy by nepil. Môže vôbec za to, čo urobil?

V zmysle Občianskeho zákonníka, konkrétne ust. § 423, ten, „kto sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, je povinný nahradiť škodu v tomto stave spôsobenú; spoločne a nerozdielne s ním zodpovedajú tí, ktorí ho do tohto stavu úmyselne priviedli.“ Zo znenia uvedeného ustanovenia je zrejmé, že Váš priateľ zodpovedá za škodu, ku ktorej došlo v príčinnej súvislosti so stavom opitosti, do ktorého sa dostal po požití alkoholu, avšak len v prípade, že si vznik tohto stavu, v ktorom spôsobil škodu, zavinil sám (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti). V takom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu a výlučne sám.

Ak by sa Vám však podarilo preukázať, že nevedel že pije alkohol, resp. jeho kamaráti ho opili proti jeho vôli, tak by mu nebolo možné pričítať zavinenie si tohto stavu a v dôsledku absencie jeho zavinenia by za vzniknutú škodu zodpovedali len jeho kamaráti. Iste sa Vám však táto skutočnosť bude ťažko preukazovať, nakoľko je najviac pravdepodobné, že kamaráti ho asi len presviedčali, či nahovárali, ale konečné rozhodnutie vypiť alkohol bolo už na ňom, teda urobil tak vedome a dobrovoľne. Nie je podstatné ani to, že u neho množstvo požitého alkoholu vyvolalo silnejšiu reakciu ako očakával on, či jeho kamaráti. Ak už začal piť, nemal sa spoliehať na to, že u neho dôjde len k miernemu opojeniu, pri ktorom by si zachoval pôvodné vôľové a rozumové schopnosti. Pri požívaní alkoholu i v menšom množstve treba počítať aj s tou možnosťou, že by mohol nastať horší ako obvyklý stav, prípadne i stav úplnej nepríčetnosti, predovšetkým ak osoba nemá s požívaní alkoholu skúsenosti.

Ak bol ale do takéhoto stavu, v ktorom nebol schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, uvedený úmyselne za pomoci iných osôb, zodpovedajú tieto osoby spolu s ním spoločne a nerozdielne za spôsobenú škodu. Musíte však vedieť preukázať úmyselné zavinenie týchto osôb, v tomto prípade jeho kamarátov.

- Najčítanejšie -