Presunúť na hlavný obsah

Advokátka Jana Martinková odpovedá na tému: Zamestnávateľ mi nedal medzi sviatkami dovolenku

Právna poradňa

Vianočné sviatky sú o rodinnej pohode, no predsa sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí musia počas nich pracovať. Čo robiť vtedy, keď vám zamestnávateľ neodsúhlasí dovolenku?

Dobrý deň,

Pred mesiacom som žiadal svojho zamestnávateľa, aby mi dal dovolenku medzi vianočnými sviatkami. On mi však teraz určil dovolenku na iné dni ako som žiadal, vraj som požiadal neskoro. Keď som povedal, že ak nemôžem mať dovolenku tak ako som o to žiadal, tak radšej budem v práci a žiadam jej preplatenie, lebo mám už kopu nevyčerpanej dovolenky. Ničomu z toho nevyhovel, má na to právo? Ďakujem
 
Zákonník práce neurčuje v akom predstihu musíte požiadať zamestnávateľa o dovolenku. Jednoznačne však pri určovaní čerpania dovolenky dáva posledné slovo zamestnávateľovi. Ten však nemôže jednať absolútne svojvoľne. Čerpanie dovolenky určuje po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Plán dovoleniek má zamestnávateľ zostaviť tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku (vo výške, na ktorú má nárok) vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka, samozrejme za predpokladu, že určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca (napr. ak je zamestnanec PN alebo na materskej/rodičovskej dovolenke ...). Popritom sa má prihliadať nielen na úlohy zamestnávateľa, ale i na oprávnené záujmy zamestnanca. Ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky po častiach (teda nie v celkovej výmere), aspoň jedna časť musí byť v trvaní najmenej dva týždne, pokiaľ nedôjde k inej dohode zamestnávateľa zamestnanca. Zaujímavosťou však je, že ak si zamestnávateľ tieto zákonné povinnosti nesplní, nespôsobí to neplatné určenie čerpania dovolenky. Jednu povinnosť však splniť musí bezpodmienečne a to, oznámiť  zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred (toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca). Ak túto lehotu nedodrží, zamestnanec nemusí na dovolenku nastúpiť.
 
Čo sa týka Vašej požiadavky na preplatenie dovolenky, tak tu by bol Váš nárok oprávnený v dvoch prípadoch. A to, pokiaľ by ste si nemohli dovolenku vyčerpať v dôsledku skončenia pracovného pomeru, to však nie je Váš prípad. Alebo v prípade, že máte  nevyčerpanú dovolenku ešte z minulého roka a nemohli ste si ju vyčerpať ani do konca tohto roka. Tu by sa Vám však preplatil len ten rozsah dovolenky, ktorý presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky.