Presunúť na hlavný obsah

Milan Rúfus

spisovateľ
Milan Rúfus

Milan Rúfus

spisovateľ
Vek:
81
Znamenie:
strelec
Povolanie:
spisovateľ

Štúdium a pôsobenie


Narodil sa v rodine murára a vzdelanie získaval v ľudovej škole v rodisku, na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 1948 úspešne zmaturoval. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval slovenčinu a dejepis.
Po skončení vysokoškolského štúdia ostal na škole, prednášal dejiny slovenskej a českej literatúry.
V školskom roku 1971 – 1972 pôsobil na univerzite Instituto Universitario v Neapole, kde prednášal slovenský jazyk a literatúru. Od roku 1990, do svojej smrti v roku 2009, žil na dôchodku v Bratislave.

Tvorba


Prvé básne publikoval v časopisoch Prameň, Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Debutoval básnickou zbierkou Až dozrieme, ktorá znamenala výrazný posun dobového chápania poézie.
Jeho tvorbu ovplyvnil symbolizmus, mal silné sociálne cítenie a nechal sa inšpirovať i dielom fotografa M. Martinčeka. Inšpiroval sa slovenskou ľudovou slovesnosťou a dielami viacerých slovenských maliarov.
Okrem tvorby pre dospelých sa venoval tiež písaniu kníh pre deti a mládež. Tvorbou patrí k najvýraznejším básnickým zjavom.
Predstavil sa ako básnik s autonómnym pohľadom na životné a morálne hodnoty ľudského konania, na lásku, pravdu, krásu, utrpenie i tragiku človeka i sveta druhej polovice 20. storočia. Veľmi vnímavo a citlivo hľadá zmysel a podstatu ľudského života. Hlboko načrel do jeho starostí, bolestí, neistôt, radosti, šťastia i vzdoru. Je to poézia vysokých ideových, morálnych a estetických hodnôt, zakotvená v mnohorozmernom priestore ľudského sveta.
Okrem vlastnej tvorby tiež prebásnil Dobšinského Prostonárodnie slovenské povesti a venoval sa prekladom z nórčiny, španielčiny, ruštiny a češtiny. Jeho diela vyšli v angličtine, bulharčine, češtine, francúzštine, maďarčine, nemčine, nórčine, poľštine, rómčine, ruštine, taliančine a ďalších jazykoch.

Ocenenia


1970 – Štátna cena za literatúru
1990 – Medzinárodná cena Zlatý kľúč
1991 – Rad Tomáša Garrigua Masaryka III. triedy
Od r. 1991 bol trikrát navrhovaný na Nobelovu cenu za literatúru
1993 – realizácia dokumentárneho filmu Profily – Milan Rúfus /Slovenská televízia Bratislava, scenár Tatiana Syneková, réžia Fedor Bartko/
1995 – Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy
1996 – cena Jozefa Cígera Hronského za literatúru
1998 – Čestný doktorát literatúry, udelený Svetovou akadémiou umení a kultúry
2001 – Cena na festivale v Struge
Macedónia 2005 – Cena ministra kultúry za zbierku básní Báseň a čas
2006 – Cena Literárneho fondu za najlepšiu pôvodnú slovenskú tvorbu v roku 2005 za zbierku Báseň a čas
2008 – Cena za poéziu Crane Summit
2009 – Pribinov kríž I. triedy – vysoké štátne vyznamenanie, za mimoriadne zásluhy a kultúrny rozvoj krajiny