Presunúť na hlavný obsah

Manželstvo ako odmena za investície?

Právna poradňa

FEMINITY vám prináša ďalšie pokračovanie právnej poradne. Na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dnes sa dozviete či je manželstvo "odmenou za investície".

OTÁZKA: Dobrý deň pani doktorka, obraciam sa na Vás s prosbou o radu v nasledujúcej záležitosti, s ktorou si neviem sama rady. Po rozvode môjho prvého manželstva mi zostala 1/2 bytu. Druhú polovicu, ktorá patrila bývalému manželovi odkúpil od neho môj priateľ, s ktorým žijem doteraz a zapísal sa na trvalý pobyt na tej istej adrese ako ja. Takto žijeme spolu už sedem rokov. Ja mám dve dcéry, 22 a 25 ročné a priateľ dcéru 19 ročnú a syna 14 ročného. Medzitým sme spolu zrekonštruovali chalupu, ktorá je vo vlastníctve môjho priateľa, získal ju asi 8 rokov, predtým.

Pristavili sme tri izby, vymenili okná, strechu, kúrenie, krb, kúpeľňu, zimnú záhradu, studňu, dielňu, jazierko, atď., čiže i ja som investovala do chalupy kopu svojich peňazí a práce. Chcela by som, aby aj moje a nielen priateľove deti zdedili po mojej smrti, to, do čoho som investovala svoj čas peniaze a prácu. Chcela som, aby priateľ prepísal na mňa tretinu chalupy darovacou zmluvou, ale on nesúhlasí. Priateľ chce, aby sme sa zobrali a tvrdí, že to vyrieši problém s mojím bývaním po jeho smrti, lebo zdedím po ňom polovicu majetku. Ja si myslím, že len tretinu, ale to ešte nerieši problém, že čo zdedia moje deti.
Totižto v prípade, že by sme boli manželia, v prípade mojej smrti jemu a jeho deťom zostane celá chalupa, jeho polovica bytu a tretina z mojej polovice bytu, ale moje deti to po jeho smrti nezdedia. Chcem, aby aj moje deti boli zabezpečené. Zhodnotíte prosím celú situáciu a poradíte mi nejaké možnosti, ako to vyriešiť, pretože priateľ mi už vyčíta, že si ho nechcem zobrať ? Ďakujem pekne.

Ako uvádzate rozsah rekonštrukčných prác je skutočne široký a tým i zhodnotenie majetku Vášho priateľa. Keďže neuvádzate konkrétnejšiu hodnotu Vašich vstupov vo forme investícií i vo forme práce, ale od priateľa ste žiadala bezodplatný prevod 1/3 nehnuteľnosti, budem vychádzať z toho, že Váš podiel investícií a prác na priateľovej chalupe by mohol mať hodnotu spoluvlastníckeho podielu na tejto nehnuteľnosti vo výške 1/3-iny. V prvom rade by Váš priateľ mal pochopiť, že manželstvo a smrť manžela nie je podmienkou toho, aby ste sa dostali k majetku, ktorý Vám právom patrí. Napriek tomu, že neodporúčam riešiť  toto nedorozumenie súdnou cestou, z právneho hľadiska máte voči priateľovi nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. V dôsledku zhodnotenia pôvodnej stavby prestavbou, prístavbou a pod. je Váš priateľ ako výlučný vlastník chaty povinný uhradiť Vám hodnotu toho, o čo sa Váš majetok zmenšil (princíp vydania bezdôvodného obohatenia). Výška náhrady závisí od hodnoty toho, čo ste vložili do rekonštrukcie chaty (nielen peniaze, ale aj prácu.)

Aby došlo k dohode, musí si Váš priateľ uvedomiť, že hodnotu, ktorú ste použili na náročné zveľadenie jeho majetku ste mohli použiť napr. aj na stavbu novej nehnuteľnosti, pri ktorej by ste od počiatku figurovala ako spoluvlastník. Takže Vás takýmto prístupom poškodzuje. Jeho požiadavka vyrovnať sa s Vami uzavretím manželstva vyznieva viac obchodne ako láskyplne. Manželstvo je v prvom rade medziľudský vzťah a nie odmena za investície. Máte pravdu i v tom, že v prípade smrti manžela by ste dedila tretinu jeho súčasného majetku, nie polovicu (polovicu majetku + dedičský podiel by ste nadobudla jeho smrťou v prípade, ak by išlo o majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo ½ bytu a chata nie sú). Rovnako sa nemýlite ani v tom, že manželstvo nerieši nároky Vašich detí, práve naopak. V prípade Vašej smrti by Vaše dcéry dostali každá tretinový podiel na Vašom majetku a nie polovicu, ako by dostali teraz. Samozrejme závetom by sa to dalo zmeniť.

Navrhovala by som nasledovné. Neriešiť situáciu manželstvom, to by malo nasledovať až po vyriešení majetkových nárokov. Ak Váš priateľ nemá prostriedky na vyplatenie hodnoty Vašej investície a prác, mal by, tak ako navrhujete, previesť na Vás primeraný spoluvlastnícky podiel, inak môžete Vašu investíciu žiadať súdnou cestou. Ak Vám chce zabezpečiť istotu bývania, mohol by na Vás miesto podielu na chate previesť svoj podiel na byte, s tým, že by mal právo doživotného bývania. Pretože inak by ste v prípade smrti priateľa musela z bytu vyplatiť jeho dcéru a syna, na čo by ste nemuseli mať prostriedky, keďže ste veľa investovali do jeho majetku. V prípade, že uzavriete manželstvo, odporúčam spísať závet na ochranu Vašich detí.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -