Presunúť na hlavný obsah

Dedí aj exmanželka?

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni, v ktorej na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o., sa dozviete či môže dediť aj exmanželka a ako sa vzdať dedičstva zadĺženého nebankovými pôžičkami.

OTÁZKA: Dobrý deň, chcem sa opýtať, či po exmanželovi bude dediť iba jeho vlastné dieťa (zatiaľ neplnoleté), ktoré je na čas po rozvode zverené do starostlivosti matky alebo sú dedičmi v jednom rade s dieťaťom aj jeho súrodenci, alebo jeho žijúca matka. Exmanžel nemá žiadnu inú rodinu, v domácnosti žije dlhodobo sám. Ďakujem.

Pokiaľ má Váš exmanžel len jedno vlastné dieťa, žije sám, neoženil sa znovu a neosvojil si žiadne iné dieťa, prípadne nemá nemanželské deti, bude jeho jediným dedičom len jeho vlastné dieťa. 

Nevlastní súrodenci tohto dieťaťa by sa mohli stať dedičmi len v tom prípade, pokiaľ by ich Váš exmanžel adoptoval. Vy ako matka dediča, resp. exmanželka nemáte zákonné dedičské právo, pokiaľ Vás exmanžel neustanoví závetnou dedičkou. 

Ak by sa medzičasom Váš exmanžel oženil, dedilo by jeho vlastné dieťa a jeho manželka rovným dielom.

OTÁZKA: Môžem sa (ako dcéra) vzdať nároku na dedičstvo, ktoré je zadlžené nebankovými pôžičkami, ak je rodič ešte nažive? Môžem sa dedičstva vzdať vopred? Ďakujem

Odmietnuť dedičstvo počas života poručiteľa je absolútne nemožné. Vy predsa ešte nie ste dedičom. Dedičské právo Vám vznikne až okamihom smrti poručiteľa preto s ním môžete disponovať, teda aj vzdať sa ho, až po poručiteľovej smrti. Navyše myslite na to, že vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. Čo ak v čase smrti poručiteľa budú už aktíva prevyšovať pasíva, poručiteľ môže počas života ešte nejaký majetok nadobudnúť.

Nemusíte mať obavy, že by ste tento úkon mohli zmeškať. Súd Vás musí o možnosti odmietnuť dedičstvo upovedomiť. Keď sa tak stane, budete mať 1 mesačnú lehotu, na rozmyslenie, či dedičstvo prijmete alebo nie. Ak sa rozhodnete dedičstvo odmietnuť, musíte ho odmietnuť v celku a urobte tak osobne (alebo prostredníctvom špeciálne splnomocneného zástupcu) ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Na tento úkon nemôžete viazať žiadať žiadne podmienky alebo výhrady, inak by ste dedičstvo nadobudli. 

 

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

Ak sa chcete dozvedieť o advokátke Jane Martinkovej viac, prečítajte si rozhovor Od mníšok k advokácii, ktorý nájdete v septembrovom čísle FEMINITY MAGAZÍNU.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus