Presunúť na hlavný obsah

Kto zaplatí naše dlhy?

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni, v ktorej na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o., sa dozviete ako je to s dlhmi, ktoré vznikli počas manželstva.

OTÁZKA: Dobrý deň, mám na Vás otázku,aj keď problém je rozsiahlejší. Určite nie som sama,kto má takýto problém. Minulý rok v lete som sa rozviedla s manželom po 11 rokoch, máme dve deti,o ktoré sa starám. V podstate som odišla s igelitkou a vecami z domu, kde sme bývali do podnájmu. Bývali sme u manželových rodičov v rodinnom dome, ktorý sme si na poschodí prerobili na pôžičku zo stavebného sporenia.Tento dom patrí matke manžela. Táto pôžička je na moje meno,manžel je ako spoluručiteľ. Okrem toho máme ešte jednu pôžičku, ktorú sme si počas manželstva spolu zobrali. Spolu to je okolo 350 eur mesačných splátok, ktoré platím sama, lebo sú na moje meno.Manžel to odmieta platiť, lebo že nemá z čoho. Ale žije v prerobenom dome,peniaze sa minuli už dávno a ja to nemám z čoho platiť, hoci zarábam dosť dobre. On je SZČO, ale vždy pri podaní DP nemá dostatočný príjem, je v mínuse. Žiadala som platiť na deti po 100 eur, ktoré mi aj platí. Chcem sa opýtať, či sa dá s tým niečo robiť, či by som mala šancu od neho získať nejaké peniaze na úvery, ktoré sme si spoločne zobrali, keď nemá priznaný žiadny príjem z podnikania. Ďakujem pekne za odpoveď.

Rozvodom, ku ktorému ako hovoríte, došlo pred rokom, zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov /BSM/ podľa § 148 Občianskeho zákonníka /OZ/. Po zániku BSM je nevyhnutné nielen v záujme ochrany práv bývalých manželov, ale aj v záujme práv detí, aby došlo medzi Vami a bývalým manželom k vysporiadaniu Vášho spoločného majetku, vrátane dlhov, vzniknutých počas manželstva. Doporučujem okamžite podať na súd návrh na vysporiadanie BSM a čas, kým bude vytýčené prvé pojednávanie investujete do komunikácie s bývalým manželom a jeho rodičmi ako vlastníkmi domu, do ktorého ste investovali počas manželstva. Ak sa Vám nepodarí vyporiadať BSM s bývalým manželom písomne dohodou, v ktorej musí byť zahrnutý celý spoločný majetok vrátane záväzkov, vysporiada vaše spoločné aktíva, ale aj pasíva - pôžičky a záväzky z nich plynúce súd, a to podľa zásad stanovených zákonom. 

Zamerajme sa najskôr na pôžičku, ktorú ste si počas existencie manželstva zobrali na vlastné meno, financovali ste z nej rekonštrukciu majetku tretej osoby (svokrovcov), a následne ste ju po zániku manželstva, a teda aj BSM, splácali zo svojich výlučných prostriedkov. Keďže nie je jasné, čo všetko bolo zahrnuté pod Váš pojem „rekonštrukcia“,  budeme sa domnievať, že ste realizovali úpravy, ktoré nehnuteľnosť svokrovcov zhodnotili. V takom prípade investovanie Vašich spoločných prostriedkov do domu svokrovcov možno považovať za bezdôvodné obohatenie a vy máte nárok žiadať od vlastníkov nehnuteľnosti vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia v zmysle § 451 OZ. Otázne je, či tento nárok už nie je premlčaný (ak od rekonštrukcie uplynuli 2 roky)

Ak za prostriedky z pôžičky, resp. pôžičiek, ktoré boli na Vaše meno, boli nadobudnuté aj hnuteľné veci (nábytok, zariadenie...), tieto tvoria BSM a budú  súčasťou vyporiadania BSM, pričom Vy ste oprávnená požadovať úhradu toho, čo ste zo svojho vynaložila na spoločný majetok. 

Ak vyporiadate BSM súdnou cestou, Váš bývalý manžel bude musieť prevziať zodpovedajúcu časť záväzkov, bez ohľadu na to, či peniaze má alebo nie. Súd bude vyporiadavať nielen splatnú časť dlhu vrátane úrokov odo dňa zániku manželstva do dňa rozhodnutia súdu záväzky z pôžičky, ale aj jeho príslušenstvo – úroky, ktoré k dlhu prirastú až v budúcnosti, až kým bude celý dlh aj s úrokmi splatený. Vyžiada si potvrdenie banky, koľko z dlhu bolo zaplatené počas manželstva, koľko po zániku manželstva a koľko ešte zostáva uhradiť. To, čo ste zaplatili po zániku manželstva z titulu pôžičky Vám môže byť  vykompenzované napr. iným majetkom v rovnakej hodnote alebo zohľadnené pri vyporiadaní splácania zvyšnej časti dlhu.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus