Presunúť na hlavný obsah

Dar a Vydedenie manžela

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni, v ktorej na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o., sa dozviete ako obísť manžela v závete a ako je to s investíciami manželov do výlučného majetku jedného z nich.

OTÁZKA: Môj manžel  zdedil rodinný dom po rodičoch, ale musel sestre vyplatiť polovicu s dedičstva /600 000,- Sk/ a nehnuteľnosť sa stala výlučným vlastníctvom manžela a pritom 35 rokov sme bývali a udržiavali časť tejto nehnuteľnosti my. Je to podľa Vás správne, že peniaze, ktoré manžel vyplatil svojej sestre boli spoločne nadobudnuté počas nášho manželstva a ja som nemusela dať súhlas keďže išlo o spoločne našetrené peniaze? Dom potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu a znovu sa do neho investuje a keby k niečomu prišlo tak vlastne ja nemám nárok na žiadne vyrovnanie? Ako by ste mi poradili?

Vzhľadom k tomu, že do BSM nepatrí to, čo nadobudol niektorý z manželov dedičstvom, stal sa zdedený dom výlučným vlastníctvom Vášho manžela. Máte pravdu v tom, že Váš manžel nemal bez Vášho súhlasu použiť peniaze patriace do BSM, nakoľko 600 tis. SK nie je bežná vec. 

Takýto právny úkon je relatívne neplatný, to znamená, že sa tejto neplatnosti musíte 3.ročnej premlčacej lehote dovolať na súde, inak je právny úkon považovaný za platný. To však asi nechcete. Pravdepodobne chcete, aby sa Vaša spoločná investícia odrazila na Vašom majetku. Ak máte čestného a férového manžela, mohli by ste mu navrhnúť, aby Vám min. ¼ domu daroval. Možno by to lepšie pochopil, ak by ste mu to vysvetlili takto: Polovicu domu zdedil a polovicu vlastne kúpil za spoločné, aj keď sa to realizovalo v rámci dedičského konania. Z tejto od sestry získanej polovice by Vám ½ , teda štvrtinu z celku mohol darovať a Vy na oplátku nespochybníte vyplatenie jeho záväzku zo spoločného majetku.

Ak by k tomu nedošlo a nechceli by ste ísť do sporu, zákon pamätá na takúto situáciu aj v tom, že, ak prostriedky patriace do BSM boli vynaložené na majetok vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov viď §150 Občianskeho zákonníka, pri zániku BSM (napr. rozvodom)  je manžel povinný nahradiť Vám to, čo zo spoločného majetku / v tomto prípade zo spoločných peňazí/ sa vynaložilo na jeho majetok. Obdobne sa to vzťahuje aj na peniaze, ktoré boli, resp. budú vložené na rekonštrukciu domu. Iná situácia by bola, keby manžel zdedil len jednu polku domu a druhá by bola zo spoločných prostriedkov odkúpená - do BSM.

OTÁZKA: Dobrý deň, mám otázočku... Manželovi som predala za symbolickú cenu polovicu rodinného domu a vôbec som si neuvedomila jednu vec. Z predchádzajúceho manželstva mám jedno dieťa a s terajším manželom dve. Čo znamená, že v prípade mojej smrti by si moju polovicu rozdelili manžel a tri deti rovnakým dielom... Ale po manželovej smrti by už moje dieťa z prvého manželstva nededilo nič. Preto chcem spísať závet, v ktorom by moju polovicu rodinného domu zdedilo výlučne moje dieťa z prvého manželstva. Manžel okrem polovice domu čo som mu predala za symbolickú cenu, vlastní byt, ktorý mu darovali jeho rodičia. Nechcem nijako ukrátiť prvé dieťa. Bol by závet platný?  

Manžela v závete obísť môžete, ale ostatné deti nie, preto sa im hovorí  neopomenuteľní dedičia. Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. To znamená, že ak chcete Vášmu prvému dieťaťu odkázať svoj podiel na rodinnom dome, mali by ste mať ešte iný majetok, z ktorého by mohli byť uspokojené zákonné nároky Vašich ďalších detí. Napríklad, ak Váš podiel na dome má hodnotu 200.000 Eur, môžete ho odkázať prvému dieťaťu, ak Váš podiel na inom majetku, ktorý by zdedili ďalšie 2 deti, má hodnotu aspoň 400.000 pri neplnoletých potomkoch alebo 200.000 pri plnoletých potomkoch. 

Situáciu môžete riešiť aj darovacou zmluvou. Ak počas života darujete svojmu prvému dieťa svoj spoluvlastnícky podiel na dome, napr. s vecným bremenom Vášho doživotného užívania, po Vašej smrti by sa už podiel na dome nededil, nakoľko by už bol vo výlučnom vlastníctve Vášho dieťaťa. Ak by dieťa v čase darovania bolo neplnoleté, musel by darovaciu zmluvu schváliť poručenský súd.  Ak by sa ostatný majetok po Vašej smrti dedil zo zákona, do podielu prvého dieťaťa by sa započítalo to, čo za Vášho života od Vás bezplatne dostalo, keďže darovanie nehnuteľnosti nie je obvyklé darovanie. Takémuto započítaniu a tým zmenšeniu podielu na dedičstve by ste však mohli zabrániť spísaním závetu, v ktorom by ste majetok, ktorý zostal po darovaní odkázali deťom napr. rovným dielom. 

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus