Presunúť na hlavný obsah

Ručitelia pozor na zmenky!

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni, v ktorej na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o., sa dozviete ako je to so zmenkami a na čo si pri nich dávať pozor

 

OTÁZKA: Dobrý deň, so známym sme založili s.r.o.- čku a asi po 2 rokoch fungovania sme si zobrali kontokorentný úver kde sme podpísali blanko zmenky ako spoločníci aj ako fyzické osoby. Čiže ručíme za úver majetkom firmy aj majetkom svojim súkromným.  Časom sa medzi nami vyskytli nezhody a firma sa rozpadla, úver zostal nevyplatený. Banka nás oslovila ako avalistov (ručiteľov) s tým že to treba vyplatiť ale záujem z jeho strany nie je. Ja splácam banke 2000 Eur mesačne aby to neriešili súdnou cestou. Existuje nejaký spôsob ako ten dlh právne rozdeliť medzi oboch ručiteľov, alebo nejaký spôsob ako prinútiť platiť aj druhého ručiteľa? Ďakujem 

Odpoveď je hypotetická, nakoľko sme nevideli úverovú zmluvu ani zmenky a opis skutkového stavu nie je úplný!

Zmenkou si často banky zabezpečujú „nedisciplinovanosť“ dlžníka, keďže je to najjednoduchší spôsob ručenia pri úveroch. Pri úveroch zvyknú banky podpisovať s úverovými dlžníkmi /a inými osobami napr. za účelom ručenia/ zmenky – blankozmenky. Blankozmenka nie je platná zmenka, platnou sa stáva až jej vyplnením. Blankozmenka obsahuje určité náležitosti avšak niektoré podstatné zámerne chýbajú, ktoré by z nej platnú zmenku urobili.  Pri blankozmenkách sa zvykne uzatvárať dohoda o vyplňovacom práve, aby k doplneniu údajov na zmenke nedošlo svojvoľne, ale len za dopredu určených a dohodnutých podmienok. Aby sa zmenka vzhľadom na jej samostatný život nedostala do obehu, banky zvyknú držať v „úschove“ tieto blankozmenky na zabezpečenie úveru. Keď dlžník nesplní záväzok, banka doplní na zmenku chýbajúce náležitosti /t.j. dlžnú sumu vrátane úrokov/ a predloží ju na preplatenie dlžníkovi alebo zmenkovému ručiteľovi t.j. avalistovi, v tom spočíva aj jedna z odlišností zmenkového ručiteľstva od obyčajného ručenia  - je tu oslabený vedľajší charakter zabezpečovacieho záväzku. Prevzatím zmenečného ručenia sa aval zaručil za zaplatenie zmenky a ručí za zaplatenie zmenky rovnako ako zmenkový dlžník.

Pre určenie rozsahu Vašej povinnosti splácať úver je rozhodujúce, či ste prevzali ručenie za celú sumu alebo len za časť zmenkového záväzku. Ak ste neobmedzili rozsah svojho ručenia, preberáte záruku na celú zmenkovú sumu. Pre určenie obsahu Vášho ručiteľského záväzku je tiež významné, za ktorú osobu ste ručenie prevzali. Ručiteľom môže byť buď osoba doteraz zmenkovo nezaviazaná ( tretia osoba) ale aj  osoba, ktorá je podpísaná na zmenke, a to v akomkoľvek postavení.

Podľa zákona je avalista zaviazaný rovnako, ako ten, za koho sa zaručí. T.z., že ak je avalát priamy dlžník, tak avalista je tiež priamym dlžníkom. Majiteľ zmenky nemusí teda najprv požiadať dlžníka o zmenečné plnenie, ale sa môže obrátiť priamo na zmenečného ručiteľa – avalistu, pretože záväzok avalistu je bezprostredným záväzkom. Jeho povinnosť je úplne závislá na zmenke a ak nie je zmenka zaplatená, je ručiteľ spolu s ostatnými zmenkovými dlžníkmi solidárne povinný majiteľovi zmenku zaplatiť.  Ak zaplatí  zmenečný ručiteľ zmenku, nadobúda práva zo zmenky proti tomu, za  koho sa zaručil a proti všetkým, ktorí sú tejto osobe zmenečne zaviazaní.  Teda, ak banka využila Váš záväzok ako ručiteľa a predložila zmenku na zaplatenie a Vy ako avalista zmenku preplatíte, stanete sa sám zmenkovo oprávnenou osobou a Vašimi zmenkovými dlžníkmi sa stanú avalát a všetci, ktorí tomuto avalátovi zmenkovo zodpovedajú. Teda Vaše právo na finančné vyrovnanie voči „spoludlžníkovi“ vznikne až po preplatení zmenky a jeho výška je závislá od Vášho právneho vzťahu k zmenkovému dlžníkovi.

- - - 

OTÁZKA: Dobrý deň, pani Janka ja by som sa vás chcela spýtať, som vydatá mame spolu syna s manželom sme si kúpili rodinný dom ktorý budeme splácať 24rokov a manžel ma z prvého manželstva syna. Chcela by som  vedieť, že ak by sa niečo stalo manželovi či jeho syn bude mat nárok na náš spoločný dom. Za vašu odpoveď veľmi pekne ďakujem. Katka

Pani Katka, syn Vášho manžela z prvého manželstva by mal v prípade, že sa Vášmu manželovi „niečo stane“  za súčasného stavu nárok na 1/6 –tinu rodinného domu. 

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus