Presunúť na hlavný obsah

Rozvod a kreditná karta

Právna poradňa

Ako riešiť problém s kreditnou kartou po rozvode manželov sa dozviete v ďalšom pokračovaní právnej poradne, ktorú vám FEMINITY prináša v spolupráci s advokátkou Janou Martinkovou (35) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Ak máte aj vy problém, ktorý neviete riešiť, otázky posielajte pomocou formuláru, ktorý nájdete v článku.

OTÁZKA: Dobrý deň. Manželka má právničkou spísané majetkové vyrovnanie s bývalým manželom. Nastal problém že kreditnú kartu na jej meno v majetkovom vyrovnaní pridelenú jemu, prestal splácať a banka kontaktuje len manželku, aby vyrovnala celú čiastku. Na pobočke banky nechceli o majetkom vysporiadaní nič počuť a keď sa to už dostalo na právne oddelenie, tak tí to rozdelenie akceptujú, no musí sa ísť do pobočky, aby tú kartu prepísali na bývalého manžela. /mali to vraj urobiť už dávno no nevedomosť pracovníčky to zastavila/. Teraz bývalý manžel nechce spolupracovať a preto sa chcem spýtať ako je možné postupovať, aby manželku nepostihla nedajbože exekúcia alebo nejaké súdne konanie. Za odpoveď ďakujem.

 

Kreditná karta je forma úveru, ktorý poskytuje klientovi banka, na základe ním splnených podmienok, okrem iného i jeho bonity. Jedná sa o úver opakovaný, po splatení úveru je automaticky možné čerpať nový úver banky do výšky poskytnutého úverového /kreditného limitu. Vydanie kreditnej karty je viazané na osobu, dlžníka kreditnej karty /tzv. držiteľa kreditnej karty/, a jeho meno je spravidla uvedené i priamo na kreditnej karte /na kreditnú kartu a jej použitie sú viazané i personalizované bezpečnostné prvky §2 ods. 17 Zákona o platob. službách/. Na vystavenie a používanie kreditných kariet sa vzťahujú podmienky uvedené v Zmluve o vydaní a používaní kreditnej karty, ktorá je uzavretá medzi klientom banky a bankou, podporne sú pre držiteľa karty záväzné i Všeobecné obchodné podmienky banky, resp. banky majú i špeciálne obchod. podmienky týkajúce sa vydania, používania a iných podmienok kreditných kariet. Právny podklad, na základe ktorého banky uzatvárajú s klientmi zmluvy o vystavení a používaní kreditných kariet, ako i vyhotovujú svoje obchodné podmienky týkajúce sa kreditných kariet, ktoré sú pre držiteľa karty /majiteľa karty/ záväzné tvorí najmä Zákon č. 492/2009 o platobných službách č. 492/2009 Z.z..

Banky majú spravidla už priamo v svojich obchodných podmienkach uvedené, resp. môžu mať i v zmluve o použ. a vydaní kredit. kariet, že kreditná karta je neprenosná a smie ju používať iba držiteľ karty, ktorého meno je uvedené priamo na kreditnej karte. Z tohto dôvodu, používanie karty inou osobou, by bolo porušenie obchodných podmienok banky záväzných pre klienta a banka v súlade s obchodnými podmienkami môže vyvodiť príslušné dôsledky. Za používanie a čerpanie úveru z kreditnej karty je zodpovedný držiteľ kreditnej karty /koho meno je na kreditnej karte uvedené/ a komu bol úverový limit poskytnutý.

Prepis kreditnej karty z jednej osoby na druhú nie je bežnou praxou, nakoľko vydanie kreditnej karty vzniklo na základe podmienok držiteľa X, ktoré by držiteľ Y, na ktorého by bola karta prepísaná už nemusel spĺňať a ako bolo uvedené, kreditné karty bývajú viazané spravidla na osobu, takže prepis kreditnej karty nemusí byť možný, napr. z dôvodu nízkej potenciálnej platobnej schopnosti nového držiteľa karty. Banky by mali rešpektovať dohodu o vyporiadaní manželov, ak sa dohoda neprieči zákonu alebo obchodným podmienkam banky, ale ako veriteľ Vašej manželky nemusí súhlasiť s prepisom kreditnej karty na iný napr. menej solventný subjekt. Iste by bolo pre ňu najvhodnejšie riešenie - zrušenie pôvodnej kreditnej karty a vystavenie novej kreditnej karty na bývalého manžela, ak bude spĺňať podmienky na poskytnutie kreditnej karty.

Odporúčam preštudovať si Zmluvu, ktorú manželka podpísala s bankou ohľadne vydania a používania kreditnej karty (či pri manželoch je prepis umožnený, resp. aký spôsob prepisu, či jeho odmietnutia si banka vyhradzuje), ako i obchodné podmienky banky a s týmito vedomosťami navštíviť pobočku banky. Ak si banka vyhradila právo prepis neuskutočniť, alebo ho uskutočniť za podmienok, ktoré neboli v danom prípade splnené, môže banka požadovať vyrovnanie dlžnej čiastky od Vašej manželky ako držiteľky karty. Ona následne môže uplatniť svoj nárok u exmanžela, v prípade nutnosti i súdnou cestou. 

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus