Presunúť na hlavný obsah

Ako ochrániť sestru pred súrodencami

Právna poradňa

V právnej poradni na vaše otázky odpovedala advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Z množstva vašich otázok zaslaných do redakcie, bude podľa poradia každý týždeň jedna zodpovedaná a uverejnená. Dnes sa dozviete ako vyriešiť vecné bremeno.

 

OTÁZKA: Dobrý deň! Som  vlastníčkou nehnuteľnosti- bytu, chcem v ňom zriadit vecné bremeno,doživotné užívanie nehnuteľnosti pre sestru, ktorá byt aj užíva, aby v prípade mojej nečakanej smrti, ju nemohli ostatný súrodenci pri dedení  z bytu vystahovat, kedže sa o mna od detstva starala. Poradte mi prosím ake kroky treba urobiť. Ďakujem.

 

Vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti je typickým a častým právom k cudzej veci. Na základe zriadenia uvedeného vecného bremena dochádza k vzniku vzťahu medzi povinnou osobou, ktorou je vlastník nehnuteľnosti (bytu) a oprávnenou osobou, ktorou je tretia osoba, pričom dochádza k obmedzeniu vlastníckeho práva vlastníka bytu (povinnosť niečo strpieť) v prospech užívacieho práva tretej osoby.

Keďže účelom zriadenia doživotného užívania bytu v prospech Vašej sestry je zabezpečenie jej bývania v byte predovšetkým v čase po Vašej prípadnej smrti, je nutné zriadiť vecné bremeno „in personam“, pri ktorom oprávnená osoba nemusí mať nijaké vlastnícke práva k nehnuteľnosti, má však z takého práva prospech.

Vecné bremeno musíte zriadiť Vy ako vlastníčka nehnuteľnosti, predpokladám, že bezodplatne, vzhľadom na starostlivosť Vašej sestry o Vás a to písomnou zmluvou prípadne závetom. Doporučujem zmluvu, aby ste sestre ušetrili prípadný spor ohľadne platnosti závetu a pod. V zmluve sa tiež môžete dohodnúť, že náklady spojené s užívaním a zachovaním bytu, prípadne náklady na opravy bytu budete hradiť spoločne (určiť si prípadne iný ako polovičný pomer), keďže byt budete užívať tiež spoločne.

Zmluva o zriadení vecného bremena musí byť ako som už uviedla písomná, podpisy účastníkov musia byť overené a musí byť zavkladovaná do katastra nehnuteľností. V zmluve musia byť identifikovaní účastníci, Vy ako povinná osoba, Vaša sestra ako oprávnená osoba, musí byť presne opísaná nehnuteľnosť, na ktorú sa vecné bremeno bude viazať, vymedzený rozsah práv a povinností vyplývajúcich z vecného práva, akým spôsobom sa bude vykonávať a na akú dobu sa zriaďuje (predpokladám, že do doby smrti Vašej sestry). Na nadobudnutie práva k zodpovedajúcemu k vecnému bremenu je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Potom bude vecné bremeno figurovať v časti C „Ťarchy“ na LV.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus