Presunúť na hlavný obsah

Čo robiť keď manželka míňa veľa peňazí?

Právna poradňa

V právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Z množstva vašich otázok, sme na dnes vybrali tému, čo robiť, keď manželka míňa veľa peňazí.

OTÁZKA: Dobrý deň, prosím o Vašu radu. Môj priateľ sa chce rozviesť, počas manželstva nadobudli 3-izbový byt, garáž, auto a motorku. Deti má dospelé. Uvažuje o tom, že auto a motorku predá pred rozvodom, aby to nešlo do delenia majetku. Má na to svoje dôvody, žena míňala veľa peňazí za jeho chrbtom a bol to hlavne on, kto sa pričinil o hmotné statky. Chcel by akože prepísať - predať tieto veci priateľovi, len nevie ako to má ošetriť, aby to dostal po rozvode od priateľa naspäť. Okrem toho sa môže priateľovi niečo stať. Okrem toho jeho žena chce vsetko pre seba, vraj nikto ju nedonúti ho vyplatiť. Ako sa vlastne ohodnotí byt a garáž? Za Vašu odpoveď ďakujem.

Tvrdíte, že byt, garáž, auto a motorku nadobudli manželia počas manželstva. Ak niektorá z vecí nebola získaná darom, dedičstvom alebo reštitúciou, prípadne nadobudnutá za takto nadobudnuté prostriedky alebo za prostriedky získané z predaja darovaného, zdedeného alebo reštituovaného majetku, alebo niektorá z týchto vecí neslúži výkonu povolania len jedného z manželov, patria tieto veci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /BSM/. Na predaj majetku v BSM sa vyžaduje súhlas oboch manželov, teda aj manželky Vášho priateľa. Predaj alebo darovanie bez súhlasu druhého manžela v zmysle §§ 40a a 145 ods. 1 Obč. zákonníka môžu byť v 3 ročnej premlčacej dobe napadnuté z dôvodu relatívnej neplatnosti takéhoto právneho úkonu. Ak by sa tak aj nestalo, prostriedky získané predajom by tiež patrili do BSM a boli by predmetom vyporiadania po zániku manželstva.

Spomínate, že manželka chce všetko pre seba, vraj nikto ju nedonúti manžela vyplatiť. Z toho vyplýva, že po rozvode asi nedôjde k dohode o vyporiadaní BSM. Preto je najlepšie podať následne po rozvode návrh na súd na vyporiadanie BSM, pričom súd vysporiadava spoločný majetok podľa zásad uvedených v § 150 Obč. zákonníka, teda zohľadňuje i to, kto a v akej miere sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku, resp. spoločných vecí, a to i proti vôli manželky. Pokiaľ mala manželka ako tvrdíte neúmerné výdavky, aj táto skutočnosť bude, ak na to Váš priateľ súd upozorní, pri vyporiadaní majetku zohľadnená. Predovšetkým, ak boli spoločné prostriedky použité na manželkin výlučný majetok alebo na veci slúžiace jej osobnej potrebe, ale majú vysokú hodnotu (napr. drahé luxusné odevy, šperky a pod.) alebo na veci slúžiace výkonu jej povolania.

Čo sa týka ohodnotenia nehnuteľných a hnuteľných vecí, tak tu sa vychádza z ich trhovej hodnoty. Trhová cena sa určuje v závislosti od situácie na trhu v danom mieste a čase, t.j. v čase, v ktorom sa veci medzi manželmi vysporiadavú. Pri oceňovaní sa však vychádza z toho stavu veci, v akom bola vec v čase zániku manželstva. To je dôležité hlavne z dôvodu, že v čase od rozvodu do vysporiadania môže dôjsť k ich znehodnoteniu (napr. rekonštrukcia, opravy ...) alebo naopak zhodnoteniu. 

 

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.


- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus