Presunúť na hlavný obsah

Kto má pravdu -ja alebo šéf?

Právna poradňa

Aj dnes v právnej poradni na vaše otázky odpovedá advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Dozviete sa, ako je to so zamestnaním a podnikaním.

 

OTÁZKA: Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi povedal, že ak chcem u neho ďalej pracovať, nemôže  aj podnikať. Je to pravda? Ďakujem

Z formulácie Vašej otázky budeme teda predpokladať, že pracujete na základe pracovnej zmluvy (najčastejšia forma), teda v pozícii zamestnanca. Ak ste len zamestnancom tejto firmy, nie ste napr. aj konateľom, tak sa na Vás vzťahuje pracovno-právna úprava, konkrétne ustanovenie § 83 Zákonníka práce o výkone inej zárobkovej činnosti, v zmysle ktorého plynú pre Vás určité obmedzenia, avšak len v prípade, ak popri Vašom pracovnom pomere vykonávate takú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti Vášho zamestnávateľa, teda danej s.r.o. Za zhodnú sa považuje aj činnosť, ktorá sa prelína, čo i len sčasti, s predmetom činnosti Vášho zamestnávateľa. Ak teda podnikáte v rovnakom (nie podobnom) predmete činnosti ako Váš zamestnávateľ (tieto činnosti sú uvedené najčastejšie v obchodnom registri alebo živnostenskom oprávnení, atď.) potrebujete na to  predchádzajúci písomný súhlas zamestnávateľa. Musím Vás upozorniť, že i keď by ste takýto vopred daný písomný súhlas mali, zamestnávateľ ho môže kedykoľvek písomne, a s uvedením dôvodov odvolať. Platné je však i také odvolanie súhlasu, ktoré nebolo písomná alebo nebolo odôvodnené. Výkon inej zárobkovej činnosti, vo Vašom prípade podnikania, v zhodnom predmete činnosti bez súhlasu zamestnávateľa by mohlo byť posúdené ako porušenie pracovnej disciplíny.

Ak však podnikáte v činnosti, ktorá sa nezhoduje s predmetom činnosti Vášho zamestnávateľa, nemáte v podnikaní žiadne obmedzenia a nepotrebujete žiadny súhlas, teda Vás zamestnávateľ nemá dôvod prepustiť. Obmedzenia sa tiež nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

Od septembra však bude platiť v zákonníku práce nová právna úprava obmedzení pri výkone inej zárobkovej činnosti zamestnanca, v zmysle ktorej sa obmedzenia zamestnanca budú vzťahovať nielen na činnosť zhodnú s predmetom činnosti zamestnávateľa, ale na každú inú zárobkovú činnosť, ktorá by mohla mať k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Zavádzajú sa však aj obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. Obmedzenie pre výkon zárobkovej činnosti, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter,  musí byť však dohodnuté v pracovnej zmluve, nesmie byť dohodnuté na dobu dlhšiu ako 1 rok od skončenia pracovného pomeru a hlavne platí len pre takých zamestnancov, ktorí majú možnosť počas trvania pracovného pomeru získať informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu. Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ na takomto obmedzení zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru dohodnú, bude mať zamestnanec od zamestnávateľa nárok na poskytovanie primeranej peňažnej náhrady, v min. výške 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia tohto záväzku. Rovnako sa môžu dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú bude zamestnanec povinný zaplatiť zamestnancovi, ak tento  záväzok poruší. Zaplatením dohodnutej peňažnej náhrady sa zamestnanec v podstate zo svojho obmedzenia „vykúpi“. 

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus