Presunúť na hlavný obsah

Podviedla ma manželka i dcéra?

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni vám advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. prezradí, ako riešiť podozrenie z podvodu. Ak máte aj vy otázku, pošlite ju pomocou aplikácie, ktorú nájdete v tomto článku.

 

OTÁZKA: Dobrý deň pani doktorka, zrejme som bol za dôveru poriadne podvedený. Poradíte mi prosím? V r.2002 moja manželka zorganizovala kúpu družstevného bytu a prevod vlastníckych práv na jej neter. Pritom manželka použila svoje (naše) peniaze a vybrala aj z môjho účtu 400 tisíc. Ona však tvrdí, že naše peniaze na to nepoužila, ale peniaze poskytla na kúpu bytu jej sestra, teda matka uvedenej netere. Po dvoch rokoch tento byt za asistencie manželky previedli na našu už plnoletú dcéru. V roku 2005 tento byt dcéra odkúpila od SBD do OV a stala sa výlučnou vlastníčkou. Dcéra je už 6 rokov sama na LV. V súčasnej dobe manželka podala o rozvod -našla si novú známosť.  Existuje nejaká možnosť ako by som sa domáhal zahrnúť do vyporiadania BSM aj tento byt? Alebo napadnúť celý ten prevod a kúpu? Manželka stále tvrdí, že peniaze na byt boli od jej rodiny a naše peniaze minula na štúdium našich detí a ich potreby. Jediný argument a doklad mám, že manželka vybrala pred kúpou bytu tých 400 tisíc. Osoba od ktorej byt kúpili by možno dosvedčila, že celú sumu 1,2 milióna previedla moja manželka so svojho účtu na neho. Ale manželka zasa tvrdí, že tie peniaze dala jej rodina a ona bola len sprostredkovateľkou cez ktorú to prebehlo. Ešte dodávam, že som v dokladoch okolo prevodov a kúpy bytu do OV neobjavil podvod, teda falošné podpisy a pod. V tejto ťažkej situácii Vás naliehavo prosím o pomoc- Vašu radu. Pozdravujem Vás a prajem pekný deň. 
 
V zmysle ustanovenia § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka (OZ) bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov, v ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Pokiaľ Vaša manželka použila spoločné prostriedky bez Vášho súhlasu na nie bežnú vec, napr. ako finančný dar pre inú osobu, aby mohla kúpiť nehnuteľnosť, je takýto úkon relatívne neplatný. Relatívne neplatný právny úkon sa v zmysle ustanovenia § 40a OZ považuje za platný, pokiaľ sa ten, kto je takýmto úkonom dotknutý (teda aj Vy), neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Dovolať sa relatívnej neplatnosti ste mali možnosť v trojročnej premlčacej dobe, ktorá začala plynúť odo dňa, kedy Vaša manželka použila spoločné prostriedky na nie bežnú vec bez Vášho súhlasu. Mohli ste tak urobiť jednostranným právnym úkonom v rôznej forme, avšak muselo byť z neho zrejmé, kto sa relatívnej neplatnosti dovoláva, platnosť ktorého úkonu sa namieta a aké vady má tento právny úkon. Ak ste tak neurobili v hore uvedenej dobe, Váš nárok je už premlčaný. 
 
Z hľadiska Vašich informácii, tu nevidím žiadny právny dôvod nárokovať si ani na byt, keďže účastníkom zmluvy nebola Vaša manželka, ani na spoločné finančné prostriedky. Ak by však Vaša manželka nepoužila spoločné peniaze vo forme daru neteri, ani na štúdium detí, ale sa Vám podarilo preukázať, že ich použila pre seba, na svoj oddelený majetok, ktorý však vyššie neuvádzate, mohli by ste v zmysle ustanovenia § 150 OZ po rozvode manželstva, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva domáhať toho, aby Vám bolo uhradené to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na ostatný majetok Vašej manželky. Jednorazový výber z obdobia tesne pred kúpou by mohol síce vyvrátiť tvrdenie manželky, že peniaze boli použité na štúdium detí, resp. ich potreby, ale nepreukazuje, že peniaze použila na svoj oddelený majetok.  
 
Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus