Presunúť na hlavný obsah

Okradol ma vlastný advokát?

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni vám advokátka Jana Martinková (36) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. prezradí, ako postupovať v prípade, že máte podozrenie o podvode advokáta. Ak máte aj vy otázku, pošlite ju pomocou aplikácie, ktorú nájdete v tomto článku.

 

OTÁZKA: Dobrý deň, Bývalý obchodný partner na mňa podal žalobu a v tomto spore ma pred súdom zastupoval advokát. Napokon sa nám podarilo spor vyhrať a súd v rozsudku napísal aj to, že navrhovateľ je povinný zaplatiť odporcovi trovy právneho zastúpenia v sume 5 490,73 Eur na účet advokátskej kancelárie môjho advokáta. Nerozumiem, prečo má peniaze dostať advokát, keď náklady so súdnym konaním a výdavkami na advokáta som mal ja. Vždy som zaplatil každú faktúru, ktorú mi vystavil a bolo to dokopy viac ako 8.000 Eur. Keď som sa ho na to pýtal, povedal, že to je jeho odmena za úspech v spore. Má pravdu?

V zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o náhrade trov konania (konkrétne §149 ods. 1) „ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi". To však ešte neznamená, že by náhrada trov, ktoré prizná súd vo svojom rozhodnutí mala patriť advokátovi, prípadne, že by sa advokát vo svojom mene mohol voči povinnej osobe domáhať tejto priznanej náhrady. Súd totiž nepriznáva, a ani vo Vašom prípade nepriznal, náhradu trov konania advokátovi, ale účastníkovi konania, ktorým ste boli na strane odporcu Vy a nie Váš právny zástupca. Suma 5490,73 Eur v zmysle rozhodnutia súdu teda patrí Vám, advokátska kancelária, resp. jej bankový účet je len platobným miestom a advokát nemá právo si tieto prostriedky ponechať, pokiaľ ste sa však s advokátom nedohodli inak.   Ak ste sa teda s Vaším advokátom písomne nedohodli na tom, že si súdom priznanú náhradu trov právneho zastúpenia môže ponechať ako súčasť jeho odmeny, požiadajte ho o vyúčtovanie. Ak voči Vám neeviduje žiadnu neuspokojenú pohľadávku, žiadajte od neho bezodkladné vyplatenie prijatej náhrady. Ak Vášmu nároku nevyhovie, odporúčam obrátiť sa na Slovenskú advokátsku komoru s podnetom na začatie disciplinárneho konania vo veci neoprávneného zaobchádzania s prisúdenou náhradou trov, prípadne žiadať priznanú čiastku v súdnom konaní.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus