Presunúť na hlavný obsah

Koľko stojí najlepší priateľ?

Právna poradňa

V dnešnej právnej poradni vám advokátka Jana Martinková (37) z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. odpovedá na otázku, či má niekto právo beztrestne zabiť vášho psa. Ak máte aj vy otázku, pošlite ju pomocou aplikácie, ktorú nájdete v tomto článku.

OTÁZKA: Dobrý deň, rada by som požiadala o radu. Pred 7 rokmi sme si z útulku adoptovali krásneho a veselého psíka.  Nazvali sme ho Pufík a zahrnuli sme láskou, ktorú nám on vracal späť. Keď bol chorý a nasledovala dlhá liečebná procedúra, striedali sme sa pri ňom s manželom vodne v noci. Mňa to stálo skoro zamestnanie, ale neľutujem. Vedela som, že mi to stonásobne vráti. Keď som potom znova vážne ochorela ja, Pufko mi bol veľkou oporou. Celá rodina si ho obľúbila, bol to náš hebučký miláčik. Veľa času trávil aj u mojich rodičov, miloval prechádzky s mojim otcom. Poznal ho už skoro každý v dedine. Bol súčasťou našej rodiny i predstáv o našej budúcnosti. Naše sny sa však skončili 13. februára tohto roku, keď nám poľovník zastrelil priateľa. Môj otec bol, ako každý deň so psami na prechádzke. Vyhýbali sa dedine, aby zbytočne neprovokovali ostatných psov, ktorí chudáci ani nevedia čo je to prechádzka. Bohužiaľ v ten deň mu psi ušli. Pri ich hľadaní stretol poľovníka, ktorý poznal nášho psa. Ten tvrdil, že nejakého psa zastrelil, ale že to nebol náš a že nemal obojok ani známky. Otec hľadal ďalej. Na mieste, ktoré mu dal poľovník, nenašiel žiadneho psa, iba neďaleko plota krvavé stopy. Napokon, asi po 65 metroch od miesta zastrelenia v hustej trstine našiel nášho Pufka. V obojku mal zaháknutú palicu, ktorou ho tam poľovník odvliekol. Otec prípad ohlásil na políciu, pretože pes mal na sebe obojok, bol označený známkou obce a bol zastrelený neďaleko plota. Prípad sa momentálne vyšetruje. Poľovník sa k činu napokon priznal Polícia od nás žiada relevantne vyčísliť hodnotu psa, ale veterinárne zákroky neakceptujú. Ako by ste ohodnotili cenu vášho priateľa? Pes = vec v našich zákonoch. My netúžime po odškodnení, len o spravodlivom treste pre vraha Pufka. Nedovolíme aby mu to prešlo beztrestne. Sám sa rozhodol byť poľovníkom a sám stlačil spúšť na brokovnici, keď strieľal na nášho psa. Život celej mojej rodiny sa zmenil, má niekto právo beztrestne zabiť Vášho priateľa?
Veronika


V zmysle ustanovenia § 29 zákona o poľovníctve, ktoré platilo do 31.3.2012 mal člen poľovníckej stráže, teda nie každý poľovník, oprávnenie usmrtiť v poľovnom revíri psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu alebo psa, ktorý hľadá alebo prenasleduje zver, alebo sa k nej plazí (s výnimkou poľovníckeho psa). Poľovník, ktorý je buď členom poľovníckej, alebo má potrebné oprávnenie od užívateľa poľovného revíru, musí vedieť preukázať, že konal v zmysle zákona o poľovníctve, inak môže byť jeho skutok kvalifikovaný ako trestný čin poškodzovania cudzej veci, za predpokladu, že bola poškodenému, teda Vám, usmrtením psa spôsobená aspoň  malá škoda, t.j. najmenej 266 eur. Správne ste poznamenali, že aj pre účely trestného konania sa na psa hľadí ako na vec, čo z pohľadu milovníkov zvierat iste poburujúce. V trestnom konaní sa pri určení výšky škody vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku (teda Váš psík)  v čase a vmieste činu obvykle predáva. Ak výšku škody nemožno takto zistiť, vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci alebo na uvedenie veci do predošlého stavu. V trestnom konaní sa nijako nezohľadňuje, že psík je často akoby členom rodiny jeho majiteľa a pre osamelého človeka má rovnakú cenu ako ľudská bytosť. Ak konanie poľovníka bude kvalifikované ako trestný čin, hrozí mu trest odňatia slobody do 1 roka, v prípade sa ho dopustil závažnejším spôsobom konania tak by mohol byť potrestaný na 3-8 rokov, to je však málo pravdepodobné.

Pokiaľ poľovník porušil svoje oprávnenia v zmysle zákona o poľovníctve, môže byť jeho skutok kvalifikovaný i ako priestupok, ktorý je oprávnený prejednať obvodný lesný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti bol priestupok spáchaný. V priestupkovom konaní mu môže byť uložené  pokarhanie alebo peňažná pokuta od 30 eur do 3 000 eur alebo zákaz činnosti až na jeden rok, či odňatie veci.

V tejto súvislosti je potrebné dodať, že hlavne z podnetu občianskych združení a milovníkov zvierat došlo od 1.4.2012 k významnej legislatívnej zmene. Od tohto dátumu poľovnícka stráž môže usmrtiť v poľovnom revíri len voľne sa pohybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby, pričom voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa však nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie. Uvedené oprávnenie usmrtiť psa sa nevzťahuje na poľovníckeho psa alebo na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti. Takže majitelia psov s obojkom sa už nemusia obávať, že pri prechádzke lesom prídu beztrestným a ľahkovážnym činom o svojho mnohokrát najlepšieho priateľa. Mrzí ma, že vo Vašom prípade prišlo k tejto dlho očakávanej a žiadanej legislatívnej zmene neskoro.

Jana Martinková a jej kancelária Advocatus Martinková s.r.o. poskytuje komplexné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva, spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými advokátskymi spoločnosťami, najmä so Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP. Jej odborné články a stanoviská preberajú aj zahraničné inštitúcie, ako anglický inštitút PSIRU- University of Greenwich, London, ktorý prevzal článok o zisku pre zdravotné poisťovne a jeho dosahu na medzinárodné arbitráže.


 

 

- Najčítanejšie -