Presunúť na hlavný obsah

Než boli úspešné, prešli kľukatou cestou: Petra Toth a Mirka Dobiš nemali také možnosti, súčasné začínajúce podnikateľky môžu získať 5000 eur

Kariéra

Petru Toth a Mirku Dobiš spája okrem úspechu aj náročná cesta, ktorou si prechádzali v začiatkoch svojho podnikania. Tá by s najväčšou pravdepodobnosťou nebola taká kľukatá, ak by mali po svojom boku osobu, ktorá by im odovzdala tie správne rady týkajúce sa podnikania. Práve odborný mentoring je spolu s finančnou podporou súčasťou grantového programu Visa She's Next, ktorý dáva jedinečnú šancu iným ženám podnikateľkám, aby predišli počiatočným neúspechom prameniacim z nedostatku informácií či finančných zdrojov.

Na Slovensku je viacero šikovných a talentovaných žien, ktoré odhodili svoj strach a začali podnikať. Tieto ženy sa prakticky vydali na cestu plnú výziev a skúšok, ktorá sa bezpochyby vymyká akémukoľvek stereotypu. Tvrdo pracujú, učia sa za pochodu a premýšľajú, ako svoj podnik či značku posunúť na rebríčku úspešnosti vyššie. A práve tu im prichádza na pomoc program Visa She's Next (Ona je ďalšia na rade). 

Na Slovensku ide o novinku, o prvý ročník. Vo svete funguje projekt Visa She's Next dva roky, počas ktorých podporil podnikanie stovkám žien. Týmto okrem finančnej podpory Visa poskytla aj mentoring šitý na mieru. A presne túto kombináciu financií a odborného poradenstva môžu teraz získať slovenské podnikateľky, ktoré podnikajú minimálne dva roky. 

Víťazky budú tri a každá z nich získa grant vo výške 5 000 eur a na mieru šité poradenstvo, ktoré im pomôže pri rozvoji podnikania. Visa chce prostredníctvom programu Visa She's Next podporiť mikro, malé a stredné podniky.

Tvárami globálneho programu Visa She's Next v rámci Slovenska sú Mirka Dobiš a Petra Toth. Obe sa zhodli v názore, že začiatok ich podnikania sa spájal s rôznymi výzvami a nástrahami. Petra Toth, ktorá už 18 rokov tvorí šperky pod svojím menom, dokonca podotkla, že ak by v úvode svojho biznisu mala adekvátne rady, ako a čo má robiť, respektíve odovzdané skúsenosti, tak by jej to ušetrilo aj tri roky skúšania, čo funguje a čo nie. Odborný mentoring na podporu rastu podnikania, ktorý je súčasťou grantového programu Visa She's Next, tak znásobuje výnimočnosť projektu. Na Slovensku totiž nie je obdobný program na podporu žien podnikateliek. 

Prieskum ukázal, že oblasti, v ktorých by sa slovenské podnikateľky chceli zlepšiť a uvítali by v nich pomoc sú manažment financií a vlastného času, tiež marketingová podpora a propagácia svojho podnikania. Program Visa She's Next zahŕňa sériu na mieru šitých odborných stretnutí, ktoré poskytnú víťazkám prístup k praktickým znalostiam a radám od odborníkov vo vybranej oblasti, ako aj k cenným nástrojom a vzdelávacím zdrojom, ktoré potrebujú na rast a rozvoj svojho podnikania.

Iba 30 percent všetkých podnikov na Slovensku vlastnia ženy 

V oblasti podnikania na Slovensku existuje výrazný rodový rozdiel, keďže len asi 30 percent všetkých podnikov na Slovensku vlastnia ženy (údaj zo Slovak Business Agency, Atlas MSP na Slovensku, rok 2021) a v priebehu rokov sa to výrazne nezlepšuje. Prieskum agentúry Ipsos z decembra 2022 pre spoločnosť Visa ukázal veľa aj o úskaliach. "Ženy, ktoré vlastnia a vedú svoje vlastné firmy čelia množstvu rôznych výziev, vrátane nedostatočného prístupu k vstupným finančným zdrojom a k odbornej podpore a pomoci. Preto sa tešíme, že dnes môžeme pomôcť ženám-majiteľkám firiem na celom Slovensku prostredníctvom grantového programu Visa She's Next. Ponúkame prostredníctvom neho prístup k odbornej podpore v spolupráci s Pontis Impact a tiež grant vo výške 5 000 eur pre tri vybrané podnikateľky," zhrnula hlavné výhody grantového programu Visa She's Next Ľubica Gubová, Country manažérka Visa pre Slovensko.

Ako sa prihlásiť?  

Grantový program Visa She's Next je na Slovensku realizovaný v spolupráci s organizáciou Pontis Impact a je určený pre podniky, v ktorých je väčšinovým vlastníkom žena, alebo podnikateľskú činnosť vykonáva žena. Postup prihlásenia je veľmi jednoduchý. Podnikateľky vo formulári uvedú históriu svojej spoločnosti, môžu poukázať na to, čo ich inšpirovalo k začatiu podnikania, ako aj zdôrazniť výzvy, ktorým denne čelia. Okrem toho budú účastníčky vyzvané, aby stručne popísali, ako by využili grant na rozvoj svojej spoločnosti. O troch víťazkách rozhodne porota zložená z odborníčok a odborníkov z biznisu.  Link na registráciu: pontisimpact.sk/visa-shesnext.

Do programu je možné prihlásiť sa prostredníctvom online formulára do 30. apríla 2023. Víťazky vyberie porota zložená z renomovaných odborníčok a odborníkov v oblasti podnikania.

Country manažérka Visa pre Slovensko Ľubica Gubová o výnimočnosti projektu Visa She's Next a ženskej podnikavosti 

Grantový program Visa She's Next prebieha na globálnej úrovni. Ide na Slovensku o novinku?

Áno, na Slovensku ide o novinku a prvý ročník. Program She's Next existuje od roku 2020 a my sme veľmi radi, že sa nám ho v tomto roku podarilo priniesť aj pre slovenské podnikateľky. 

V čom je projekt Visa She's Next jedinečný?

V rámci slovenských podmienok je to jediný projekt, o ktorom vieme, že sa zameriava na podporu ženských podnikateliek. Žiadne podobné sme nenašli. Program She's  Next okrem finančného grantu prináša podnikateľkám aj vzdelávanie a odborné poradenstvo na mieru a práve tým je výnimočný. Nám záleží aj na vzdelávaní a odbornej podpore pre podnikateľky. Chcele im pomôcť s výzvami, s ktorými sa stretávajú. 

Ktorým známym podnikateľkám odštartoval grantový program Visa She's Next cestu k úspechu?

Projekt beží dva roky a od roku 2020 sme v rámci programu Visa She's Next poskytli takmer 300 grantov podnikateľkám. No a či sú známe? Verím, že čas ukáže.

Čo by ste odkázali ženám podnikateľkám, ktoré váhajú, či sa prihlásiť, alebo nie?

Podnikateľkám by som odkázala, aby sa do programu určite prihlásili, lebo nemajú čo stratiť. Veľakrát si totiž  ženy určitú tému alebo nápad v sebe vopred zamietnu a uzavrú, pretože si nedôverujú a nájdu kopu rôznych dôvodov a argumentov "prečo nie". Prihlásením sa do nášho programu však môžu len získať.

She's Next je pre podniky, ktoré existujú dva roky, a pre nás je – okrem iného – veľmi dôležité ukázať, koľko podnikateliek u nás máme. Vnímame to ako kľúčovú pozitívnu inšpiráciu a príklad pre všetky ženy, ktoré o podnikaní zatiaľ len uvažujú. Je dôležité, aby videli, že sa to dá a že je úplne v poriadku, ak sa žena rozhodne byť podnikateľkou.

Pokiaľ ide o biznis na Slovensku, majú to podnikateľky ťažšie než muži?

Ak by sme sa odkazovali na náš prieskum, tak prvá vec je, že ženy sú menej sebavedomé, čo potvrdzujú aj globálne štatistiky. Ak sa bavíme o pracovných pozíciách, tak žena sa prihlási na pozíciu, keď spĺňa 100 percent požiadaviek, mužom stačí 60 percent. Ženy sú v tomto na seba oveľa prísnejšie. 

Rozhodovanie im často sťažujú aj rodové stereotypy a rozhodovanie kariéra verzus rodina. Podľa nášho prieskumu má takmer polovica žien problém so získaním finančných zdrojov a každá štvrtá žena sa stretla s rodovými predsudkami na stretnutiach pri získavaní finančných zdrojov pre svoje podnikanie. Preto je dôležité o tejto téme hovoriť, aby sa vnímanie spoločnosti zmenilo. 

Šperkárka a dizajnérka Petra Toth na programe Visa She's Next najviac oceňuje mentoring, pretože ten je podľa nej kľúčom k úspechu

Aké boli začiatky vášho podnikania? A ako dlho trvalo, kým ste sa dostali do zelených čísel?

Tak ja už podnikám 18 rokov. Myslím, že to bolo prvých 5 rokov, aby som prežila alebo si zarobila na svoje živobytie, potom sa to začalo zlepšovať. Aj si myslím, že 5 rokov je taká magická hranica, kedy sa ukáže, či to podnikanie je, alebo nie je relevantné a nesúvisí to so mnou ako so ženou, to podľa mňa pri podnikaní platí vo všeobecnosti.   

A počas tých piatich rokov ste sa čoho najviac obávali? Nemali ste obavy typu "čo ak?"

Nie. Ja som v tomto taká nie úplne normálna (smiech). Chcela som robiť šperky a hľadala som cesty, akým spôsobom ich robiť. Čiže hľadala som cesty, kde by sa mohli predávať, vždy ma všetky neúspechy posúvali ďalej. Napríklad som mala veľký problém umiestňovať svoje šperky do predajní a doteraz s tým je problém. Tak som si našla vlastnú cestu a spravila som si vlastný e-shop, bol jeden z prvých na Slovensku. Tam som začala predávať svoje šperky a začala som okolo nich robiť PR, aby ľudia chodili na e-shop. Čiže hľadala som cesty, ako uspieť a nenechala som sa odradiť prvými zlyhaniami. 

Ktoré atribúty robia podľa vás z podnikateľky úspešnú podnikateľku?

Vytrvalosť, lebo si myslím, že práve v tom my ženy máme problém, že nás akoby dokáže zlomiť ten prvý neúspech. Čiže treba vytrvať. To neznamená, že keď sa nám tento rok nedarí, že sa nám nebude dariť o 5 či 10 rokov, aj doba sa mení. Treba teda vytrvať a treba sa neustále zlepšovať. Ďalej byť pracovitá a to naozaj myslím byť pracovitá, čiže 12 až 14 a možno aj viac hodín denne v tých začiatkoch. Ono sa to časom potom zlepší, ale keď sa zasa začne dariť, tak sa opäť pracuje veľa hodín. A treba sa veľa učiť, stále sa vzdelávať, pretože doba je rýchla, tiež sociálne siete sú veľmi dôležité pri prezentácií a takisto sa stále menia a správanie ľudí sa na nich mení, čiže neustále sa vzdelávať. A dôležité je pri prvom úspechu nezastaviť, treba neustále inovovať. 

Ako ste sa naučili pracovať s neúspechmi? Vzali ste z nich určité gro? 

Áno, ja som tak nastavená. Myslím si, že neúspechy sú veľmi dôležité a niekedy mám pocit, že sú dôležitejšie než úspechy. Pri úspechu má človek tendenciu trochu zlenivieť a tie neúspechy nás vždy odrazia. A môžu nás odraziť tak, kde by sme nikdy ako úspešní nedošli. Takže to je také moje vnútorné nastavenie a myslím si, že je to veľmi dôležité pri akomkoľvek podnikaní - hľadať tie cesty, ako z toho neúspechu von. 

Nebojovali ste ako podnikateľka s určitými predsudkami či stereotypmi?

Práve toto je na podnikaní dobré. Myslím si, že minimálne sa stretávame s predsudkami, pretože si môžeme vybrať ten druh podnikania, kedy sa nemusíme vôbec s ničím stretávať, čiže nie. Možnože by som sa stretla s predsudkami, ak by som sa chcela niekde zamestnať alebo by som niekoho musela presviedčať o svojej kvalite. Ale tým, že som podnikateľka, tak ja som si sama sebe najväčším nepriateľom a nikto iný nie je väčším. Čiže ja som sa s tým nikdy nestretla a možno aj preto, len tým mojím segmentom je móda a šperky. Vytvorila som si taký vlastný interný svet, aby som sa s týmito situáciami nestretávala. 

Ak by ste vedeli vrátiť čas a v začiatkoch vášho podnikania by už program Visa She's Next bol a vy by ste sa prihlásili a vyhrali, tak v čom by to zmenilo vašu cestu?

Určite by som sa prihlásila, 100-percentne. Tie peniaze nie sú až tak dôležité, pre mňa je dôležitejší mentoring, ktorý Visa ponúka. Pretože ak by som v začiatkoch mala niekoho, kto by mi povedal aspoň tie základné prvé kroky, ako čo mám robiť a posunul by mi svoje skúsenosti, mne by to možno ušetrilo aj tri roky skúšania. Lebo u mňa to bolo vždy - pokus, omyl… O tie peniaze by ani tak nešlo, lebo tie si teraz môže ktokoľvek požičať, sú rôzne úvery, to nie je problém. Oveľa hodnotnejšie sú tie vedomosti a skúsenosti, ktoré sa dajú odovzdať. Toto je veľmi dobré na tom celom projekte. 

Výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová o chýbajúcich ženských vzoroch a podpore podnikateliek

Čím je podľa vás spôsobené to, že je vo sfére podnikania je výrazná prevaha mužov? Môže to prameniť aj zo školstva? 

Myslím si, že to pramení aj zo vzdelávania, pretože ak to začneme riešiť v dospelosti, môže byť už neskoro. Potrebujeme, aby sme naše deti učili viac o podnikavosti, aby vedeli riešiť problémy a pristupovali k nim aktívnejšie. Podnikanie ako také alebo podnikavosť je len nástrojom, aby sme si plnili sny a boli samostatní. Nie je to zručnosť, s ktorou sa rodíme. Je to vec, na ktorej vieme zapracovať a do ktorej vieme my ako spoločnosť investovať, ak tu chceme mať aktívnejších ľudí. Okrem toho je to aj o tom, ako sa spoločnosť k dievčatám správa. Výsledkom môže byť, že dievčatá nevedieme k samostatnosti. Preto je veľmi dôležité pristupovať rovnako ku chlapcom i dievčatám. Vzdelávanie smerom k podpore podnikavosti a samostatnosti predstavuje základ, ako sa môže zvýšiť počet žien podnikateliek. 

A keď si spomeniete na obdobie, kedy sa začala písať tá vaša cesta, mali ste aj nejaké ženské vzory, ku ktorým ste vzhliadali?

Asi najvýraznejším vzorom bola pre mňa Eleanor Roosevelt, ktorá má veľmi zaujímavý príbeh. V prvom rade bola vnímaná ako manželka prezidenta, o ktorého sa starala. F. D. Roosevelt bol totiž na vozíčku a ona bola jeho pomocnou rukou. Avšak neskôr, keď vychovali svoje deti, bola veľmi samostatná, veľmi múdra žena a práve ona stojí za Chartou ľudských práv od OSN. Dokonca napísala aj knihu o líderstve (leadershipe), v ktorej hovorí, že každý deň by sme mali urobiť niečo, z čoho máme strach, niečo, čoho sa bojíme, aby sme to prekonali. Nemusia to byť veľké veci, môžu to byť aj maličkosti, ale tak sa naučíme byť odolnejšie. 

V čom je podľa vás projekt Visa She'sNext jedinečný, resp. aké sú jeho hlavné výhody?

V prvom rade u nás nepoznám žiaden podobný projekt. Preto si myslím, že jeho dôležitosť spočíva v poukázaní na to, že je potrebné podporovať naše podnikateľky a naštartovať podobné iniciatívy. Máme čísla, ktoré potvrdzujú, že na Slovensku v tomto máme systémovú bariéru. Verím však, že tento typ projektov nás posunie vpred. Čím viac bude žien podnikateliek, ktoré budú odvážnejšie, tým viac pozitívnych vzorov budeme vnímať na vrchole. Pretože teraz, keď si pozrieme časopisy (investičné, pozn. red.), na obálkach vidíme mužov podnikateľov a ženy sa nemajú s kým identifikovať. 

"Podnikavosť je nástroj, ktorým vieme plniť svoje sny. Slovensko je však na chvoste krajín, kde deti vedia, ako aktívne pristúpiť k riešeniu problémov. Preto potrebujú vzory, ktoré im ukazujú, ako na to. Spoločnosť ich totiž často tlačí do konkrétnych stereotypných rolí. U žien je tento aspekt veľmi vypuklý, a preto sme hrdým partnerom programu She's Next, ktorý podporuje ženy a dievčatá, aby mohli siahať na svoje sny," Martina Kolesárová o spolupráci Nadácie Pontis s projektom Visa She'sNext

Mirka Dobiš o zviditeľnení sa a neporovnávaní sa s konkurenciou

Ak by ste v minulosti získali grant od Visa She's Next, v čom by vám pomohol alebo uľahčil cestu za úspechom?

Peňažnú výhru by som pravdepodobne investovala do marketingu a určite by som využila poradenstvo v oblasti, ktorú by som v danej chvíli potrebovala najviac. 

Bolo pre vás náročné opustiť určitú istotu v podobe pravidelného príjmu a rozbehnúť vlastné podnikanie? Mali ste obavy? Ak áno, ako ste ich zahnali do kúta?

Samozrejme. Bolo to pre mňa veľmi náročné obdobie a bez podpory môjho manžela by som to určite nezvládla. 

Prečo podnikáte práve v oblasti módy? Čo bolo u vás rozhodujúce? 

Je to oblasť, ktorá má od detstva vždy zaujímala a ku ktorej som inklinovala najviac. Rozhodujúci bol fakt, že ma predošlé pôsobenie  v IT sektore nenapĺňalo a len čo sa uvoľnila možnosť venovať sa tomu, čo ma baví, bolo rozhodnuté.

Keď ste začali podnikať, ako sa vám podarilo zviditeľniť?

Určite sa nejednalo o jeden okamih, či pár dní, sú to roky cesty, ktorá mi mnohokrát prišla bezvýznamná či nezmyselná. Nebudem klamať, že aj teraz sú chvíle, kedy si kladiem otázku, či idem správnou cestu. Zviditeľnila som sa len dlhoročnou prácou, žiadnymi inými cestami. Myslím si, že v tomto prípade sú skratky zbytočné a kontraproduktívne. Ak sa zviditeľnite skôr, ako ste na to "biznisovo" pripravený, môže to skôr uškodiť ako pomôcť.

Pokiaľ ide o konkurenciu, ako sa k nej staviate? 

Konkurenciu, samozrejme, vnímam, pozorujem, ale snažím sa neporovnávať. Mám svoju vlastnú cestu.

Kde ste čerpali informácie o podnikaní a možno ktoré rady boli pre vás najcennejšie?

Nazvala by som to cestou pokus – omyl.

Advertoriál pripravený v spolupráci s VISA.

- Najčítanejšie -