Presunúť na hlavný obsah

Jana Martinková: Môžete sa brániť, keď dostanete výpoveď bez udania dôvodu?

Právna poradňa

Advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. sa tentokrát venovala téme bezdôvodných výpovedí. Ako sa dá brániť? Nie je to potizákonné? Na konkrétnom príklade zo života vysvetľuje, čo v takomto prípade môžete robiť.

Dobrý deň, dostal som výpoveď od zamestnávateľa, pre ktorého som roky pracoval v trvalom pracovnom pomere, ale dôvod vo výpovedi neuviedol. Určite len chce šetriť na odvodoch, lebo nás prepustil viacerých a chce, aby sme sa prihlásili na úrad práce asi kvôli podpore v nezamestnanosti alebo odvodom a naďalej pre neho pracovali len na živnosť, ktorú už mám pár mesiacov. Môžem to tak urobiť?

Výpoveď daná zamestnávateľom musí byť nielen písomná a doručená zamestnancovi, ale môže byť daná zamestnancovi len z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce.  Dôvod výpovede sa musí v písomnej výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná.

Takže výpoveď bez uvedenia konkrétneho zákonného a špecifikovaného výpovedného dôvodu je neplatná. Rovnako je výpoveď neplatná aj v prípade, ak nebola predtým prerokovaná so zástupcami zamestnancov. Váš pracovný pomer sa teda nekončí, ale musíte zamestnávateľovi oznámiť, že trváte na tom, aby Vás naďalej zamestnával. Ak to zamestnávateľ nebude akceptovať, môžete si voči nemu i súdnou cestou uplatňovať nároky z neplatne skončeného pracovného pomeru, nakoľko od toho dňa, kedy mu oznámite Váš záujem na pokračovaní v práci, máte nárok na náhradu mzdy, a to v sume Vášho priemerného zárobku, až do času, keď Vám zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru. Na súd sa však musíte obrátiť najneskôr v dvojmesačnej lehote odo dňa kedy sa mal pracovný pomer skončiť (t.j. v prípade výpovede lehota začína plynúť dňom uplynutia výpovednej doby). Ak však zamestnávateľovi neoznámite, že trváte na tom, aby Vás ďalej zamestnával, platí (ak sa samozrejme so zamestnávateľom nedohodnete inak), že bol pracovný pomer skončený dohodou a to vo Vašom prípade ku dňu skončenia výpovednej doby.

Čo sa týka Vašich prípadných nárokov na podporu v nezamestnanosti. Pokiaľ už máte živnosť, nemôžete mať postavenie uchádzača o zamestnanie, nakoľko tým môže byť len občan, ktorý môže, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatne zárobkovú činnosť. V zmysle zákona o službách zamestnanosti je samostatne zárobkovo činnou osobou i fyzická osoba prevádzkujúca živnosť, teda živnostník. Preto nemôžete byť vedený na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a teda i získať prípadnú podporu, či profitovať z platenia zdravotných odvodov zo strany štátu. Ak by nedopatrením došlo k Vašej registrácii na ÚP, museli by ste následne vrátiť všetky dávky od sociálnej poisťovne a doplatiť si i zdravotné odvody.

 

- Najčítanejšie -

Najväčší dom nábytku na webe