Presunúť na hlavný obsah

Ako vzťahy ovplyvňujú kvalitu nášho života?

Partnerské vzťahy

Ako sa odzrkadľujú na našom sebavedomí, vnímaní reality, či výkonoch v práci? Podmieňujú kreativitu, vášeň, nadšenie aj pochopenie seba samého. Len občas je ťažké priznať si to a začať sa tým riadiť. Hoci paradoxne, to dokáže náš život posunúť o niekoľko levelov vyššie.

Význam dôležitosti utvárania vzťahov je kľúčový pri budovaní vlastnej identity

Náklonnosť, čestnosť, otvorenosť a komunikatívnosť. To všetko by malo byť súčasťou našich vzťahov. Teda ak chceme aby boli funkčné a zdravé. Realita je však častokrát na míle vzdialená tomuto modelu. Ženieme sa za pomyselným úspechom, kariérou, budujeme svoje postavenie, zvyšujeme na oko sebavedomie, no vzťahy a city dávame do úzadia. Avšak práve emocionálne väzby, budujú náš život a majú na neho najmarkantnejší vplyv. Každý vzťah, ktorý v živote nadviažeme ovplyvní kvalitu nášho života. Vzťahy totižto nadväzujem celý život. 

“Prvý vzťah si vytvárame ešte počas prenatálneho vývinu a teda počas tehotenstva s matkou, následne s otcom, súrodencami, širšou rodinou, známymi, priateľmi, spolužiakmi, kolegami, atď. Význam dôležitosti utvárania vzťahov je preto kľúčový aj pri budovaní vlastnej identity. Netreba však zabúdať na to, že vzťah si vytvárame aj sami so sebou, pričom to aký ho máme sami so sebou, významne ovplyvňuje vzťahy, ktoré máme aj s druhými ľuďmi," neuropsychológ PhDr. Robert Krause, PhD., MBA.

Práve naše rodinné zázemie, zväzok v akom sa nachádzame formuje nás samých.

"Ľudská osobnosť sa formuje učením a zrením. Je preto významné zreflektovať, že aj prostredia v ktorom sa jednotlivec nachádza formuje jeho osobnosť. Vzťahy, ktoré počas života nadviažeme sa podpíšu aj pod naše skúsenosti a na základe skúsenosti následne myslíme, či konáme. Od vzťahov vytvorených v rodinách si nesieme mnohé prebraté vzorce správania, ktoré nás na ceste životom sprevádzajú a buď sa s nimi stotožníme alebo ich v procese učenia modifikujeme."

Napĺňanie emocionálnych potrieb, posunie vzťahy a život o niekoľko levelov kvalitatívne vyššie

"Vzťahy, ktoré máme prípadne vzťahy, ktoré nemáme ovplyvňujú aj medziľudskú interakciu a to aj z dôvodu hodnôt. Je pochopiteľné, že človek, ktorý si založí rodinu sa pozerá na okolitý svet aj cez vlastnú skúsenosť z rodinného prostredia. Hodnoty v našich životoch významne ovplyvňujú aj naše smerovanie, či centráciu pozornosti."

Klinický psychológ, Dr. Harley, zaoberajúci sa medziľudskými vzťahmi, identifikoval 10 najdôležitejších potrieb žien a mužov: náklonnosť, rozhovor, čestnosť, otvorenosť, finančné zabezpečenie, oddanosť rodine, sexuálne uspokojenie, spoločnosť vo voľnom čase, atraktívnosť, domáce zázemie, obdiv. Ak naše potreby nie sú naplnené, dochádza k emocionálnemu deficitu. Stávame sa zraniteľnejšími a náchylnejšími  byť neverní. To je skrátka pyramída, ktorá nepustí. Ak v nej niečo absentuje, zrúti sa. Je len otázkou ako rýchlo a kedy.

Prečítajte si: Tantrický sex už nie je žiadnym tajomstvom. Ako sa dopracovať k najlepšiemu orgazmu?

Áno, aj rozchody sú bežnou súčasťou životov a v značnej miere, majú tendencie  nás ovplyvňovať. Je jedno, či ide o klasický rozchod, prežívanie mimomanželského pomeru, neveru, alebo rozvod. Vo všetkom sú city a emócie. A to sa odráža v našom ďalšom fungovaní, počas bežných dní. Hovorí sa, že ľudia, ktorí sú doma šťastní, podávajú aj lepšie pracovné výkony. Naopak existuje aj tvrdenie, že napríklad po rozchode je človek produktívnejší. Ako to teda možno interpretovať, z odborného hľadiska? 

"To, čo prežívame v domácom prostredí sa v určitom slova zmysle prejaví aj v pracovnom prostredí. Predstavme si to na vytváraní vzťahu počas zaľúbenosti- počas tohto obdobia pracovný výkon dočasne klesá kvôli myšlienkam, ktoré jednotlivca neustále nútia myslieť na milovanú osobu. Po fáze zaľúbenosti pre zmenu pracovný výkon zvykne stúpať. Rozchody sú pre mnohých ľudí bolestivou záležitosťou a vplývajú väčšinou tiež negatívne na pracovný výkon, ale sú rozchody, pri ktorých pre zmenu pracovný výkon rastie. Ide najmä o to či rozchod človeka uvoľní alebo pre zmenu paralyzuje."

A znova sme pri emóciách, vnútornom prežívaní a vnímaní. Nezabúdajte, však na to, že dvojica, ktorá sa spolu zabáva, spolu zostáva. Pracujte preto sústavne na budovaní spoločných záujmov a napĺňaní emocionálnych potrieb partnera, ak ste vo vzťahu. Pokiaľ ste single, sústreďte sa na vlastné potreby a robte všetko pre to, by ste sa cítili šťastne.

Neprehliadnite: Po čom muži túžia. Veci, ktoré sú pre nich v posteli väčšinou nesplneným želaním

Jediné, čo na ceste za harmonickým a spokojným životom môžete meniť, ste vy a váš vzťah so sebou. Pozrite sa do zrkadla a povedzte si, čo na sebe máte radi. To je prvý a najdôležitejší krok. Milovať samého seba. Od toho sa totiž, každý ďalší vzťah odvíja. Naučte sa prirodzenej sebaláske a vlastnému poznaniu.

- Najčítanejšie -

Najväčší dom nábytku na webe