Presunúť na hlavný obsah

Viete identifikovať svoje silné a slabé stránky osobnosti? Ak nie, tu je 5 krokov ako sa k tomu dopracovať

Lifestyle

Poznanie našich silných a slabých stránok má pre náš osobný rast skutočný prínos vo všetkých oblastiach života. Najlepší spôsob, ako ich identifikovať je týchto 5 krokov, ktoré by ste si mali vo vlastnom záujme osvojiť hneď.

Identifikujte silné a slabé stránky v kontexte

Zabudnite na dva stĺpce s označením moje silné a slabé stránky. Ako informuje portál lifehack.org, toto vám skutočne nepomôže, aj keď práve takto to väčšina ľudí robí. „Podľa vedcov sú silné a slabé stránky veľmi kontextové a závisia od kombinácie našich hodnôt, cieľov, záujmov a situačných faktorov,“ informuje portál. Na to, aby ste teda vedeli pomenovať konkrétne vaše silné a slabé stránky, potrebujete to urobiť cez konkrétne životné situácie, v ktorých ste sa ocitli, a ich hodnotením. Cez ne sa zamyslite nad tým, aké svoje schopnosti, znalosti ste využili, ktoré ste mali viac, aké vaše vlastnosti sa v nich preukázali, čo vás v tej situácii bavilo, čo nie, čo bolo na nej pre vás najťažšie, čo najľahšie.  
 

Profily z odpovedí vám ukážu kam nasmerovať svoju energiu, pozornosť 

Nástroje  na sebahodnotenie  vám pomôžu porozumieť a zorganizovať si svoje silné a slabé stránky: „Profily, ktoré vyplynú z vašich odpovedí na otázky zo situácií z kroku 1,  vám umožnia rozpoznať, kde by bolo najlepšie nasmerovať svoju energiu a pozornosť na zlepšenie svojich znalostí a schopností.“ V tomto kontexte vedci a psychológovia definujú silné stránky našej osobnosti ako pozitívne črty, ktoré prospievajú nám i nášmu okoliu, zvyšujú našu spokojnosť so sebou a následne toto uvedomenie prináša pre nás aj ďalšie pozitívne veci. Napr. lepšia produktivita na pracovisku, vyššie sebavedomie, silnejšia motivácia, väčšia orientácia na splnenie si snov, dosiahnutie cieľov. 
 

Poraďte sa s kvalifikovanými a dôveryhodnými osobami

Výrok, že človek si je sám svojím najväčším kritikom, je pravdivý. Preto, ak sme požiadaní napr. na pracovnom pohovore, aby sme predostreli svoje silné a slabé stránky, máme tendenciu klásť väčšiu váhu práve na tie slabé stránky našej osobnosti. Samozrejme, existujú medzi nami aj jedinci, ktorí podľahnú opačnému efektu, myslia si, že sú lepší než v skutočnosti a majú tendenciu sa chváliť. Ako portál informuje, z jedného výskumu vyplynulo, že túto tendenciu majú zväčša muži. Ženy sú tie, ktoré sa nad sebou viac zamýšľajú, hodnotia, kritizujú a v konečnom dôsledku podceňujú. Preto je dôležité získať spätnú väzbu od kvalifikovaných ľudí. Tým môže byť napr. človek, o ktorom viete, že by vám nikdy neklamal, ale často ľudia siahnu po odborníkovi, psychológovi, koučovi atď. Takto získate skutočne objektívny pohľad na vaše silné a slabé stránky. 
 
 
 
 

Otestujte sa

Testovanie akosi prirodzene ľudia nerobia radi, ak sa týka práve ich. Prečo? Pretože majú strach, čo sa ním preukáže. Práve to je však spôsob, ktorý je najúčinnejší v rámci odhalenia  silných a slabých stránok osobnosti. Testovať sa môžete na základe zručností, hĺbky vedomostí, znalostí... „Predtým ako sa vrhnete na cvičenia, aby ste sa otestovali, skontrolujte svoje očakávania. Môže sa totiž stať, že si testovaním ešte viac posilníte vieru v seba a svoje silné stránky, ale treba počítať aj s tým, že sa môžete cítiť sklamaní, v rozpakoch, nahnevaní či ponížení.“ Cestou testovania však nemusíte prechádzať sami. Najlepšie je, ak sa oň podelíte viacerí a tak sa zníži váha vášho emocionálneho  a duševného nepohodlia. Tiež si testovanie rozdeľte. Príliš veľa spätnej väzby by mohlo byť práveže psychicky náročnejšie spracovať: „Práca v oblasti osobného rozvoja je najefektívnejšia, ak je vykonávaná v dávkach s časom a priestorom na odpočinok medzi nimi,“ píše portál. 
 

Predchádzajúce kroky opakujte a znova sa hodnoťte

Prečo? Pretože opakované pozeranie sa na rôzne situácie v našom živote, ich hodnotenie, porozumenie a následne vyhodnotenie je neoceniteľnou životnou zručnosťou: „Čím viac budeme zbehlí v hodnotení a testovaní svojich silných a slabých stránok, tým viac sa to stane normálnou a zdravou súčasťou našej životnej cesty,“ píše na záver portál. 

- Najčítanejšie -

Najväčší dom nábytku na webe