Presunúť na hlavný obsah

Naše emócie ovplyvňujú schopnosť zapamätať si spomienky: Toto sa stane, ak ich chceme potlačiť

Lifestyle

Spôsob, ktorým si náš mozog dokáže zapamätať a následne kódovať jednotlivé každodenné skúsenosti a informácie, bol nielen pre psychológov vždy zaujímavou neznámou. Naozaj fascinujúcim je však spozorovaný, zvláštny vplyv emócií na našu pamäť.

Vzťah emócie a pamäť je dokázateľný  

To, že emócie dokážu významne ovplyvňovať mozgovú aktivitu a teda aj samotnú pamäť, je dokázateľné. Otázkou ale je, do akej miery a aký druh emócií môže pamäť stimulovať pozitívne a ktorý negatívne? Na druhej strane aj samotná úloha pamäte, predovšetkým tej dlhodobej sa zase významne podieľa na vzniku emócií. Takže tento vzťah je naozaj vzájomný a veľmi blízky, ako informuje odborný magazín Psychologist World. 

Mohlo by vás zaujímať: Mali ste už DEJA VÚ? Viete, čo sa presne pri ňom deje? Je to klam alebo sa to naozaj stalo? 

Tabu slová s negatívnym významom

Výrazný vplyv emócií je badateľný podľa odborníkov, ktorí sa vyjadrili pre spomínaný magazín, najmä čo sa týka tzv. tabu slovíčiek. Ide o tabu termíny, pomenovania, ktoré sú v istých, ale aj v rôznych iných kultúrach všeobecne odmietané. Napríklad tzv. emočné symboly ako hákový kríž alebo Dávidova hviezda a pod., upútajú pozornosť človeka do takej miery, že dokážu reprodukovať len obmedzené množstvo informácií. Ako by negatívny podtón týchto tabu slov vyvolával akúsi nižšiu schopnosť pamäte kódovať si informácie

Tabu slová, ktoré máme zaužívané

V súvislosti s tabu slovíčkami, však vystupujú aj také ako sex, násilie a ďalšie. V tomto prípade, je dokázané, že niektoré slová sa stávajú spoločnosťou tak zaužívané, že ich negatívny podtón nehrá rozhodujúcu úlohu. To znamená, že sme si ich tak zautomatizovali, že prakticky, ak počujeme o udalosti, kde tieto tabu slová vystupujú, potom  nemáme problém zapamätať si všetky dostupné informácie, pretože sme akoby imúnni.

Čítajte tiež: Vedci zistili, prečo sa nám niektoré spomienky vytrácajú: Čo je v živote pre nás najdôležitejšie? 

Významná udalosť spojená s miestom, kde sme práve boli

Ďalšie výskumy hovoria aj o tom, že ľudia sú schopní živo si spomenúť na to, kde boli, keď nastala udalosť, ktorá bola pre nich významná. Alebo čo práve robili, keď napríklad zomrela ich obľúbená spevácka či filmová hviezda a pod. Tieto tzv. bleskové spomienky však majú tendenciu nastať iba vtedy, keď sa udalosť považuje za mimoriadne dôležitú pre danú osobu. 

Najlepšie si pamätáme príjemné zážitky súvisiace s naším JA

Samozrejme, že v súvislosti s emóciami a pamäťou, najlepšie si podľa odborníkov dokážeme pamätať na príjemné udalosti, zážitky, ktoré sa priamo dotýkajú nášho JA. Na také, ktoré sú akoby naším sebaobrazom. Rozhodne si viac pamätáme príjmené než nepríjemné udalosti a zážitky súvisiace s naším životom. 

Neprehliadnite: To, koľko hodín spíte, prezrádza všetko o tom, ako funguje vaše telo: Zistite, čo sa skrýva za vašou spánkovou rutinou

Čo sa stane, keď chceme emócie potlačiť? 

Je tiež dokázané, že ak sa snažíme potlačiť svoje emócie, samozrejme, skôr máme na mysli tie negatívne, a nedať ich najavo pred ostatnými, následne máme tendenciu horšie sa rozpamätať. Akoby nám náš zhorčený či vynútený emocionálny stav nedovoľoval si zapamätať viac. 
Samozrejme, že vzťah medzi emóciami a pamäťou je taký komplikovaný, že ani výskumníci ešte nedokázali upresniť všetko. Každopádne, vzájomný vzťah medzi týmito veličami skutočne existuje a má aj viditeľný vplyv. 

- Najčítanejšie -

Diskusia k článku

comments powered by Disqus